| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Trzynastka, czyli dodatkowa pensja

Trzynastka, czyli dodatkowa pensja

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, przysługuje pracownikom zatrudnionym w jednost­kach sfery budżetowej. Pracodawcy prywatni mogą podjąć dobrowolną decyzję o wypłacie tej gratyfi­kacji swoim pracownikom. Jest to rodzaj nagrody za przepracowanie, co do zasady, pełnego roku kalendarzowego.

Trzynastka

Dodatkowa pensja wypłacana w niektórych insty­tucjach.

W wynagrodzeniach

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, przysługuje pracownikom zatrudnionym w jednost­kach sfery budżetowej. Pracodawcy prywatni mogą podjąć dobrowolną decyzję o wypłacie tej gratyfi­kacji swoim pracownikom. Jest to rodzaj nagrody za przepracowanie, co do zasady, pełnego roku kalendarzowego.

Zobacz również: Nagroda jubileuszowa dla pracownika

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia roczne­go w pełnej wysokości po przepracowaniu u dane­go pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego praco­dawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjo­nalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunku­jących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane m.in. w przypadkach:

  • nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalen­darzowego z nauczycielem i nauczycielem aka­demickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej),
  • zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż 3 miesiące,
  • podjęcia zatrudnienia w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejsze­niem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
  • korzystania z urlopu wychowawczego, macie­rzyńskiego, ojcowskiego, dla poratowania zdro­wia, wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika (art. 2 ust. 3 ustawy o trzy­nastkach).

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, z uwzględnie­niem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosun­ku pracy przyjmowanych do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wyna­grodzenia za urlop wypoczynkowy oraz wynagro­dzenia za czas pozostawania bez pracy przysługu­jących pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

W przypadku przepracowania okresu krótszego niż rok wysokość wynagrodzenia rocznego ustala się proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy.

W podatkach dochodowych

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest przycho­dem ze stosunku pracy podlegającym opodatko­waniu.

W ubezpieczeniach

Kwota wypłaconej lub postawionej do dyspozycji trzynastki stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Polecamy serwis: Wynagrodzenia

W ubezpieczeniach

Twórcy oraz artyści muszą zgłosić się do obowiąz­kowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej. Powyższego zgłoszenia należy doko­nać na formularzach ZUS ZUA/ZUS ZZA i ZUS ZFA. Podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcz­nego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK