| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Praca wykonywana podczas pobytu w więzieniu

Praca wykonywana podczas pobytu w więzieniu

W naszej firmie mamy regulamin wynagradzania, który przyznaje pracownikom nagrody jubileuszowe. Ustalając prawo do nagrody jubileuszowej bierzemy pod uwagę wszystkie zakończone okresy pracy oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeden z naszych pracowników pracował podczas pobytu w zakładzie karnym i przedłożył nam stosowne zaświadczenie. Czy w takim przypadku powinnam zaliczyć ten okres do stażu pracy i do nagrody jubileuszowej?

RADA

Są Państwo zobowiązani zaliczyć okres pracy wykonywanej w zakładzie karnym do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej. Jedynym warunkiem jest to, by ta praca była wykonywana na podstawie umowy o pracę lub skierowania.

UZASADNIENIE

 Osoba skazana (odbywająca karę w zakładzie karnym) ma prawo świadczyć pracę. Skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia się mu wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej. W stosunku do skazanych pracujących, w zakresie nieuregulowanym w Kodeksie karnym wykonawczym, stosuje się przepisy prawa pracy. Natomiast w stosunku do skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy nie stosuje się przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Okresy wykonywania przez skazanego odpłatnego zatrudnienia, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jednak nie zalicza się ich do okresu pracy:

• od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego lub innego świadczenia przysługującego z upływem roku pracy lub okresu krótszego niż rok,

• wymaganego do zajmowania określonego stanowiska pracy.

Jak wynika z powyższego, przypadek Państwa pracownika w zakresie nagrody jubileuszowej nie jest objęty żadnymi wyłączeniami. W związku z zapisami Państwa regulaminu wynagradzania pracownikowi należy zaliczyć staż pracy w więzieniu do stażu zaliczanego do nagrody jubileuszowej, ponieważ na mocy ogólnie obowiązujących przepisów - w tej sytuacji Kodeksu karnego wykonawczego (art. 128 § 1) - staż ten jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Pragmatyki pracownicze i przepisy wewnątrzzakładowe w niektórych firmach prywatnych najczęściej łączą prawo do nagrody jubileuszowej z tzw. ogólnym stażem pracy. Oznacza to, że do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej trzeba wliczać wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, które z mocy odrębnych przepisów podlegają zaliczeniu do okresów pracy, od których zależą uprawnienia pracownicze. Możliwa jest także regulacja przyznająca nagrodę jubileuszową jedynie za okresy pracy w danym zakładzie pracy (tzw. zakładowy staż pracy) lub w branży (na określonych stanowiskach, w szczególnych warunkach).

Podstawa prawna:

• art. 121 § 1-2, § 8-9, art. 128 Kodeksu karnego wykonawczego.

Katarzyna Wrońska-Zblewska

specjalista w zakresie prawa pracy

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »