| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Korygowanie zeznania podatkowego

Korygowanie zeznania podatkowego

Zarówno podatnik, jak i płatnik odpowiadają całym swoim majątkiem za wynikające z zobowiązań podatkowych należności budżetu państwa. W przypadku błędu mają prawo do skorygowania zeznania rocznego.

Należy podkreślić, że uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.

Korekta złożona w takim przypadku nie wywołuje skutków prawnych.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2003 r. (I SA/Wr 852/01, ONSA 2004/2/79), zgodnie z którym wszczęcie kontroli podatkowej dotyczącej wysokości dochodu uzyskanego w spółce cywilnej, w której podatnik posiada udziały, wiąże się z zawieszeniem prawa tego podatnika do złożenia korekty zeznania o wysokości osiągniętego przez niego dochodu w danym roku podatkowym.

Płatnik lub podatnik ma jednak nadal prawo do skorygowania zeznania po zakończeniu:

• kontroli podatkowej,

• postępowania podatkowego - ale tylko w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Wydanie ostatecznej decyzji podatkowej w zakresie zobowiązań podatkowych z tytułu określonego podatku za dany konkretny okres podatkowy kończy definitywnie przysługujące podatnikowi i obciążające podatnika samoobliczenie podatku, w którym podatnik może (między innymi) składać wywołujące skutki prawne korekty deklaracji podatkowych. Do czasu więc (ewentualnego) wzruszenia bytu prawnego ostatecznej decyzji podatkowej podatnikowi nie przysługuje prawo składania w zakresie jej obowiązującego orzeczenia korekt deklaracji podatkowych, za pomocą których mógłby dochodzić nadpłaty podatkowej za okres podatkowy oceniony i rozstrzygnięty w decyzji (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 maja 2006 r., II FSK 817/05, niepubl.).

WaŻne!

Korekta zeznania podatkowego pozwala na uniknięcie sankcji karnoskarbowych.

Warto pamiętać, że urząd skarbowy może w sytuacji oczywistych błędów rachunkowych samodzielnie dokonać korekty deklaracji. Może to jednak nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekroczy kwoty 1 tys. zł.

Zwrot nadpłaty

Gdy w wyniku korekty powstanie nadpłata podatku, należy od razu złożyć wniosek o jej zwrot. Co do zasady nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

W razie braku zaległości podlegają one zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Nadpłata z tytułu rozliczenia zeznania rocznego ulega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. W przypadku skorygowania deklaracji przez podatnika nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania.

Zwrot nadpłaty następuje:

• na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika obowiązanego do posiadania rachunku bankowego,

• w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik nie są obowiązani do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się natomiast dzień obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu, złożenia przekazu pocztowego lub też wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.

Anna Stykowska

aplikant adwokacki

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK