| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak ustalić ekwiwalent za urlop, jeżeli pracownik był wynagradzany stawką godzinową i akordowo

Jak ustalić ekwiwalent za urlop, jeżeli pracownik był wynagradzany stawką godzinową i akordowo

Jeden z naszych pracowników wynagradzany stawką godzinową i otrzymujący dodatkowo wynagrodzenie akordowe rozwiązał z nami z końcem sierpnia umowę o pracę za porozumieniem stron. Pracownik był zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku, w pełnym wymiarze czasu pracy, a wynagrodzenie za dany miesiąc jest u nas wypłacane ostatniego dnia miesiąca. Do dnia rozwiązania umowy pracownik nie wykorzystał 8 dni urlopu wypoczynkowego. Jak ustalić podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop, jeśli w maju pracownik korzystał z 5 dni urlopu, w czerwcu był przez 2 dni na urlopie okolicznościowym, a od 17 lipca do 10 sierpnia przebywał w szpitalu? Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? Czy należy dopełnić podstawę?

W odniesieniu do Państwa pracownika zastosowanie ma mieszany system wynagradzania, na który składa się wynagrodzenie godzinowe oraz akordowe. Zarówno jeden, jak i drugi składnik wynagrodzenia, w kontekście przepisów rozporządzenia urlopowego, należy do grupy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc. W celu obliczenia podstawy wymiaru ekwiwalentu powinni Państwo zsumować te składniki wynagrodzenia, które zostały pracownikowi wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. Ponieważ pracownik nie przepracował pełnych 3 miesięcy poprzedzających uzyskanie prawa do ekwiwalentu (z powodu urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego i z powodu choroby), zsumowane wynagrodzenie powinni Państwo dopełnić, dzieląc je przez liczbę dni przepracowanych w tym okresie, a następnie otrzymany wynik mnożąc przez liczbę dni wynikających z obowiązku pracy. Dopiero z tak dopełnionego wynagrodzenia należy wyliczyć średnią (dzieląc uzyskane w ten sposób wynagrodzenie przez 3), która będzie stanowiła podstawę ustalenia ekwiwalentu za urlop.

Zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zostały określone w rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie urlopowe). Zgodnie z jego postanowieniami ekwiwalent należy ustalać według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w § 15–19 tego rozporządzenia. Wśród składników uwzględnianych w podstawie wymiaru ekwiwalentu należy wymienić przede wszystkim:

  • wynagrodzenie za pracę (określone stałą stawką miesięczną, godzinowo, akordowo, prowizyjnie),
  • normalne wynagrodzenie oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • inne dodatki związane z pracą,
  • premie zadaniowe oraz premie regulaminowe o charakterze roszczeniowym.

W podstawie wymiaru ekwiwalentu nie należy natomiast uwzględniać premii uznaniowej, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 20 lipca 2000 r. (sygn. akt I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77):

(...) tak zwana premia uznaniowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego (...).

W podstawie wymiaru ekwiwalentu nie należy natomiast uwzględniać składników wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, które zostały wymienione w § 6 rozporządzenia urlopowego, tj. m.in. wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za urlop okolicznościowy oraz za inne okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenia postojowego, nagród czy kwoty wyrównania do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponieważ Państwa pracownik nie otrzymuje składników wynagrodzenia określonych w stałej miesięcznej wysokości, lecz otrzymuje wyłącznie tzw. zmienne składniki wynagrodzenia, które przysługują mu za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, to dla celów wyliczenia ekwiwalentu za urlop zastosowanie znajdzie § 16 rozporządzenia urlopowego. Przepis ten stanowi, że zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uwzględnia się w przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK