| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Wierzytelność - wynagrodzenia, podatki

Wierzytelność - wynagrodzenia, podatki

Pracodawca może dokonywać potrąceń z wyna­grodzenia za pracę wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym, zaliczki pieniężnej udzie­lonej pracownikowi bądź kary pieniężnej nałożonej na pracownika. Dopuszczalne jest potrącenie wie­rzytelności z wynagrodzenia na podstawie pisem­nej zgody pracownika. W takim przypadku należy ustalić wysokość potrącanej kwoty oraz wskazać, z jakiego tytułu pracodawcy przysługuje wierzytel­ność wobec pracownika. Nieważne jest udzielenie zgody na potrącenie wierzytelności nieistniejących, które mogą powstać w przyszłości.

Wierzytelność

Definicja podstawowa

 1. Uprawnienie przysługujące wierzycielowi w doma­ganiu się od dłużnika spełnienia określonego świadczenia.
 2. Suma pieniężna, przedmiot, odpowiadające war­tością tym świadczeniom.

W wynagrodzeniach

Pracodawca może dokonywać potrąceń z wyna­grodzenia za pracę wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym, zaliczki pieniężnej udzie­lonej pracownikowi bądź kary pieniężnej nałożonej na pracownika. Dopuszczalne jest potrącenie wie­rzytelności z wynagrodzenia na podstawie pisem­nej zgody pracownika. W takim przypadku należy ustalić wysokość potrącanej kwoty oraz wskazać, z jakiego tytułu pracodawcy przysługuje wierzytel­ność wobec pracownika. Nieważne jest udzielenie zgody na potrącenie wierzytelności nieistniejących, które mogą powstać w przyszłości.

Zobacz również: Wyłączenie umowy zlecenia z podstawy wymiaru zasiłku

W podatkach dochodowych

Przychodem z działalności gospodarczej jest rów­nież:

 • wartość zwróconych wierzytelności, które:
  1. zostały odpisane jako nieściągalne zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20 updof albo na które utworzono rezerwy,
  2. zostały odpisane jako nieściągalne lub umo­rzone zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lub 43 updop

- i zostały zaliczone uprzednio do kosztów uzy­skania przychodów (w razie zwrotu części wie­rzytelności przychód ustala się proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie) (art. 14 ust. 2 pkt 7 updof, art. 12 ust. 1 pkt 4 updop),

 • wartość zwróconych wierzytelności wynikają­cych z umowy, o której mowa w art. 23f updof i art. 17f updop, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23h updof i art. 17h updop (art. 14 ust. 2 pkt 7a updof, art. 12 ust. 1 pkt 4c updop).

Nie zalicza się do kosztów:

 1. wierzytelności odpisanych jako przedawnione,
 2. wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągal­nych, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągal­ność została uprawdopodobniona (dotyczy tylko updof),
 3. wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem:
  1. wierzytelności, które uprzednio zostały zara­chowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana,
  2. udzielonych przez jednostki organizacyjne uprawnione, na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, do udzielania kredytów (pożyczek) wymagal­nych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek), pomniejszonych o kwotę niespłaconych odsetek i równowartość rezerw na te kredy­ty (pożyczki), zaliczonych uprzednio do kosz­tów uzyskania przychodów, c) strat poniesionych przez bank z tytułu udzie­lonych po 1 stycznia 1997 r. gwarancji albo poręczeń spłaty kredytów i pożyczek, obliczo­nych zgodnie z pkt b) (dotyczy tylko updop),
 4. odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzy­skania przychodów są odpisy aktualizujące war­tość należności, określone w ustawie o rachunko­wości, od tej części należności, która była uprzed­nio zaliczona do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona,
 5. strat z odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio została zaracho­wana jako przychód należny,
 6. umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio zostały zarachowane jako przy­chody należne (art. 23 ust. 1 pkt 17, 20, 21, 34, 41 updof, art. 16 ust. 1 pkt 20, 25, 26a, 39, 44 updop).

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK