| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jakie pożyczki dla pracownika należy opodatkować

Jakie pożyczki dla pracownika należy opodatkować

Pracodawca może udzielać pracownikom pożyczek zarówno oprocentowanych, jak i nieoprocentowanych. Zdaniem organów podatkowych, niezapłacone odsetki z tytułu nieoprocentowanej umowy pożyczki nie są dla pracowników przychodem ze stosunku pracy. Jest tak m.in. wówczas, gdy pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek i zasady ich przyznawania są jednolite dla wszystkich pracowników.

Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za pracownika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują pracownikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na 1 miesiąc (art. 32 ust. 2 updof). Zatem przychód z oprocentowania pożyczki należy rozliczać miesięcznie. W takim przypadku wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia należy ustalić na podstawie rynkowych wysokości odsetek stosowanych przy świadczeniu usług udzielania pożyczek (art. 11 ust. 2a pkt 4 updof). Dotyczy to wyłącznie płatników nieprowadzących usług w zakresie udzielania pożyczek (kredytów).

PRZYKŁAD

W spółce z o.o. pracuje 50 pracowników. Z tej grupy trzej członkowie zarządu otrzymali nieoprocentowane pożyczki w wysokości po 60 000 zł. Pożyczki były udzielone ze środków obrotowych spółki. Możliwość przyznania pożyczek wynikała z zawartych z nimi umów o pracę, a żadne regulaminy obowiązujące w zakładzie nie przewidywały możliwości przyznawania takich pożyczek innym pracownikom. W takiej sytuacji organy podatkowe mogą przyjąć, że każda z osób, która otrzymała pożyczkę, otrzymała nieodpłatne świadczenie w wysokości odpowiadającej wartości rynkowych odsetek, gdyby osoby te zaciągnęły takie pożyczki w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie. Zakładając, że na dzień udzielenia pożyczki rynkowa wartość odsetek od tego typu pożyczek zaciągniętych w bankach jest stała i wynosi 10% rocznie, należy przyjąć, że każdy członek zarządu otrzymuje miesięcznie nieodpłatne świadczenie w wysokości po 500 zł, tj. (60 000 zł x 10%) : 12. Kwotę w tej wysokości należy zaliczyć do opodatkowanych przychodów z pracy tych osób.

W miarę spłaty pożyczki, wartość ustalanego miesięcznie nieodpłatnego świadczenia będzie się zmniejszała. Zatem nieodpłatne świadczenie dotyczy w tej sytuacji tylko kwoty niespłaconej nieoprocentowanej pożyczki. W przypadku zmiennych stóp procentowych dla podobnych pożyczek dostępnych na rynku, pracodawca powinien śledzić oferty banków udzielających takich pożyczek, aby na bieżąco aktualizować stopę procentową, na podstawie której ustalana jest wartość nieodpłatnego świadczenia.

Pożyczki z zfśs

Działalność socjalna pracodawcy może przejawiać się m.in. w formie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Pomoc zwrotna to udokumentowana pisemną umową pożyczka z zfśs na cele mieszkaniowe. Zasoby zfśs zwiększają m.in. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na te cele (art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o zfśs). W przypadku nieoprocentowanych lub niskooprocentowanych pożyczek z zfśs nie powstaje przychód u pracowników, gdy regulamin funduszu obowiązujący u pracodawcy przewiduje możliwość udzielania pracownikom tego rodzaju wsparcia i pożyczka jest im przyznawana na równych zasadach.

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 lutego 2011 r. (sygn. IBPBII/1/415–958/10/HK), w której organ stwierdził, że skoro pożyczka jest udzielana pracownikom na równych zasadach, to nie ma podstaw do stwierdzenia, że u któregokolwiek z nich wystąpił przychód. W takim przypadku korzystanie przez pracowników z nieoprocentowanej pożyczki nie wywołuje skutków podatkowych. Tym samym, do celów podatku dochodowego od osób fizycznych, pracodawca nie będzie miał obowiązku ustalania wartości rynkowej oprocentowania pożyczek na cele mieszkaniowe i pobrania podatku od tak ustalonej kwoty.

Powyższego stanowiska nie należy rozumieć w ten sposób, że pożyczki udzielane z zfśs muszą być jednakowo oprocentowane dla wszystkich pracowników. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się bowiem od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs). Ważne jest zatem, aby zasady przyznawania pomocy z zfśs wynikały z regulaminu funduszu. W ten sposób należałoby rozumieć warunek równych (obowiązujących w danej firmie) zasad przyznawania wsparcia z funduszu socjalnego.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK