| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Układy zbiorowe pracy > Uchwała SN z dnia 27 marca 2007 r. sygn. II PZP 3/07

Uchwała SN z dnia 27 marca 2007 r. sygn. II PZP 3/07

Posłużenie się w zakładowym układzie zbiorowym pracy sformułowaniem, że pracownicy otrzymają nagrody "zależnie od decyzji organu uprawnionego do podziału zysku" oznacza powstanie po ich stronie roszczenia o te nagrody, chyba że z niewątpliwego zgodnego zamiaru stron układu zbiorowego pracy wynika, iż ich wolą było uzależnienie powstania prawa do nagrody z zysku od wcześniejszej decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przeznaczeniu określonej części zysku na te nagrody.

Sąd Najwyższy w składzie:

Prezes SN Walerian Sanetra (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Katarzyna Gonera

SSN Jerzy Kuźniar

Protokolant Anna Gryżniewska

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Krajowej Iwony Kaszczyszyn

w sprawie z powództwa Piotra K.

przeciwko G. P. S.A. w P.

z udziałem interwenienta ubocznego G.G. Limited

o zapłatę,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 27 marca 2007 r.,

zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 2 lutego 2007 r., sygn. akt VI Pa 490/06,

czy zamieszczenie w zakładowym układzie zbiorowym pracy uregulowane, iż pracownicy otrzymują nagrodę z zysku "zażalenie od decyzji organu uprawnionego do podziału zysku” stanowi o obowiązku podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały o podziale zysku na mocy, której pracownicy uzyskaliby uprawnienia do żądania wypłacenia przez pracodawcę części wypracowanego zysku ?

podjął uchwałę:

Posłużenie się w zakładowym układzie zbiorowym pracy sformułowaniem, że pracownicy otrzymają nagrody "zależnie od decyzji organu uprawnionego do podziału zysku" oznacza powstanie po ich stronie roszczenia o te nagrody, chyba że z niewątpliwego zgodnego zamiaru stron układu zbiorowego pracy wynika, iż ich wolą było uzależnienie powstania prawa do nagrody z zysku od wcześniejszej decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przeznaczeniu określonej części zysku na te nagrody.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2007 r. Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w P., sygn. akt (...), przedstawił Sądowi Najwyższemu pytanie prawne: „czy zamieszczenie w zakładowym układzie zbiorowym pracy uregulowane, iż pracownicy otrzymują nagrodę z zysku „zależnie od decyzji organu uprawnionego do podziału zysku” stanowi o obowiązku podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały o podziale zysku na mocy, której pracownicy uzyskaliby uprawnienia do żądania wypłacenia przez pracodawcę części wypracowanego zysku?”

Pytanie to sformułowane zostało w związku z rozpoznawaniem przez ten Sąd apelacji Piotra K. od wyroku Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w P. z dnia 7 września 2006 r., sygn. akt (...), którym Sąd ten – między innymi – oddalił jego roszczenie o wypłatę nagród z zysku za lata 1998 i 1999, skierowane przeciwko G. P. S.A. w P..

Powód był zatrudniony w pozwanej Spółce od 1 kwietnia 1993 r. do 31 grudnia 2001 r. Spółka ta jest następcą prawnym P. Zakładów Farmaceutycznych „P.” w P. Przedsiębiorstwo to w październiku 1995 r. zostało przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. W 1998 r. Skarb Państwa zbył pakiet większościowy akcji tej spółki, co spowodowało zmianę jej firmy na G. P. S.A. w Poznaniu. W okresie od dnia 29 lipca 1996 r. do dnia 26 stycznia 1999 r. u strony pozwanej obowiązywał zakładowy układ zbiorowy pracy z 1996 r. Zgodnie z jego art. 30 pracownicy otrzymywali – zależnie od decyzji organu uprawnionego do podziału zysku Spółki – nagrodę z zysku zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie wypłat nagród z zysku. Jak wynika z § 24 pkt 2 statutu pozwanej Spółki organem uprawnionym do podziału zysku jest walne zgromadzenie akcjonariuszy. Natomiast § 1 regulaminu, (obowiązującego od dnia 1 stycznia 1997 r.) stanowił, że fundusz nagród z zysku dla pracowników spółki tworzy się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki w sprawie podziału zysku. Po zakończeniu roku obrotowego zarząd pozwanej Spółki przedstawił walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wniosek zawierający propozycję co do wysokości funduszu nagród z zysku, który następnie został zaopiniowany przez radę nadzorczą. W oparciu o uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy dotyczące wypłaty nagród z zysku i wielkości funduszu nagród, uruchamiany był fundusz nagród z zysku, z którego wypłacano nagrody pracownikom. Wypłaty nagród dokonywane były po podjęciu uchwały o podziale zysku, przy czym nie określono żadnego wskaźnika, który pozwalałby ustalić kwotę funduszu nagród z zysku. Z funduszu nagród ustalonego dla całego zakładu w 1996 r. i w 1997 r. 90,5% sumy przeznaczono na nagrody indywidualne, natomiast 0,5% funduszu było przewidziane na nagrody indywidualne przydzielane przez prezesa zarządu – dyrektora generalnego. Część funduszu przeznaczona na nagrody indywidualne była rozdzielana pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne zakładu proporcjonalnie do wielkości funduszu wynagrodzeń. W komórkach organizacyjnych dokonywano podziału środków (95% funduszu) „naliczanych pracownikom jako część stała nagrody z zysku”, proporcjonalnie do sumy ich indywidualnych wynagrodzeń, natomiast 5% pozostawało do „uznaniowego” podziału miedzy pracowników. Kierownicy komórek organizacyjnych nie mieli przy tym wpływu na przyznawanie lub określenie wysokości części stałej nagrody z zysku.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »