| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Jak ustalić staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej

Jak ustalić staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej

Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową. Od lutego 2010 r. zatrudniamy pracownika, który pracował u nas przez 8 lat, do końca 2008 r. W tym okresie otrzymał nagrodę jubileuszową, którą przyznajemy co 5 lat na podstawie układu zbiorowego pracy. Czy do stażu pracy, od którego zależy prawo do „jubileuszówki”, powinniśmy wliczyć pracownikowi poprzedni okres zatrudnienia w spółdzielni?

Ustalając prawo pracownika do nagrody jubileuszowej i jej wysokość powinni Państwo uwzględnić poprzedni okres zatrudnienia pracownika w spółdzielni, chyba że ustalanie stażu pracy uprawniającego do tej nagrody zostało inaczej uregulowane w układzie zbiorowym.

Nagroda jubileuszowa jest gratyfikacją za wieloletnią pracę. Prawo do nagrody może wynikać z:

  • przepisów o randze ustawowej, np. z art. 47 Karty Nauczyciela lub art. 36 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – w przypadku pracodawców sektora państwowego albo
  • umowy o pracę, układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania – w przypadku pracodawców prywatnych.

Zasadniczo do stażu pracy uprawniającego do „jubileuszówki” należy wliczać wszystkie zakończone okresy zatrudnienia pracowniczego oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą przywileje przysługujące pracownikom.

Do okresu uprawniającego pracownika do nagrody jubileuszowej należy zaliczyć m.in.:

  • wszystkie poprzednie i jednocześnie zakończone okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie,
  • okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • okresy przebywania na urlopie wychowawczym.

Pracodawcy nienależący do sfery budżetowej regulując warunki przyznawania gratyfikacji jubileuszowej mają nieograniczoną swobodę w tym zakresie. Jeżeli jednak w zakładzie obowiązuje układ zbiorowy pracy, zasady przydzielania nagrody pracodawca powinien uzgodnić ze związkami zawodowymi. Należy przy tym dodatkowo przestrzegać zasad równego traktowania i zakazu wszelkiej dyskryminacji, w tym również w sferze wynagrodzeń (zabroniona jest dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy).

Pracodawcy, u których nagrody jubileuszowe zostały przyznane w układzie zbiorowym pracy, mają prawo do samodzielnego, ale po ustaleniach z funkcjonującymi w zakładzie organizacjami związkowymi, decydowania o tym, które okresy należy uwzględniać przy liczeniu stażu pracowniczego, a które pomijać.

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2002 r. (I PKN 820/00, Pr.Pracy 2002/7–8/49), nagroda za wieloletnią pracę jest świadczeniem fakultatywnym i zakładowe akty normatywne zawierające przepisy płacowe mogą kształtować do niej prawo w sposób niezależny i swobodny. Jednak pominięcie przy rozstrzyganiu prawa do „jubileuszówki” (i kalkulowania jej wysokości) pewnych okresów pozostawania w zatrudnieniu, a uwzględnienie innych wymaga wyraźnych uregulowań w umowie o pracę, regulaminie pracy bądź w układzie zbiorowym.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK