| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Umowa - zlecenie w podstawie wynagrodzenia chorobowego

Umowa - zlecenie w podstawie wynagrodzenia chorobowego

Przychód pracownika z umowy-zlecenia zawartej z własnym pracodawcą wlicza się do podstawy wynagrodzenia chorobowego. Jeżeli jednak umowa rozwiązuje się w trakcie zwolnienia lekarskiego, wówczas za niezdolność do pracy przypadającą po rozwiązaniu umowy-zlecenia podstawę tę ustala się na nowo bez tego przychodu.

Umowa-zlecenie zawarta z własnym pracownikiem stanowi praktyczne rozwiązanie zarówno z punktu widzenia pracodawcy, który przez zawarcie takiej umowy nie musi zatrudniać dodatkowych osób do wykonywania określonych zadań, jak i z punktu widzenia pracownika, dla którego stanowi ona źródło dodatkowego dochodu. Zawarcie takiej umowy z własnym pracownikiem pociąga za sobą obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów osiąganych na jej podstawie.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

Ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe (art. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – zwanej dalej ustawą). Natomiast za pracownika uważa się nie tylko osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, ale także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką osoba ta zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a ustawy).

Warto zauważyć, że pracodawca nie ma obowiązku zgłaszania pracownika do ubezpieczeń z tytułu zawarcia umowy cywilnoprawnej obok już istniejącej umowy o pracę, jeżeli zgłoszenie takie miało miejsce w związku z zawarciem umowy o pracę. Wykazuje jedynie przychód, jaki jego pracownik uzyskuje z zawartej dodatkowo umowy wraz z wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę.

WAŻNE!

Przychód uzyskiwany z tytułu zawartej z pracownikiem dodatkowej umowy-zlecenia należy oskładkować na takich samych zasadach jak wynagrodzenie z umowy o pracę.

Wynagrodzenie chorobowe

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu (art. 92 § 1 pkt 1 k.p.). Wynagrodzenie to oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującemu ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność powstała przed upływem tego 12-miesięcznego okresu, wówczas podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia (art. 36 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – zwanej dalej ustawą zasiłkową).

Przez wynagrodzenie należy w tym przypadku rozumieć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe (art. 3 ustawy zasiłkowej).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK