| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Rady pracowników > Niektóre rady pracowników - niekonstytucyjne

Niektóre rady pracowników - niekonstytucyjne

Tryb wyłaniania rady pracowników przez związki zawodowe jest niezgodny z Konstytucją RP, jednak utrata mocy kwestionowanych przepisów została odroczona o rok.

Ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79 poz. 550) wprowadziła trzy tryby powoływania rady pracowników, organu załogi przedsiębiorstwa, który pośredniczy pomiędzy pracownikami a pracodawcą, korzystając z prawa do zasięgania informacji o najważniejszych sprawach dotyczących zakładu pracy.

Pierwszy tryb to tzw. tryb związkowy. Polega on na tym, że u pracodawcy, u którego działa jedna reprezentatywna organizacja związkowa, wyboru rady pracowników dokonuje jej zarząd, gdy zaś działają dwie lub więcej - wówczas związki dokonują wspólnie wyboru rady pracowników.

Drugi tryb tzw. mieszany występuje wówczas, gdy organizacje związkowe nie zawrą stosownego porozumienia - wtedy wyboru rady dokonuje ogół pracowników, ale tylko spośród kandydatów zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje związkowe.

Trzeci tryb określany mianem „załogowego” występuje wówczas, gdy u pracodawcy nie działa żaden związek zawodowy. Wówczas radę pracowników wybiera załoga przedsiębiorstwa spośród kandydatów zgłoszonych przez grupy pracowników (art. 4 ust. 4 ustawy). Jednak w myśl art. 4 ust. 5 ustawy rada pracowników ulega rozwiązaniu, a mandat jej członków wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym pracodawca, u którego nie działała do tej pory organizacja związkowa, został powiadomiony na piśmie o objęciu go zakresem działania organizacji związkowej.

Konfederacja Pracodawców Polskich zdecydowała się zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego zasady wyboru rady pracowników według dwóch pierwszych trybów - „związkowego” i „mieszanego”.

Trybunał Konstytucyjny podzielił wątpliwości skarżącej i orzekł o niezgodności z Konstytucją RP zaskarżonych przepisów. Uzasadniając wyrok, wskazał, że „związkowy” i w pewnym zakresie także „mieszany” tryb wyboru rady pracowników jest sprzeczny z zasadą tzw. negatywnej wolności związkowej. Zasada ta wynika z art. 59 ust. 1 Konstytucji RP i oznacza, że pracownik według swego swobodnego wyboru może należeć do związku zawodowego albo nie należeć do niego, a przynależność do związku bądź jej brak nie może wpłynąć na jego sytuację pracowniczą. Zdaniem TK zaskarżone przepisy stawiają pracowników nienależących do reprezentatywnej organizacji związkowej w gorszej sytuacji niż członków takiej organizacji.

TK wskazał na konieczność zmiany odpowiednich przepisów ustawy. Nie przesądził o ważności mandatu już wybranych w niekonstytucyjnym trybie członków rad pracowniczych. Ustawodawca może jednak w przepisach przejściowych ustawy nowelizującej zaskarżone przepisy zezwolić na wcześniejsze zakończenie kadencji.

Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2008 r. (sygn. K 23/07):

I. Artykuł 4 ust. 1, 3 i 5 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w zakresie, w jakim określa tryb wyboru oraz odwołania rady pracowników w zależności od przynależności pracowników do reprezentatywnej organizacji związkowej, jest niezgodny z art. 59 ust. 1 w związku z art. 32 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

II. Przepis wymieniony w części I wyroku traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Michał Culepa

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »