| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Układy zbiorowe pracy > Układ zbiorowy pracy - rokowania

Układ zbiorowy pracy - rokowania

Układy zbiorowe pracy są zupełnie dobrowolne. Zawierają je pracownicy reprezentowani przez zakładową bądź ponadzakładową organizację związkową oraz pracodawca bądź organizacja pracodawców. W celu ich zawarcia przeprowadza się rokowania.

Zobacz również: Dotychczasowy układ zbiorowy pracy

Prowadzenie rokowań

Kodeks pracy pobieżnie reguluje zawieranie układów zbiorowych pracy w drodze rokowań. Ogranicza się do stwierdzenia, że każda ze stron jest obowiązana prowadzić rokowania w dobrej wierze (uczciwie, lojalnie) i z poszanowaniem słusznych interesów drugiej strony. Oznacza to w szczególności:

  1. uwzględnianie postulatów organizacji związkowej uzasadnionych sytuacją ekonomiczną pracodawców,
  2. powstrzymywanie się od wysuwania postulatów, których realizacja w sposób oczywisty przekracza możliwości finansowe pracodawców (efekty porozumienia muszą być możliwe do realizacji),
  3. poszanowanie interesów pracowników nie objętych układem.

Co więcej, podczas rokowań strony układu mogą określić tryb rozstrzygania kwestii spornych związanych z przedmiotem rokowań lub innych spornych zagadnień, które mogą wyłonić się w trakcie prowadzonych rokowań. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Strony mogą jednak zdecydować o ich stosowaniu w określonym zakresie.

Czas trwania rokowań

Przepisy nie przewidują ograniczenia czasowego przeprowadzania rokowań. Kodeks pracy nie reguluje maksymalnego okresu od podjęcia rokowań do momentu zawarcia układu. Wydaje się więc, że nad skomplikowanymi sprawami strony mogą negocjować przez lata. Strony mogą skonstruować harmonogram rokowań zawierający przypuszczalne terminy zakończenia obrad nad poszczególnymi etapami rokowań. Dopuszcza się również możliwość określenia terminów, w jakich przeciwna strona powinna wypowiedzieć się co do proponowanych treści układu zbiorowego pracy.

Obowiązek informacyjny pracodawcy

Art. 2414 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek informacyjny. Pracodawca musi udzielić przedstawicielom związków zawodowych prowadzącym rokowania informacji o swojej sytuacji ekonomicznej w zakresie objętym rokowaniami i niezbędnym do prowadzenia odpowiedzialnych rokowań. Obowiązek ten dotyczy w szczególności informacji objętych sprawozdawczością Głównego Urzędu Statystycznego. Przedstawiciele związków zawodowych nie mogą ujawniać uzyskanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zobacz również: Forum Kadry

Ekspert

Każda ze stron rokowań ma prawo do powołania eksperta. Na żądanie strony powołuje się eksperta, który przedstawia opinię w sprawach związanych z przedmiotem rokowań. Co do zasady koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy pokrywa strona żądająca powołania eksperta. Przewiduje się jednak możliwość innego ustalenia pokrycia kosztów przez strony.

Zawarcie układu

Układ zbiorowy pracy zawiera się w formie pisemnej zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony. Należy ustalić w nim zakres jego obowiązywania oraz wskazać siedziby stron układu. W przypadku zbliżania się terminu końcowego (układ zawarty na czas określony) istnieje możliwość przedłużenia obowiązywania układu bądź uznania, że został zawarty na czas nieokreślony.

Pod dokumentem podpisują się podmioty, które uczestniczyły w rokowaniach: pracodawca i związki zawodowe. Dopuszcza się jednak skuteczne zawarcie układu, gdy jedna z zakładowych organizacji nie wyrazi zgody na jego podpisanie. Wystarczy wówczas, aby układ został podpisany przez organizacje reprezentatywne. Uzasadnieniem dla zastosowanego rozwiązania jest niedopuszczanie do blokowania porozumień przez najbardziej radykalne organizacje związkowe.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo GASKOR

Profesjonalne publikacje z zakresu prawa i biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK