| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Związki zawodowe > Wyrok SN z dnia 13 października 2004 r. sygn. II PK 41/04

Wyrok SN z dnia 13 października 2004 r. sygn. II PK 41/04

Członek zarządu zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej mniejszą liczbę pracowników od określonej w art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.), od dnia 1 stycznia 2003 r. nie korzysta z ochrony przewidzianej w art. 32 ust. 1 tej ustawy. Przewodniczący SSN

Członek zarządu zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej mniejszą liczbę pracowników od określonej w art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.), od dnia 1 stycznia 2003 r. nie korzysta z ochrony przewidzianej w art. 32 ust. 1 tej ustawy.

Przewodniczący SSN Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca)

Sędziowie SN: Beata Gudowska, Barbara Wagner

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 października 2004 r. sprawy z powództwa Ireny B. przeciwko D. Centrum Rehabilitacji Spółce z o.o. w K.G. o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Jeleniej Górze z dnia 27 listopada 2003 r. [...]

1. oddaIił kasację,

2. nie obciążył powódki kosztami postępowania kasacyjnego na rzecz pozwanego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 24 lipca 2003 r. [...] Sąd Rejonowy w Zgorzelcu oddalił powództwo Ireny B. przeciwko D. Centrum Rehabilitacji Spółce z o.o. w K.G. o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne. Sąd ustalił, że powódka była zatrudniona u strony pozwanej od 1 sierpnia 1994 r. w charakterze lekarza anestezjologa. W maju 1997 r. u strony pozwanej została utworzona zakładowa organizacja związkowa Związku Zawodowego Anestezjologów a powódka została jej przewodniczącą. Od roku 2000 powódka była jedynym członkiem zakładowej organizacji związkowej. Statut Związku Zawodowego Anestezjologów przewidywał, że w uzasadnionych przypadkach zakładową organizację związkową może stanowić jeden lekarz anestezjolog. W odpowiedzi na pismo pozwanej skierowane do Związku Zawodowego Anestezjologów Regionu D. we wrześniu 2002 r. przewodniczący tego Związku odpowiedział, że powódka jest członkiem związku i opłaca składki członkowskie. Pismem z dnia 16 kwietnia 2003 r. pozwany pracodawca zawiadomił przewodniczącego Związku o zamiarze wypowiedzenia powódce umowy o pracę z powodu zmian organizacyjnych. Pismo to zostało doręczone 22 kwietnia 2003 r. W dniu 29 kwietnia 2003 r. strona pozwana wypowiedziała powódce umowę o pracę, podając jako przyczynę wypowiedzenia, wprowadzenie zmian organizacyjnych w związku ze zmianami finansowania świadczeń medycznych. Miały one prowadzić do ograniczenia ilości świadczeń medycznych i w konsekwencji zmniejszenia zatrudnienia lekarzy anestezjologów z czterech do trzech. Pismem z dnia 5 maja 2003 r. przewodniczący związku poinformował pozwanego pracodawcę, że powódka pełni funkcję przewodniczącej zakładowej organizacji związkowej Związku Zawodowego Anestezjologów a zakładowa organizacja związkowa przekształciła się w międzyzakładową organizację związkową. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 757 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2003 r., pracodawca nie mógł bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem tego zarządu w czasie trwania mandatu lub w okresie roku po jego wygaśnięciu. Nowelizacja ustawy dokonana ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 135, poz. 1146) wprowadziła przepis art. 251 stanowiący, że uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej 10 członków, który to przepis wszedł w życie 1 stycznia 2003 r. Powódka powoływała się na ochronę, o jakiej mowa w art. 11 ustawy zmieniającej. Przepis ten stanowi, że pracownik objęty ochroną o której mowa w art. 32 ustawy o związkach zawodowych, nabytą na podstawie tych przepisów w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy, podlega ochronie w okresie roku od dnia wejścia w życie art. 32 w brzmieniu nadanym ustawą. Przepis art. 32 w brzmieniu nadanym ustawą wszedł w życie 1 lipca 2003 r. i określa liczbę pracowników, którzy podlegają szczególnej ochronie. Regulacja przejściowa zawarta w art. 11 ustawy zmieniającej dotyczy tych członków zarządu zakładowej organizacji związkowej, którzy w wyniku limitowania liczby członków zarządu zakładowej organizacji związkowej prawo do ochrony utracili. Przepis art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, zarówno w dawnym, jak i obecnym brzmieniu, nie wprowadza bezwzględnego zakazu wypowiadania lub rozwiązywania umów o pracę z działaczami związkowymi. Czynności tych pracodawca nie może dokonywać bez zgody zarządu organizacji związkowej. Powódka nie mogła korzystać z takiej ochrony, gdyż organizacja związkowa, do której należała, jako niespełniająca wymogu określonego w art. 251 nie miała uprawnień zakładowej organizacji związkowej i w dacie wypowiedzenia powódce umowy o pracę nie istniała. Wypowiadając powódce umowę o pracę, pracodawca nie naruszył przepisów o obowiązku konsultacji związkowej.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »