| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Błąd w naliczaniu wynagrodzenia

Błąd w naliczaniu wynagrodzenia

W kwietniu br. pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na 2 dni, ale przez pomyłkę naliczyliśmy mu za ten miesiąc pełne wynagrodzenie za pracę. Zorientowaliśmy się w czerwcu br. i chcemy to rozliczyć. Jak to zrobić prawidłowo? Czy trzeba korygować raporty, w tym złożyć RSA za kwiecień, czy można to rozliczyć w czerwcu br.? Co ze składkami i podatkiem? Czy można to wszystko rozliczyć dopiero po zwrocie przez pracownika nadpłaty wynagrodzenia chorobowego, czy od razu?

RADA

Nie należy składać raportu ZUS RSA za kwiecień br., ponieważ w tym miesiącu pracownik nie otrzymał wynagrodzenia chorobowego. Jeżeli w czerwcu wypłacą Państwo pracownikowi wynagrodzenie chorobowe i potrącą nadpłatę pensji za 2 dni, to za czerwiec br. powinni Państwo złożyć raport ZUS RCA z prawidłową (niższą o wynagrodzenie za 2 dni) podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a wypłacone wynagrodzenie chorobowe wykazać w raporcie ZUS RSA.

UZASADNIENIE

Korekta dokumentów ubezpieczeniowych za kwiecień br. nie jest potrzebna, gdyż w kwietniu pracownik faktycznie otrzymał pełne wynagrodzenie i nie dostał wynagrodzenia chorobowego. Dokumenty zostały sporządzone prawidłowo, prawidłowo zostały również rozliczone składki.

W czerwcu pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe za 2 dni kwietnia i jednocześnie potrącą Państwo z jego bieżącego wynagrodzenia (za jego pisemną zgodą) nadpłatę wynagrodzenia za 2 dni, które nienależnie otrzymał w kwietniu. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacą Państwo dopiero w czerwcu br. Dlatego należy je wykazać w raporcie ZUS RSA za czerwiec br. Nie należy składać raportu RSA za kwiecień, bo w kwietniu pracownik nie otrzymał tego wynagrodzenia.

Za czerwiec 2008 r. powinni Państwo złożyć raport ZUS RCA. W tym raporcie należy wykazać podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości niższej o nadpłacone wynagrodzenie (potrącone z wynagrodzenia pracownika za czerwiec za jego zgodą udzieloną na piśmie). Natomiast w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należy uwzględnić przychód za pracę pomniejszony o zwróconą nadpłatę wynagrodzenia oraz kwotę wynagrodzenia chorobowego za 2 dni.

Przyjmując, że miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi 2000 zł, należałoby wykonać następujące obliczenia:

Przychód za czerwiec:

1. Wynagrodzenie chorobowe

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego, czyli średnia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby - tj. okres od kwietnia 2007 r. do marca 2008 r. Przychód ten należy pomniejszyć o składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika, tj. łącznie w okresie od kwietnia do czerwca 2007 r. o 18,71%, od lipca do grudnia 2007 r. o 15,71%, a od stycznia do marca 2008 r. o 13,71%*:

• kwiecień - czerwiec 2007 r.: 2000 zł × 18,71% = 374,20 zł; 2000 zł - 374,20 zł = 1625,80 zł; 1625,80 zł × 3 m-ce = 4877,40 zł,

• lipiec - grudzień 2007 r.: 2000 zł × 15,71% = 314,20 zł; 2000 zł - 314,20 zł = 1685,80 zł; 1685,80 zł × 6 m-cy = 10 114,80 zł,

• styczeń - marzec 2008 r.: 2000 zł × 13,71% = 274,20 zł; 2000 zł - 274,20 zł = 1725,80 zł; 1725,80 zł × 3 m-ce = 5177,40 zł,

4877,40 zł + 10 114,80 zł + 5177,40 zł = 20 169,60 zł.

* dla przejrzystości obliczeń odjęto sumę składek.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego: 20 169,60 zł : 12 m-cy = 1680,80 zł,

stawka dzienna wynagrodzenia chorobowego: 1680,80 zł × 80% = 1344,64 zł; 1344,64 zł : 30 dni = 44,82 zł,

wynagrodzenie chorobowe za 2 dni: 44,82 zł × 2 dni = 89,64 zł.

2. Wynagrodzenie za pracę po potrąceniu nienależnego wynagrodzenia za dwa dni

2000 zł : 30 = 66,67 zł,

66,67 zł × 2 dni = 133,34 zł,

2000 zł - 133,34 zł = 1866,66 zł

3. Wysokość składek i podatku

• składki na ubezpieczenia społeczne: 1866,66 zł × 13,71% = 255,92 zł,

• podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: (1866,66 zł - 255,92 zł) + 89,64 zł = 1700,38 zł,

• składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca wpłacie na ZUS: 1700,38 zł × 9% = 153,03 zł,

• składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od zaliczki na podatek: 1700,38 zł × 7,75% = 131,78 zł,

• podstawa opodatkowania: 1700,38 zł - 111,25 zł (kup) = 1589,13 zł; po zaokrągleniu 1589 zł,

• zaliczka na podatek: (1589 zł × 19%) - 48,90 zł = 253,01 zł,

• zaliczka podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego: 253,01 zł - 131,78 zł = 121,23 zł; po zaokrągleniu 121 zł.

Do wypłaty: 1700,38 zł - 121 zł - 153,03 zł = 1426,35 zł.


Z wynagrodzenia za pracę (przed potrąceniem składek oraz zaliczki podatkowej) odlicza się bez zgody pracownika kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Istota tego odliczenia polega na tym, że pracodawca ma prawo zmniejszenia kwoty wynagrodzenia pracownika do wypłaty w danym miesiącu o wynagrodzenie wypłacone mu w poprzednim terminie płatności za czas nieobecności w pracy, za który wynagrodzenie mu nie przysługuje, np. za udział w strajku czy urlop bezpłatny (wyrok Sądu Najwyższego z 4 października 1994 r., I PRN 71/94, OSNP nr 1995/7/89). Odliczenia można dokonać tylko w najbliższym terminie wypłaty, przypadającym bezpośrednio po tej bezzasadnej wypłacie, bez konieczności uzyskania na to zgody pracownika. W Państwa przypadku potrącenie nie nastąpiło w maju, czyli w najbliższym terminie płatności wynagrodzenia, lecz dopiero w następnym miesiącu, tj. w czerwcu. Zatem konieczna jest pisemna zgoda pracownika na potrącenie.

• art. 87 § 7 Kodeksu pracy,

• art. 18 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),

• art. 81 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 ze zm.),

• art. 12 ust. 1, art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Izabela Nowacka

specjalista ds. kadr i płac

Orzecznictwo uzupełniające:

• Pracownik otrzymujący wypłatę wynagrodzenia „z góry” powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia w każdej sytuacji niewykonywania pracy, chyba że za określony czas z mocy przepisu szczególnego zachowuje do niego prawo. (Uchwała Sądu Najwyższego z 8 grudnia 1994 r., I PZP 49/94, OSNP 1995/16/202)

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »