| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Szansa na wydłużenie stażu pracy

Szansa na wydłużenie stażu pracy

Nie zawsze pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym będziemy mogli zaliczyć do pracowniczego stażu pracy, mimo że pracownik prawie w 100% spełnia jeden z warunków określonych przepisami.

Ustawa z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (DzU nr 54, poz. 310) dopuszcza możliwość zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Wliczenia tego mogą dokonać tylko pracodawcy, u których układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania bądź porozumienie płacowe przewidują możliwość zaliczenia do pracowniczego stażu pracy okresów pracy u innych pracodawców.

Przepisy ustawy mają zastosowanie do pracowników wykonujących pracę w ramach stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka.

Przez prowadzenie gospodarstwa rolnego należy rozumieć samodzielną lub przy pomocy innych osób faktyczną pracę w gospodarstwie rolnym.

Na swoim gospodarstwie

Przepisy tej ustawy przewidują 3 możliwości zaliczania pracy w gospodarstwie do stażu pracy. Okresem takim jest prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego na własny rachunek jako właściciel lub posiadacz.

Zgodnie z art. 553 k.c. za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Do 1971 r. gospodarstwem rolnym była nieruchomość rolna, której łączny obszar nie przekraczał 0,2 ha. Od 24 grudnia 1971 r. norma ta została podwyższona do 0,5 ha, a od 1 lipca 1989 r. do 1 ha użytków rolnych.

Natomiast od października 1990 r. żadne przepisy nie określają minimalnej wielkości gospodarstwa rolnego. Przy ocenie, czy objęta nieruchomość po tej dacie jest gospodarstwem rolnym, należy stosować przepisy podatkowe w tym zakresie.

Domownik na roli

Do stażu pracy zalicza się również pracę w gospodarstwie rolnym przypadającą przed 1 stycznia 1983 r., okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzającą objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem.

Zgodnie z przepisami ustawy fakt łączenia pracy w gospodarstwie z nauką w szkole nie może stanowić przeszkody do zaliczenia tego okresu do pracowniczego stażu pracy.

W przypadku gdy pracownik uczył się daleko od domu i korzystał z bursy, nie można przyjąć, że pracował w tym czasie w gospodarstwie, nawet jeżeli uczył się w szkole rolniczej. Także nie można uznać okresów pomocy w prowadzeniu gospodarstwa rodzicom przez ucznia lub studenta, który dojeżdża do domu rodzinnego w okresie ferii lub wakacji, za okres pracy w tym gospodarstwie.

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »