| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Układy zbiorowe pracy > Skutki wypowiedzenia lub rozwiązania układu pracy

Skutki wypowiedzenia lub rozwiązania układu pracy

W związku z trudnościami ekonomicznymi na rynku pracy można zaobserwować tendencję firm do rozwiązywania układów zbiorowych pracy. Pracodawca, podejmując taką próbę, powinien liczyć się ze skutkami, jakie się z tym wiążą.

Z uzasadnienia Sądu wynika, że jeżeli postanowienie w układzie zostało wprowadzone przed 1 stycznia 2001 r. i było jedynie powtórzeniem bezwzględnie obowiązującego wtedy przepisu art. 2417 § 4 k.p., to zapis układu utracił moc 26 listopada 2002 r. (podobnie jak wyżej wymieniony przepis Kodeksu pracy). Jeżeli zaś strony układu zbiorowego wprowadziły wyżej określony zapis po 26 listopada 2002 r., to będzie miał on zastosowanie i będzie wiązał strony układu. Należy bowiem przyjąć, że strony układu, wprowadzając do układu zapis przedłużający stosowanie układu po jego rozwiązaniu, realizowały swobodę kształtowania treści układu i takie postanowienie będzie wówczas ważne.

PRZYKŁADY

Pracodawca wraz z zakładową organizacją związkową zawarł układ zbiorowy pracy 5 maja 1999 r. W art. 101 układu został wprowadzony zapis (obowiązuje od dnia zawarcia), zgodnie z którym w razie rozwiązania układu do czasu zawarcia nowego będzie obowiązywał dotychczasowy układ zbiorowy pracy. Strony układu nie zmieniały tego zapisu od początku jego obowiązywania. Obecnie pracodawca chce wypowiedzieć układ zbiorowy pracy i ma wątpliwości, czy zapis układowy ma zastosowanie, mimo utraty mocy obowiązującej samego przepisu.

W tej sytuacji należałoby uznać, że skoro art. 101 został zawarty w układzie jeszcze przed 1 stycznia 2001 r. i był jedynie powtórzeniem bezwzględnie wtedy obowiązującego art. 2417 § 4 k.p., to zapis ten w chwili obecnej nie obowiązuje i nie wiąże stron układu, przy zastrzeżeniu, że strony układu nie zmieniały tego zapisu po 26 listopada 2002 r. (choćby w niewielkim zakresie). Jeżeli natomiast strony układu wprowadziłby ten zapis po 26 listopada 2002 r., to należałoby uznać, że strony realizowały wówczas swobodę kształtowania treści układu i takie postanowienie będzie ważne.

***

Pracodawca wypowiedział układ zbiorowy pracy, gdzie brak jest zapisu, z którego wynikałoby, że dotychczasowy układ będzie miał zastosowanie do czasu zawarcia nowego układu. Pracodawca zastanawia się, czy zapisy układu będą obowiązywały do czasu zawarcia porozumień zmieniających albo z upływem okresów wypowiedzeń zmieniających.

W związku z wypowiedzeniem układu i utratą przez niego mocy obowiązującej zmianie na niekorzyść ulegają warunki pracy i płacy przewidziane w układzie zbiorowym pracy. W związku z tym, mimo że nie zmienia się sama treść umowy o pracę, to zmianie na niekorzyść ulegają warunki pracy i płacy przewidziane w układzie. W takim przypadku zastosowanie będzie miał art. 24113 § 2 k.p., zgodnie z którym postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Nie ulega zatem wątpliwości, że do czasu wypowiedzenia pracownikom warunków pracy i płacy (ewentualnie zawarcia porozumień zmieniających) zastosowywanie będą miały zapisy nieobowiązującego formalnie układu.

Konieczność dokonania wypowiedzeń zmieniających w razie rozwiązania układu potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 29 listopada 2006 r. Zgodnie z nim art. 24113 § 2 zdanie drugie Kodeksu pracy ma zastosowanie do wypowiedzenia wynikającego z układu zbiorowego pracy warunków umowy o pracę w razie rozwiązania tego układu także wtedy, gdy nie został on zastąpiony nowym układem zbiorowym pracy ani regulaminem wynagradzania.

Podstawa prawna:

  • art. 2417, 24113 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 2).

Orzecznictwo:

  • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2002 r. (K 37/01, DzU nr 196, poz. 1660),
  • wyrok SN z 4 stycznia 2008 r. (I PZP 9/07, OSNP 2008/13–14/185),
  • wyrok SN z 29 listopada 2006 r. (II PK 73/06, niepubl.).

 

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK