| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Związki zawodowe > Kiedy można zwolnić działacza związkowego

Kiedy można zwolnić działacza związkowego

Działacze związkowi należą do grupy osób szczególnie chronionych przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Można ich jednak zwalniać np. w trybie porozumienia stron.

Okres ochronny

Czasowy zakres ochrony zależy od funkcji, jaką pełni dany pracownik. W przypadku pracowników imiennie wskazanych uchwałą zarządu członka związku oraz innych pracowników członków związku zawodowego upoważnionych wobec pracodawcy, ochrona trwa przez okres wyznaczony uchwałą zarządu, a po jego upływie dodatkowo przez czas odpowiadający połowie tego okresu, jednak nie dłużej niż rok. Oznacza to, że jeśli pracownika upoważniono w uchwale do reprezentowania związków na czas dłuższy niż 2 lata, to ochrona po upływie tego terminu będzie trwała rok, nie więcej – chyba że dany pracownik ponownie zostanie objęty immunitetem wynikającym z uchwały.

W stosunku do pozostałych działaczy ochrona kształtuje się odmiennie. Założyciele związku zawodowego podlegają ochronie przez 6 miesięcy od dnia utworzenia komitetu założycielskiego związku zawodowego. Natomiast pracownik pełniący z wyboru funkcję związkową poza zakładową organizacją związkową, korzystający u pracodawcy z urlopu bezpłatnego lub ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, może liczyć na stabilność zatrudnienia w okresie tego urlopu lub zwolnienia oraz przez rok po upływie tego okresu. Jeżeli właściwy organ związkowy nie wskaże imiennie chronionych pracowników, do momentu wskazania tych pracowników ochrona przysługuje odpowiednio albo przewodniczącemu związku zawodowego, albo przewodniczącemu komitetu założycielskiego.

Zgoda związku

Obowiązek uzyskiwania zgody na wypowiedzenie zmieniające, definitywne lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia istnieje bez względu na powód, dla którego pracodawca zamierza ich dokonać. Brak zgody powoduje, że wymienione czynności są wadliwe. Ustawa o związkach zawodowych nie określa terminu, w jakim związek zawodowy jest zobowiązany wyrazić zgodę czy zgłosić sprzeciw. Jest to istotne szczególnie, jeśli pracodawca zamierza rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika, gdyż może to nastąpić jedynie w okresie miesiąca od momentu, w którym pracodawca dowiedział się o okoliczności uzasadniającej takie rozwiązanie umowy. W takiej sytuacji przyjmuje się, że powinno się dotrzymywać terminów określonych w Kodeksie pracy, tj. w przypadku wypowiedzenia definitywnego lub zmieniającego – 5 dni, a w przypadku rozwiązania bez wypowiedzenia – 3 dni. Zgoda na zwolnienie lub zmianę warunków musi być wyraźna. Milczenia uprawnionego organu związkowego nie można uznać za zgodę dorozumianą.

Dopuszczalne zwolnienie działacza związkowego

Jeżeli mimo braku zgody zarządu związku zawodowego pracodawca zdecyduje się zwolnić chronionego związkowca, powinien liczyć się z tym, że sąd pracy uzna wypowiedzenie za wadliwe i orzeknie o jego bezskuteczności (w przypadku dokonania wypowiedzenia umowy o pracę) lub o obowiązku przywrócenia go do pracy na dotychczasowych warunkach (w przypadku zwolnienia natychmiastowego).

Jednak w wyjątkowych przypadkach, gdy zachowanie działacza jest skrajnie naganne, pracodawca nie musi obawiać się sądu pracy, gdy zwolni go bez zgody zarządu. W ocenie Sądu Najwyższego gwarancje zatrudnienia nie powinny obejmować działacza związkowego, który:

  • ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze i nadużywał swojej funkcji do ochrony przed uzasadnionymi sankcjami (wyrok SN z 12 września 2000 r., I PKN 23/00, OSNP 2002/7/160),
  • szczególnie rażąco naruszył obowiązki pracownicze, obowiązujące przepisy prawa albo dopuścił się szczególnie nagannego zachowania, jeżeli zachodzi obawa, że przywrócenie tego pracownika do pracy godziłoby w elementarne zasady przyzwoitości (wyrok SN z 9 lipca 2008 r., I PK 2/08, niepubl.),
  • był nietrzeźwy w czasie reprezentowania pracowników na oficjalnym spotkaniu (wyrok SN z 10 marca 2005 r., II PK 242/04, M.Praw. 2006/11/604),
  • prowadził działalność konkurencyjną po odmowie zawarcia umowy o zakazie konkurencji oraz pomimo sprzeciwu pracodawcy (wyrok SN z 3 marca 2005 r., I PK 263/04, OSNP 2005/21/337).

Podstawa prawna:

  • art. 32 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 7, art. 32 ust. 9 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.),
  • art. 5 ust. 5 pkt 3 i 4, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.),
  • art. 38 § 2, art. 52 § 2–3 Kodeksu pracy.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK