| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Układy zbiorowe pracy > Samodzielne odstąpienie od postanowień układu zbiorowego

Samodzielne odstąpienie od postanowień układu zbiorowego

W naszym zakładzie obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy. Pracodawca chce w treści układu zamieścić postanowienie dające mu możliwość samodzielnego odstąpienia od wypłaty niektórych świadczeń w przypadku pogarszającej się sytuacji finansowej. Czy taki zapis będzie prawidłowy? Czy może zastosować inne rozwiązania?

U pracodawcy obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy, którego postanowienia nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych (art. 9 § 2 k.p.). Oznacza to, że układ nie może wprowadzać norm sprzecznych z tak wyrażoną zasadą. Dopuszczalne sposoby modyfikacji układów zbiorowych pracy zostały przewidziane w przepisach Kodeksu pracy i określają, że trybem właściwym do zmiany układu jest wyłącznie zawarcie protokołu dodatkowego (2419 k.p.).

Odnosząc się zatem do kwestii, czy w układzie mogą zostać zamieszczone postanowienia dające uprawnienie pracodawcy do jednostronnej samodzielnej modyfikacji postanowień układowych, należy podkreślić, że skoro obowiązujące przepisy regulują sposób zmiany układu, to wprowadzenie zapisu o możliwości zastosowania trybu innego niż przewidziany w prawie o układach zbiorowych pracy należy uznać za niezgodne z ustawą. Przy zawieraniu układu bądź protokołu dodatkowego należałoby się więc skoncentrować na takim ukształtowaniu prawa do określonych świadczeń, aby równocześnie uwzględniona była sytuacja ekonomiczna.

U pracodawcy obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy, a zatem postanowienia umów o pracę kształtowane są również postanowieniami tego układu. Wszelkie więc modyfikacje postanowień układowych będą odnosiły skutek również w zakresie uprawnień pracowniczych, ale, co należy podkreślić, zmiany niosące dla pracownika rozwiązania niekorzystne będą wymagać od pracodawcy zachowania procedur związanych z dokonaniem tzw. wypowiedzenia zmieniającego.

Pracodawca ma również możliwość wystąpienia do strony związkowej z propozycją zawarcia w trybie art. 24127 k.p. porozumienia o zawieszeniu układu, w całości lub w części, na czas przewidziany w Kodeksie pracy. Porozumienie stron układu ograniczające stosowanie norm układowych w tym trybie powoduje, że warunki umowne zostają zawieszone bez konieczności ich wypowiadania w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Po upływie okresu zawieszenia z mocy prawa następuje reaktywowanie zawieszonych uprawnień.

W takim wypadku, zawieszając stosowanie układu w części lub w całości, należałoby sprecyzować w tym porozumieniu, czy strony przewidują po upływie okresu zawieszenia wypłatę zawieszonych świadczeń. Jest to o tyle istotne, że brak takiej regulacji spowoduje, iż pracownicy, którzy w okresie zawieszenia nabyli prawo do niektórych świadczeń, nie będą mogli ubiegać się o ich wypłatę (uchwała SN z 9 kwietnia 2008 r., II PZP 6/08, M.P.Pr. 2008/9/485).

A zatem w przypadku pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa pracodawca musi rozważyć, który z wariantów przewidzianych w prawie układowym jest dla niego możliwy do zastosowania - trwała, ale wydłużona w czasie zmiana postanowień układu w formie protokołu dodatkowego czy też czasowa, ale dająca możliwość szybszego zastosowania forma porozumienia o zawieszeniu układu w trybie art. 24127 k.p.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »