| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Wierzytelność - wynagrodzenia, podatki

Wierzytelność - wynagrodzenia, podatki

Pracodawca może dokonywać potrąceń z wyna­grodzenia za pracę wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym, zaliczki pieniężnej udzie­lonej pracownikowi bądź kary pieniężnej nałożonej na pracownika. Dopuszczalne jest potrącenie wie­rzytelności z wynagrodzenia na podstawie pisem­nej zgody pracownika. W takim przypadku należy ustalić wysokość potrącanej kwoty oraz wskazać, z jakiego tytułu pracodawcy przysługuje wierzytel­ność wobec pracownika. Nieważne jest udzielenie zgody na potrącenie wierzytelności nieistniejących, które mogą powstać w przyszłości.

Za wierzytelności nieściągalne, w przypadku okre­ślonym w art. 23 ust. 1 pkt 20 updof i art. 16 ust. 1 pkt 25 updop, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:

 • postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela za odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
 • postanowieniem sądu o:
  1. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
  2. umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zacho­dzi okoliczność, o której mowa w lit. a), lub
  3. ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, lub
 • protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty proce­sowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wie­rzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Nieściągalność wierzytelności, w przypadku okre­ślonym w art. 23 ust. 1 pkt 21 updof i art. 16 ust. 1 pkt 26a updop, uznaje się za uprawdopodobnioną, w szczególności gdy:

 • dłużnik został wykreślony z ewidencji działalno­ści gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmują­ca likwidację majątku albo
 • zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów Prawa upadłościowego i naprawcze­go lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów
 1. restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
 2. banków, albo
 • wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postę­powania egzekucyjnego, albo
 • wierzytelność jest kwestionowana przez dłuż­nika na drodze powództwa sądowego (art. 23 ust. 2-3 updof, art. 16 ust. 2-2a pkt 1 updop).

Pozostałe przepisy dotyczące wierzytelności objętych rezerwami z tytułu kredytów (pożyczek) i udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spła­ty kredytów i pożyczek zawiera art. 16 ust. 2a pkt 2 i ust. 2b-3f updop).

Polecamy serwis: Samozatrudnienie

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Monika Siwik

Specjalista ds. księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »