| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Dofinansowanie wynagrodzeń personelu projektu współfinansowanego ze środków UE

Dofinansowanie wynagrodzeń personelu projektu współfinansowanego ze środków UE

Koszty pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE stanowią czasem jeden z istotnych składników kosztu całego przedsięwzięcia. Koszty te mogą stanowić wydatek kwalifikowalny – czyli podlegać dofinansowaniu ze środków UE. Jest to szczególnie istotne w przypadku projektów realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki.

Wydatkami kwalifikowanymi, związanymi z wynagrodzeniem personelu, mogą być również dodatki do wynagrodzeń, jeśli zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Dodatki są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia (obejmującego wszystkie jego składniki), z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków – przy czym, w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego projektodawcy personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek. 

Zatrudnienie na podstawie stosunku cywilnoprawnego 

Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie stosunku cywilnoprawnego również podlegają dofinansowaniu. Jednak zakwalifikowanie do dofinansowania wydatków poniesionych na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która to osoba jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta projektu, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach – w szczególności, gdy charakter zadań wyklucza możliwość ich realizacji w ramach stosunku pracy. W takiej sytuacji powinny być spełnione również – łącznie – następujące warunki:

Zobacz koniecznie: Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy ponoszone przez przedsiębiorcę

  • musi być to zgodne z przepisami krajowymi – tj. praca wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej powinna być rodzajowo różna od pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy (chyba że przepisy pragmatyk służbowych stanowią odrębnie),
  • zakres zadań w ramach umowy cywilnoprawnej został precyzyjnie określony,
  • zaangażowanie w ramach stosunku pracy pozwala na efektywne wykonywanie zadań w ramach umowy cywilnoprawnej,
  • osoba ta prowadzi ewidencję godzin pracy zaangażowanych w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej. 

W przypadku zaangażowania osoby stanowiącej personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej w ramach projektu wydatki związane z wynagrodzeniem personelu będą kwalifikowalne, jeżeli: 

  • obciążenie wynikające z wykonywania wszystkich umów cywilnoprawnych nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w ramach projektu,
  • osoba ta prowadzi ewidencję godzin zaangażowanych we wszystkie zadania w ramach tego projektu, która może podlegać kontroli,
  • rozliczenie umowy cywilnoprawnej następuje na podstawie protokołu odbioru wskazującego szczegółowy zakres wykonanych czynności oraz liczbę godzin dotyczących realizacji danej umowy. 

Zaangażowanie personelu na zasadzie samozatrudnienia 

Kwalifikowalne do dofinansowania będzie również wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wykonującej osobiście zadania w ramach projektu. Wysokość wynagrodzenia powinna wówczas wynikać ze szczegółowego budżetu projektu. Poniesienie wydatku na wynagrodzenie powinno zostać udokumentowane dokumentem księgowym (np. notą obciążeniową).

Polecamy serwis: Ochrona wynagrodzenia

Wymagane jest, aby osoba samozatrudniona, zaangażowana w realizację więcej niż jednego zadania lub funkcji w ramach projektu, prowadziła ewidencję godzin i wykonanych czynności w ramach tych zadań lub funkcji.

Podstawa prawna:
ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 2)

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Sadowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK