| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Honorarium z tytułu praw autorskich a składki

Honorarium z tytułu praw autorskich a składki

Wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autor­skich lub praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami obejmują w szczególności wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe, wynagrodzenia i tantiemy wypłacane twórcom. Należy wiedzieć, że honoraria podlegają oskładkowaniu oraz stanowią źródło przychodów.

Honoraria (wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw autorskich lub praw pokrewnych albo rozpo­rządzania tymi prawami) obejmują w szczególności:

  • wynagrodzenie przekazywane autorowi lub arty­ście wykonawcy z tytułu korzystania z utworu lub artystycznego wykonywania przez podmio­ty wypłacające wynagrodzenie, jeżeli utwór lub artystyczne wykonanie zostały stworzone przez pracowników na podstawie umowy o pracę lub przez osoby fizyczne na podstawie umowy zle­cenia lub umowy o dzieło,
  • wynagrodzenia (tantiemy) wypłacane twórcom lub artystom wykonawcom przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
  • wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe wykonywane przez pra­cowników jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, stanowiące wykładnik działalności twórczej.

Honoraria obejmują także:

  • wynagrodzenia i tantiemy wypłacane twórcom przez stowarzyszenia twórców,
  • wynagrodzenia za opracowania naukowo­-badawcze i rozwojowe wykonywane przez pra­cowników placówek naukowych i szkół wyż­szych poza obowiązującym ich czasem pracy lub poza obowiązującym wymiarem zajęć - wyłącz­nie w zakresie prac twórczych.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

Honoraria a podatek dochodowy

Honoraria (np. za napisanie książki) wypłaca­ne z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są kwalifikowane do źródła przycho­dów, jakim są prawa majątkowe. W odniesieniu do tego rodzaju przychodów określono specjalne zasady ustalania kosztów ich uzyskania, tj. w sto­sunku procentowym do wysokości osiągniętego przychodu. Możliwość ich zastosowania jest jed­nak uzależniona od łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

  • powstania utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
  • udzielenia przez twórcę licencji na korzystanie z danego utworu zamawiającemu, względnie rozporządzenia majątkowymi prawami autorski­mi do twórczego dzieła poprzez przeniesienie własności tych praw na zamawiającego.

Jeżeli przesłanki te są spełnione, koszty uzyska­nia tego rodzaju przychodu ustala się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, który należy pomniej­szyć o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Od 1 stycznia 2013 r. 50% koszty uzyskania przy­chodów z tytułu praw autorskich osiągnięte przez podatnika łącznie w roku podatkowym nie mogą przekroczyć kwoty 42 764 zł, tj. 1/2 kwoty stano­wiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK