| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Wyrok SN z dnia 8 czerwca 2004 r. sygn. III PK 21/04

Wyrok SN z dnia 8 czerwca 2004 r. sygn. III PK 21/04

Z art. 12 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) nie wynika zakaz przyznania pracownikowi prawa do odprawy w razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) Sędziowie SN: Katarzyna Gonera, Beata

Z art. 12 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) nie wynika zakaz przyznania pracownikowi prawa do odprawy w razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca)

Sędziowie SN: Katarzyna Gonera, Beata Gudowska

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2004 r. sprawy z powództwa Leszka S. przeciwko Zakładom Mięsnym L.-Ł. SA w Ł. o odprawę pieniężną na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 listopada 2003 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2003 r. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie: 1) zasądził od Zakładów Mięsnych „L.-L" SA w Ł. na rzecz Leszka S. 39.411 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia zapłaty, przy czym wysokość odsetek wynosi 20% do dnia 24 lipca 2002 r, 18% od dnia 25 lipca 2002 r. do dnia 31 stycznia 2003 r, 13% od dnia 1 lutego 2003 r, 2) wyrokowi do kwoty 13.137 zł nadał rygor natychmiastowej wykonalności i 3) nie obciążył stron kosztami procesu.

Sąd Okręgowy ustalił, że rada nadzorcza Spółki upoważniła Annę K. - członka rady nadzorczej będącego jej sekretarzem - do dokonania (w imieniu rady) względem członków zarządu wszelkich czynności prawnych, w tym do zawarcia umów o pracę. W dniu 1 września 2000 r. - w tym trybie - pomiędzy radą nadzorczą pozwanej Spółki a powodem została zawarta umowa o pracę na stanowisku prezesa zarządu z określeniem w pkt 5, klauzuli odprawy: „inne warunki zatrudnienia 3-miesięczna odprawa".

W dniu 6 grudnia 2001 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki odwołało powoda z zarządu. Pismem z dnia 7 maja 2002 r. pozwany wypowiedział powodowi umowę o pracę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, wskazując, że przyczyną jest odwołanie go z funkcji prezesa zarządu. Umowa o pracę uległa rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2002 r. Strona pozwana odmówiła powodowi prawa do odprawy.

Według oceny Sądu Okręgowego dochodzone w pozwie roszczenie z tytułu odprawy jest zasadne. Prawo do odprawy zostało wszak powodowi przyznane w umowie o pracę zawartej - zgodnie z art. 379 Kodeksu spółek handlowych - pomiędzy nim jako członkiem zarządu a radą nadzorczą. Umowa podpisana została przez delegowanego do tego członka rady nadzorczej. Treść zawartej umowy jest zgodna z zasadami wynagradzania ustalonymi uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy i nie jest niezgodna z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.), który dotyczy wynagrodzenia za pracę. Natomiast odprawy dotyczy art. 12 tej ustawy, określając maksymalną wysokość odprawy. Przepis ten nie określa organu właściwego do ustalania wysokości odprawy. W tym zakresie podlegają zastosowaniu postanowienia statutu Spółki, wskazujące w § 25 pkt 19, że ustalenie zasad wynagrodzenia członków zarządu pozostaje w kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 30 sierpnia 2000 r. podjęto uchwałę nr 1, w której postanowiono, że w razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia, członkom zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność wynagrodzenia miesięcznego. Jednocześnie w uchwale nr 3 zobowiązano radę nadzorczą do określenia w umowach o pracę warunków wynagradzania członków zarządu zawartych w uchwale nr 1 walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK