| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2005 r. sygn. I PK 272/04

Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2005 r. sygn. I PK 272/04

Nie jest sprzeczny z zasadą wolności pracy oraz z zasadami współżycia społecznego system premiowania, do którego pracownik przystąpił dobrowolnie, uzależniający od przepracowania ustalonego okresu nabycie prawa do premii niezwiązanej z wykonaniem konkretnych zadań pracowniczych. Przewodniczący SSN Józef Iwulski (sprawozdawca) Sędziowie SN: Roman

Nie jest sprzeczny z zasadą wolności pracy oraz z zasadami współżycia społecznego system premiowania, do którego pracownik przystąpił dobrowolnie, uzależniający od przepracowania ustalonego okresu nabycie prawa do premii niezwiązanej z wykonaniem konkretnych zadań pracowniczych.

Przewodniczący SSN Józef Iwulski (sprawozdawca)

Sędziowie SN: Roman Kuczyński, Zbigniew Myszka.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2005 r. sprawy z powództwa Agnieszki D. przeciwko D.S. „S.P.” SA w K. o zapłatę premii i odszkodowanie, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 czerwca 2004 r. [...]

oddalił kasację i zasądził od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 2.025 zł (dwa tysiące dwadzieścia pięć) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2004 r. [...] Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach oddalił powództwo Agnieszki D. przeciwko D.S. „S.P.” SA w K. o zapłatę premii i odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji w łącznej kwocie 70.260 zł. Sąd Okręgowy ustalił, że powódka była zatrudniona od dnia 16 sierpnia 1996 r., początkowo w Spółce z o.o. D.S. „S.P.I.”, a następnie - po jej likwidacji - u strony pozwanej, ostatnio na stanowisku kierownika marketingu z wynagrodzeniem 7.000 zł miesięcznie plus indywidualna premia zadaniowa oraz inne składniki wynagrodzenia określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy. Łącząca strony umowa o pracę przewidywała okres wypowiedzenia dłuższy niż wynikający z art. 36 § 1 k.p. oraz zawierała klauzulę konkurencyjną obowiązującą w ciągu 6 miesięcy od ustania stosunku pracy z odszkodowaniem ustalonym w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia, płatnym w ratach miesięcznych. Od dnia 1 listopada 1997 r. powódka przystąpiła do systemu premiowania kadry kierowniczej, który umożliwiał uzyskanie premii w wysokości 35%, z czego 15% stanowiła premia dla członków kadry kierowniczej oraz 15% - tzw. premia wpisowa. Premia dla członków kadry kierowniczej była przyznawana za realizację określonych zadań i obliczana na koniec okresu premiowego, przy czym część premii była wypłacona niezwłocznie, a część lokowana na funduszu premiowym pracownika. Na zakończenie okresu trzech lat obrachunkowych pracodawca miał podwajać kwotę zdeponowaną na funduszu i całość mogła zostać wypłacona pracownikowi. System zawierał tabelę, w której wskazane były terminy wypłaty premii dla kadry kierowniczej i premii wpisowej oraz przykładowo kwoty do ewentualnej wypłaty. Premie te przysługiwały pod warunkiem, że w terminie ich płatności pracownik pozostaje w zatrudnieniu i nie złoży pracodawcy wypowiedzenia lub nie nastąpi rozwiązanie z nim stosunku pracy z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków. Powódka otrzymywała 20% premii dla kadry kierowniczej po zakończeniu każdego kwartalnego okresu premiowego. Jednorazowa premia wpisowa została ustalona dla powódki na kwotę 13.286 zł (po podwojeniu - 26.572 zł) i mogła być wypłacona po upływie trzech lat od jej przystąpienia do systemu premiowania, tj. w listopadzie 2000 r. Premia dla członków kadry kierowniczej w części odłożonej mogła być natomiast wypłacona dopiero po upływie pełnych trzech lat obrachunkowych, tj. w maju 2001 r. Łącząca strony umowa o pracę uległa rozwiązaniu za porozumieniem stron z dniem 1 lipca 2000 r. z inicjatywy powódki. Strona pozwana wyraziła zgodę na taki sposób rozwiązania stosunku pracy pod warunkiem obniżenia odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji do 25%, na co powódka przystała i odszkodowanie w takiej wysokości było jej wypłacane przez okres przewidziany umową. Powódce wypłacono również całą premię w maksymalnej wysokości 35% za kwartalny okres premiowy od lutego do kwietnia 2000 r. oraz za ostatnie dwa miesiące pracy, tj. maj i czerwiec 2000 r. W dniu 20 czerwca 2003 r. powódka złożyła pracodawcy oświadczenie stwierdzające, że uchyla się o skutków oświadczenia woli z dnia 19 maja 2000 r, w którym wyraziła zgodę na obniżenie odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji.

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia (PDF)14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Gos

Prawnik w KONDRAT Kancelarii Prawno-Patentowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK