| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Układy zbiorowe pracy > Wyrok SN z dnia 9 września 2004 r. sygn. I PK 423/03

Wyrok SN z dnia 9 września 2004 r. sygn. I PK 423/03

1. Gratyfikacja jubileuszowa jest objęta regulacją art. 24126 § 2 k.p., co wyklucza możliwość jej przyznania w zakładowym układzie zbiorowym pracy osobom zarządzającym zakładem pracy w imieniu pracodawcy. 2. Członek jednoosobowego zarządu spółki zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora spółki dopuszcza się ciężkiego

1. Gratyfikacja jubileuszowa jest objęta regulacją art. 24126 § 2 k.p., co wyklucza możliwość jej przyznania w zakładowym układzie zbiorowym pracy osobom zarządzającym zakładem pracy w imieniu pracodawcy.

2. Członek jednoosobowego zarządu spółki zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora spółki dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, jeżeli bez usprawiedliwionej przyczyny nie zgłasza w terminie wynikającym z prawa handlowego zmian w umowie spółki wymagających zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca)

Sędziowie SN: Beata Gudowska, Zbigniew Myszka

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2004 r. sprawy z powództwa Bogusława D. przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z o.o. w D. o zapłatę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie z dnia 31 stycznia 2003 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie wyrokiem z 30 października 2002 r. [...] oddalił powództwo Bogusława D. przeciwko pozwanemu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z o.o. w D. o przywrócenie do pracy i o zapłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy oraz zasądził od pozwanego wzajemnego Bogusława D. na rzecz powoda wzajemnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w D. kwotę 14.879,70 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 2 sierpnia 2001 r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu nienależnie pobranej nagrody jubileuszowej.

Sąd Rejonowy ustalił, że Bogusław D. był zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółce z o.o. w D. na podstawie umowy o pracę zawartej 1 lipca 1993 r. na czas nieokreślony na stanowisku dyrektora Spółki. Powód pełnił jednocześnie funkcję jednoosobowego zarządu pozwanej Spółki. W umowie o pracę zostało uregulowane wynagrodzenie powoda, które składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wysługę lat. Sąd ustalił, że w dniu 18 maja 2001 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę w sprawie wynagradzania członka zarządu MPGK Spółki z o.o. w D. Podczas zgromadzenia doszło do dyskusji na temat nagrody jubileuszowej powoda. Przewodnicząca obrad Ewa B. poinformowała powoda i zgromadzonych, że powodowi jako dyrektorowi pozwanej Spółki, zgodnie z obowiązującym w tej Spółce układem zbiorowym pracy, nie przysługuje nagroda jubileuszowa. Wzmianka o poinformowaniu powoda o nieprzysługiwaniu mu prawa do nagrody jubileuszowej została zawarta w protokole obrad nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Pismem z 31 lipca 2001 r. główna księgowa Spółki, powołując się na postanowienia układu zbiorowego pracy, przyznała powodowi nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy. Pismo to zostało pozytywnie zaopiniowane przez radcę prawnego i doręczone powodowi. Powód 1 sierpnia 2001 r. pobrał z kasy Spółki kwotę 14.879,70 zł tytułem wspomnianej nagrody jubileuszowej. Sąd ustalił również, że uchwałą z 2 lutego 2001 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników pozwanej Spółki rozszerzyło skład zarządu Spółki do dwóch osób. Powód jako dyrektor i jednoosobowy zarząd Spółki zobowiązany został do zgłoszenia zmian w akcie założycielskim do rejestru handlowego (Krajowego Rejestru Sądowego) w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Powód złożył wniosek o prze-rejestrowanie Spółki i wpisanie zmian w akcie założycielskim w maju 2001 r. Według ustaleń Sądu, wniosek ten został uwzględniony w części - dokonano przerejestrowania Spółki, lecz odmówiono zarejestrowania zmian w akcie założycielskim Spółki. W dniu 10 września 2001 r. powód złożył kolejny wniosek o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w akcie założycielskim Spółki, jednakże wniosek został załatwiony odmownie z uwagi na wygaśnięcie mocy obowiązującej uchwały po upływie 6 miesięcy od jej podjęcia. W dniu 21 września 2001 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników pozwanej Spółki podjęło kolejną uchwałę odpowiadającą w swej treści uchwale z 2 lutego 2001 r. W konsekwencji 22 października 2001 r. została zarejestrowana zmiana w akcie założycielskim Spółki rozszerzająca skład zarządu do dwóch osób. Według ustaleń Sądu Rejonowego, w dniu 10 października 2001 r., na podstawie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników pozwanej Spółki, umowa o pracę z powodem została rozwiązana na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p., bez zachowania okresu wypowiedzenia, w związku z ciężkim naruszeniem przez powoda podstawowych obowiązków pracowniczych polegającym na działaniu sprzecznym z poleceniem organu zwierzchniego, to jest wypłaceniu sobie nagrody jubileuszowej pomimo wyraźnego zakazu, pobraniu nagrody jubileuszowej, dokonaniu czynności prawnej z samym sobą bez powołania przez właściwy organ pełnomocnika do tej czynności, oraz niewykonaniu zobowiązania nałożonego uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników pozwanej Spółki z 2 lutego 2001 r. (nie-zgłoszeniu do rejestru zmian w akcie założycielskim Spółki).

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Pałucki Trusiński Hermelin

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK