| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Roszczenia pracownika związane z wypłatą wynagrodzenia

Roszczenia pracownika związane z wypłatą wynagrodzenia

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest wypłata wynagrodzenia za pracę, w tym dodatkowych składników, do których pracownik nabył prawo. Nie wypłacając bez usprawiedliwionej przyczyny nawet części wynagrodzenia lub bezpodstawnie je obniżając pracodawca narusza w ciężki sposób swoje podstawowe obowiązki. Takie postępowanie pracodawcy jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Gdy pracownik domaga się odszkodowania

Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie stanowi, zdaniem Sądu Najwyższego, wystarczającą przyczynę rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy (wyrok z 5 lipca 2005 r., I PK 276/04, Wokanda 2006/2/23). W razie niewypłacenia przez pracodawcę gwarantowanego składnika wynagrodzenia pracownik może zasadnie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Sąd Najwyższy w wyroku z 4 kwietnia 2000 r. (I PKN 516/99, OSNP 2001/16/516) stwierdził, że pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia. W razie sporu ocena, czy można pracodawcy przypisać działanie z winy umyślnej lub rażące niedbalstwo, będzie należeć do sądu pracy.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Gdy umowa została zawarta na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

PRZYKŁAD

Pracodawca od 3 miesięcy nie wypłaca pracownikowi premii regulaminowej. Pracownik rozwiązał zatem umowę o pracę bez wypowiedzenia. Sąd przyznał pracownikowi odszkodowanie w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, gdyż przysługiwał mu taki okres wypowiedzenia. Wysokość odszkodowania należnego pracownikowi należy ustalać jak podstawę ekwiwalentu za urlop, czyli należy uwzględnić składniki w stałej miesięcznej wysokości oraz zmienne składniki wynagrodzenia w średniej wysokości z 3 miesięcy (§ 15, § 16 rozporządzenia urlopowego). Pracownik w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozwiązanie umowy nie otrzymał należnych mu premii. Zdaniem MPiPS, należy je wziąć pod uwagę przy ustalaniu odszkodowania, czyli uwzględnić w takiej wysokości, w jakiej powinny być wypłacone. Innego zdania jest GIP, który stwierdził, że przy obliczaniu wysokości odszkodowania uwzględniamy tylko faktycznie wypłacone składniki wynagrodzenia. To stanowisko wydaje się słuszne ze względu na fakt, że pracownik i tak może dochodzić na drodze sądowej niewypłaconych mu premii, a po ich otrzymaniu może dochodzić wyrównania odszkodowania.

Pracownik, któremu pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia w terminie, może dochodzić od pracodawcy odszkodowania z tytułu niewykonania zobowiązania (art. 471 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy). Musi tylko wykazać, jaką poniósł szkodę, określić jej rozmiar oraz wykazać związek przyczynowo-skutkowy między zwłoką w zapłacie wynagrodzenia a powstaniem tej szkody.

Gdy pracownik żąda odsetek

W sytuacji gdy wynagrodzenie zostało wypłacone później niż w ustalonym u pracodawcy terminie, pracownik może żądać odsetek za czas odpowiadający okresowi opóźnienia.

Konieczność zapłaty odsetek powstaje nawet wtedy, gdy pracownik nie poniósł żadnej szkody, choćby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które pracodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. opóźnienia w płatnościach klientów) (art. 481 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy).

Odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę przysługują pracownikowi za czas opóźnienia także w części, od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (uchwała Sądu Najwyższego z 19 września 2002 r., III PZP 18/02, OSNP 2003/9/214).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK