| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Dodatek motywacyjny dla nauczyciela

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela

Jestem przewodniczącym związku zawodowego działającego w zespole szkół, którego organem prowadzącym jest gmina, i chciałbym się dowiedzieć, czy każdy zatrudniony w szkole nauczyciel musi otrzymać dodatek motywacyjny? Nadmieniam, że obowiązujący w naszej gminie regulamin wynagradzania określa minimalną wysokość dodatku przyznawanego nauczycielom.

Organ prowadzący szkołę został upoważniony przez przepisy ustawy – Karta Nauczyciela do określenia w drodze regulaminu m.in. wysokości stawek dodatku motywacyjnego oraz szczegółowych warunków jego przyznawania (art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela).

Ogólne warunki przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli szkół gminnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU nr 22, poz. 181 ze zm.).

Kryterium przyznania prawa do dodatku motywacyjnego są w szczególności:

  • osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze,
  • wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
  • szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,
  • realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

Szczegółowe uregulowania w zakresie przyznawania i wypłacania tych dodatków określają regulaminy wynagradzania tworzone dla nauczycieli z danej gminy, powiatu czy województwa. O tym, czy dany nauczyciel dodatek ten otrzyma czy też nie, decydują wyniki pracy nauczyciela. Decyzje w tym zakresie w stosunku do dyrektorów szkół podejmują organy prowadzące szkoły, a w przypadku nauczycieli – dyrektorzy szkół. Przyznany dodatek motywacyjny staje się dopiero wtedy składnikiem wynagrodzenia i stanowi istotny element umowy o pracę. Natomiast określenie w regulaminie minimalnej wysokości dodatku motywacyjnego nie oznacza automatycznie, że dodatek ten powinien być przyznany każdemu nauczycielowi

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »