| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Związki zawodowe > Wyrok SN z dnia 13 października 2004 r. sygn. II PK 41/04

Wyrok SN z dnia 13 października 2004 r. sygn. II PK 41/04

Członek zarządu zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej mniejszą liczbę pracowników od określonej w art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.), od dnia 1 stycznia 2003 r. nie korzysta z ochrony przewidzianej w art. 32 ust. 1 tej ustawy. Przewodniczący SSN

Członek zarządu zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej mniejszą liczbę pracowników od określonej w art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.), od dnia 1 stycznia 2003 r. nie korzysta z ochrony przewidzianej w art. 32 ust. 1 tej ustawy.

Przewodniczący SSN Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca)

Sędziowie SN: Beata Gudowska, Barbara Wagner

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 października 2004 r. sprawy z powództwa Ireny B. przeciwko D. Centrum Rehabilitacji Spółce z o.o. w K.G. o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Jeleniej Górze z dnia 27 listopada 2003 r. [...]

1. oddaIił kasację,

2. nie obciążył powódki kosztami postępowania kasacyjnego na rzecz pozwanego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 24 lipca 2003 r. [...] Sąd Rejonowy w Zgorzelcu oddalił powództwo Ireny B. przeciwko D. Centrum Rehabilitacji Spółce z o.o. w K.G. o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne. Sąd ustalił, że powódka była zatrudniona u strony pozwanej od 1 sierpnia 1994 r. w charakterze lekarza anestezjologa. W maju 1997 r. u strony pozwanej została utworzona zakładowa organizacja związkowa Związku Zawodowego Anestezjologów a powódka została jej przewodniczącą. Od roku 2000 powódka była jedynym członkiem zakładowej organizacji związkowej. Statut Związku Zawodowego Anestezjologów przewidywał, że w uzasadnionych przypadkach zakładową organizację związkową może stanowić jeden lekarz anestezjolog. W odpowiedzi na pismo pozwanej skierowane do Związku Zawodowego Anestezjologów Regionu D. we wrześniu 2002 r. przewodniczący tego Związku odpowiedział, że powódka jest członkiem związku i opłaca składki członkowskie. Pismem z dnia 16 kwietnia 2003 r. pozwany pracodawca zawiadomił przewodniczącego Związku o zamiarze wypowiedzenia powódce umowy o pracę z powodu zmian organizacyjnych. Pismo to zostało doręczone 22 kwietnia 2003 r. W dniu 29 kwietnia 2003 r. strona pozwana wypowiedziała powódce umowę o pracę, podając jako przyczynę wypowiedzenia, wprowadzenie zmian organizacyjnych w związku ze zmianami finansowania świadczeń medycznych. Miały one prowadzić do ograniczenia ilości świadczeń medycznych i w konsekwencji zmniejszenia zatrudnienia lekarzy anestezjologów z czterech do trzech. Pismem z dnia 5 maja 2003 r. przewodniczący związku poinformował pozwanego pracodawcę, że powódka pełni funkcję przewodniczącej zakładowej organizacji związkowej Związku Zawodowego Anestezjologów a zakładowa organizacja związkowa przekształciła się w międzyzakładową organizację związkową. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 757 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2003 r., pracodawca nie mógł bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem tego zarządu w czasie trwania mandatu lub w okresie roku po jego wygaśnięciu. Nowelizacja ustawy dokonana ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 135, poz. 1146) wprowadziła przepis art. 251 stanowiący, że uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej 10 członków, który to przepis wszedł w życie 1 stycznia 2003 r. Powódka powoływała się na ochronę, o jakiej mowa w art. 11 ustawy zmieniającej. Przepis ten stanowi, że pracownik objęty ochroną o której mowa w art. 32 ustawy o związkach zawodowych, nabytą na podstawie tych przepisów w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy, podlega ochronie w okresie roku od dnia wejścia w życie art. 32 w brzmieniu nadanym ustawą. Przepis art. 32 w brzmieniu nadanym ustawą wszedł w życie 1 lipca 2003 r. i określa liczbę pracowników, którzy podlegają szczególnej ochronie. Regulacja przejściowa zawarta w art. 11 ustawy zmieniającej dotyczy tych członków zarządu zakładowej organizacji związkowej, którzy w wyniku limitowania liczby członków zarządu zakładowej organizacji związkowej prawo do ochrony utracili. Przepis art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, zarówno w dawnym, jak i obecnym brzmieniu, nie wprowadza bezwzględnego zakazu wypowiadania lub rozwiązywania umów o pracę z działaczami związkowymi. Czynności tych pracodawca nie może dokonywać bez zgody zarządu organizacji związkowej. Powódka nie mogła korzystać z takiej ochrony, gdyż organizacja związkowa, do której należała, jako niespełniająca wymogu określonego w art. 251 nie miała uprawnień zakładowej organizacji związkowej i w dacie wypowiedzenia powódce umowy o pracę nie istniała. Wypowiadając powódce umowę o pracę, pracodawca nie naruszył przepisów o obowiązku konsultacji związkowej.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK