| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Zmiany w wynagrodzeniach od 1 stycznia 2012 r.

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 stycznia 2012 r.

Od 1 stycznia 2012 r. wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż 1500 zł. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę zmienią się również inne świadczenia wypłacane na rzecz pracownika, np. minimalne wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy.

PIT-11

Jeżeli pracownik do 10 stycznia 2012 r. nie złoży u pracodawcy oświadczenia PIT-12 będącego podstawą rozliczenia go z osiągniętego w 2011 r. dochodu przez pracodawcę (PIT-40), pracodawca jest zobowiązany sporządzić imienną informację PIT-11 do 29 lutego 2012 r. W informacji PIT-11 pracodawca wykazuje wysokość przychodów uzyskanych przez pracownika w ciągu roku ze stosunku pracy i pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r. W PIT-11 pracodawca wykazuje również łączną kwotę kosztów uzyskania przychodów faktycznie uwzględnionych przy poborze zaliczek na podatek, kwotę potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz m.in. przychody osiągnięte przez pracownika z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz praw autorskich.

PIT-11 pracodawca sporządza w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje podatnikowi, drugi urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a trzeci pozostawia w dokumentacji archiwalnej swojego zakładu pracy.

Współczynnik urlopowy w 2012 r.

Współczynnik urlopowy ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12 (§ 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop).

Zmiany w przepisach Kodeksu pracy wprowadzone w 2010 r. (ustanowiono święto Trzech Króli jako dzień wolny od pracy oraz zniesiono przepis, który pozwalał na zwrot pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy) spowodowały, że wysokość współczynnika urlopowego może być różna, w zależności, jaki dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy wyznaczy pracodawca.

Przykład

W naszym zakładzie pracy zatrudniamy pracowników na pełny oraz niepełny etat. Dniem wolnym od pracy jest sobota. W związku z tym współczynnik urlopowy w 2012 r. wyniesie:

366 dni – (53 niedziele + 9 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku + 52 wolne soboty) : 12 = 21.

Współczynnik urlopowy dla osób zatrudnionych na pełny etat wyniesie 21.

Natomiast współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2012 r. wyniesie dla:

  • 1/2 etatu – 10,50 (1/2 x 21),
  • 3/4 etatu – 15,75 (3/4 x 21),
  • 1/4 etatu – 5,25 (1/4 x 21),
  • 1/3 etatu – 7 (1/3 x 21).

Podstawa prawna:

  • art. 183d, art. 81 § 1, art. 943 § 4, art. 1518 § 1 Kodeksu pracy,
  • art. 39 ust. 1, art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.),
  • art. 45 ust. 1, art. 47 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.),
  • art. 8 ust. 4, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.),
  • § 19 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.),
  • § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (DzU nr 192, poz. 1141).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kopczyńska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK