| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Prawo do nagrody jubileuszowej w służbie cywilnej

Prawo do nagrody jubileuszowej w służbie cywilnej

W 2012 r. jeden z naszych pracowników nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. W 1995 r. przez 2 miesiące przebywał na zasiłku chorobowym po ustaniu zatrudnienia. Czy w stanie prawnym obowiązującym przed 2 czerwca 1996 r. powinniśmy zaliczyć pracownikowi ten okres do stażu pracy, od którego zależy nagroda jubileuszowa w służbie cywilnej?

Takie stanowisko jest zgodne z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z 22 kwietnia 1998 r. (I PKN 62/98, OSNP 1999/9/297). W uzasadnieniu tego wyroku SN uznał, że: „(...) utrata mocy obowiązującej zarządzenia (MPiPS z 23 grudnia 1989 r. – przyp. red.) wymaga (...) objęcia pracowników postanowieniami układu zbiorowego pracy. Przez >>objęcie pracowników postanowieniami układu zbiorowego pracy<< należy rozumieć zawarcie po 2 czerwca 1996 r. układu zbiorowego pracy po raz pierwszy lub nowego układu albo dokonanie zmiany układu dotychczasowego. Objęcie musi jednak prowadzić do zmiany stanu prawnego istniejącego uprzednio. Przy utrzymaniu gratyfikacji jubileuszowej konieczne jest wobec tego wyraźne wyłączenie możliwości stosowania zarządzenia – w całości lub części – bądź wprowadzenie odmiennego unormowania materii stanowiącej przedmiot jego regulacji (...)”.

WAŻNE!

Ponieważ obecnie obowiązujące przepisy zawierają regulacje dotyczące przyznawania nagrody jubileuszowej w służbie cywilnej, należy przyjąć, że zarządzenie MPiPS z 23 grudnia 1989 r. utraciło swoją ważność w tym zakresie.

Należy zatem uznać, że kwestia nagrody jubileuszowej dla pracowników służby cywilnej została wyczerpująco uregulowana w obowiązujących przepisach. Nie znajdzie tu zastosowania zarządzenie z 1989 r. w zakresie przerw w zatrudnieniu, które mają wpływ na prawo do nagrody jubileuszowej. Okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia nie podlega więc wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej.

PRZYKŁAD

Pracownik urzędu Waldemar W. był zatrudniony w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w okresie od 1 stycznia 1979 r. do 31 maja 1993 r. Po zakończeniu zatrudnienia pracownik nieprzerwanie przebywał na zwolnieniu lekarskim od 1 do 12 czerwca 1993 r. Mimo że w tym okresie przysługiwał mu zasiłek chorobowy, tego okresu nie należy wliczać do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej.

Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim podlegałby wliczeniu do stażu pracy, od którego zależy uprawnienie do nagrody jubileuszowej, jeżeli przypadałby w okresie zatrudnienia w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej lub na podstawie odrębnych przepisów należałoby go wliczyć do okresów pracy, od których zależą uprawnienia pracownicze.

Podstawa prawna:

  • art. 1 pkt 74 ustawy z 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 24, poz. 110 ze zm.),
  • uchylony art. 79 Kodeksu pracy,
  • § 4 ust. 3 pkt 2 uchylonego zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (M.P. Nr 44, poz. 358 ze zm.),
  • art. 91 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.),
  • § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. Nr 211, poz. 1630 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK