| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Związki zawodowe > Wyrok SN z dnia 22 czerwca 2005 r. sygn. I PK 255/04

Wyrok SN z dnia 22 czerwca 2005 r. sygn. I PK 255/04

Zakładowa organizacja związkowa ogólnokrajowego związku zawodowego nie może zrzec się reprezentacji pracownika w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy z tytułu jego członkostwa w tym związku zawodowym. Przewodniczący SSN Maria Tyszel Sędziowie SN: Józef lwulski (sprawozdawca), Zbigniew Myszka. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w

Zakładowa organizacja związkowa ogólnokrajowego związku zawodowego nie może zrzec się reprezentacji pracownika w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy z tytułu jego członkostwa w tym związku zawodowym.

Przewodniczący SSN Maria Tyszel

Sędziowie SN: Józef lwulski (sprawozdawca), Zbigniew Myszka.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2005 r. sprawy z powództwa Andrzeja R. przeciwko Dyrekcji Okręgu Poczty w O. o przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za pracę, odszkodowanie i premię kwartalną na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie z dnia 6 lipca 2004 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 19 lutego 2004 r. [...] oddalił powództwo Andrzeja R. przeciwko Dyrekcji Okręgu Poczty w O. w zakresie żądania przywrócenia do pracy, wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy oraz premii kwartalnych. Sąd pierwszej instancji ustalił, że powód w dniu 10 lutego 1995 r. zawarł umowę o pracę z Rejonowym Urzędem Poczty w Ł. Pracował w tym urzędzie do dnia 3 kwietnia 2000 r. W okresie od 12 grudnia 1998 r. do 16 marca 2002 r. pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w Rejonowym Urzędzie Poczty w Ł. Od dnia 4 kwietnia 2000 r. powód został zatrudniony w Dyrekcji Okręgu Poczty w O. na stanowisku zastępcy dyrektora. Od dnia 2 września 2000 r. powodowi powierzono obowiązki dyrektora Dyrekcji Okręgu Poczty w O. Z racji pełnionego stanowiska powodowi przekazano samochód osobowy. W związku z jego używaniem do celów służbowych powód miał obowiązek wypełniania kart drogowych. Pracodawca dysponował pokojami gościnnymi. W dniu 13 sierpnia 1998 r. ówczesna zastępca dyrektora zarządziła, że korzystanie z pokoi gościnnych będzie odpłatne w wymiarze 30 zł za dobę. Powód od kwietnia 2000 r. zaczął korzystać z pokoi gościnnych, lecz kwestionował zasadność odpłatności albo nakazywał podległym pracownikom zmniejszanie liczby dni, za które miał zapłacić. Łącznie przez 21 miesięcy korzystania z pokoi gościnnych powód pełną odpłatność uiścił jedynie za miesiąc grudzień 2001 r, za 6 miesięcy zapłacił częściowo, a za 1 miesiąc nie zapłacił należności. W dniu 7 listopada 2001 r. w Dyrekcji Okręgu Poczty w O. rozpoczęła się kontrola, która trwała do 26 kwietnia 2002 r. Pismem z dnia 27 grudnia 2001 r. powód został zwolniony z obowiązków dyrektora i zawieszony w czynnościach do czasu zakończenia kontroli. Pismem z dnia 19 kwietnia 2002 r. wezwano powoda do Biura Kontroli w W. na dzień 24 kwietnia 2002 r. Powód nie stawił się. W dniu 6 maja 2002 r. sporządzono wystąpienie pokontrolne, które wpłynęło do strony pozwanej w dniu 3 czerwca 2002 r. W dniu 11 czerwca 2002 r. powodowi wręczono pismo rozwiązujące umowę o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »