| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Rodzaje ekwiwalentów pracowniczych w Kodeksie pracy

Rodzaje ekwiwalentów pracowniczych w Kodeksie pracy

Ekwiwalenty pracownicze w szczególności rekompensują pracownikom świadczenia, których nie mogli otrzymać w ich pierwotnej postaci. Kodeks pracy wyróżnia m.in. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obu­wia roboczego a także ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej.

Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy jest świadcze­niem pieniężnym wypłacanym w momencie rozwią­zania lub wygaśnięcia umowy o pracę w związku z niewykorzystaniem w naturze urlopu wypoczyn­kowego przysługującego pracownikowi. Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracow­nika urlop wypoczynkowy oblicza się:
 

  • dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń wchodzących do jego podstawy przez współ­czynnik urlopowy, następnie
  • dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez dobową normę czasu pracy (przez 8 godzin, a w przypadku niektórych zatrudnionych przez 7 godzin), a następnie
  • mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewyko­rzystanego przez pracownika urlopu wypo­czynkowego.

Rekomendowany produkt: Zmiany w prawie pracy + kodeks pracy gratis

W przypadku pracowników zatrudnionych w nie­pełnym wymiarze czasu pracy wartość współ­czynnika urlopowego należy obniżyć proporcjo­nalnie do wymiaru etatu danego pracownika. Ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypo­czynkowy nie trzeba wypłacać, jeżeli pracownik umówi się z pracodawcą na wykorzystanie urlopu w czasie następnej umowy o pracę zawartej bez­pośrednio po zakończeniu poprzedniej umowy zawartej z tym samym pracodawcą (np. niewyko­rzystany urlop, do którego pracownik nabył prawo w czasie zatrudnienia na umowę na okres próbny, zostanie wykorzystany podczas dalszego zatrud­nienia na podstawie umowy na czas określony lub nieokreślony).

Ekwiwalent za odzież roboczą

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obu­wia roboczego jest rekompensatą pieniężną za używanie przez pracowników przy pracy ich pry­watnej odzieży i obuwia. Ekwiwalent powinien uwzględniać aktualne ceny tych rzeczy. Ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej jest rekompensatą pieniężną za ponie­sione przez pracownika koszty prania i konser­wacji odzieży roboczej. Powinien rekompen­sować rzeczywiście ponoszone koszty prania i konserwacji.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »