| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Spory zbiorowe > Wynagrodzenie dla strajkującego pracownika

Wynagrodzenie dla strajkującego pracownika

Co do zasady za czas strajku pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Pensja zatem powinna zostać obniżona o cały okres nieświadczenia pracy.

W dobie narastającego kryzysu gospodarczego polscy pracodawcy mogą spodziewać się zwiększonej liczby strajków pracowników.

Definicja strajku

Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych (art. 17 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Strajk powinien być środkiem ostatecznym i nie może być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możliwości rozwiązania sporu w drodze rokowań oraz mediacji i arbitrażu (art. 17 ust. 2 zd. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Tak sformułowany przepis wyraźnie wskazuje, że intencją polskiego ustawodawcy było takie ukształtowanie przepisów dotyczących sporów zbiorowych, aby pracownicy i pracodawcy podjęli przede wszystkim próby polubownego rozwiązania zaistniałego sporu bez wstrzymywania pracy w zakładzie pracy.

Wyjątkiem polegającym na możliwości odstąpienia przez pracowników od rokowań i mediacji jest przypadek, gdy bezprawne działanie pracodawcy uniemożliwiło przeprowadzenie dialogu, a także w wypadku, gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym (art. 17 ust. 2 zd. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).

Strajk a wynagrodzenie

Podstawową zasadą wyrażoną w Kodeksie pracy jest zasada, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną (art. 80 k.p.). Przepis ten jest wyrazem ekwiwalentności, jaka cechuje stosunki pracy, a mianowicie pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w zamian otrzymując wynagrodzenie od pracodawcy.

Natomiast za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, mimo że nie świadczy pracy, m.in. za czas:

  • zwolnienia na poszukiwanie pracy w okresie co najmniej 2-tygodniowego wypowiedzenia,
  • przestoju, czyli w sytuacji gdy pracownik był gotów do wykonywania pracy, ale nie mógł jej świadczyć z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
  • przerwy na odpoczynek trwającej co najmniej 15 minut, jeśli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin,
  • urlopu wypoczynkowego.

W odniesieniu do strajku ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jednoznacznie wskazuje, że w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia (art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

Powyższe oznacza, że zasadą jest brak wynagrodzenia za czas strajku. Jednocześnie polski ustawodawca pomimo wyłączenia prawa do wynagrodzenia uprawnia zarazem pracownika do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, takich jak np. prawo do zasiłku chorobowego czy prawo do zasiłku opiekuńczego, jeśli oczywiście strajk można uznać za legalny w rozumieniu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK