| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak rozliczać honorarium autorskie wypłacone w ramach zatrudnienia na umowę o pracę oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej

Jak rozliczać honorarium autorskie wypłacone w ramach zatrudnienia na umowę o pracę oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej

Praca twórcza może być wykonywana w ramach różnych stosunków prawnych, w tym w ramach stosunku pracy, ale także w ramach umów cywilnoprawnych. W obu przypadkach należy dbać o to, aby do przychodu z tego tytułu zastosować właściwe koszty uzyskania.

PRZYKŁAD

Jesteśmy firmą wydawniczą i zawieramy umowy cywilnoprawne – umowy o dzieło z przeniesieniem praw majątkowych, z autorami naszych publikacji (książek, artykułów), którymi są specjaliści, a zarazem praktycy zatrudnieni w różnych instytucjach, m.in. w ministerstwach, na uczelniach, w organach kontroli i nadzoru (PIP, ZUS), jak również w firmach sektora prywatnego. W zawieranych umowach honorarium określamy ryczałtowo i wypłacamy je po oddaniu i zaakceptowaniu utworu. W jaki sposób powinniśmy dokonać rozliczenia składkowo-podatkowego wynagrodzenia–honorarium za napisanie artykułu, który spełnia przesłanki utworu, jeżeli jego wysokość wynosi 1200 zł?

Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpieczenia zdrowotnego, zatem nie powinni Państwo zgłaszać tej osoby do ubezpieczeń. Od wypłaconego wynagrodzenia powinni Państwo naliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy, stosując 50% kup. W zakresie obliczenia zaliczki na podatek dochodowy zastosowanie znajdzie art. 41 ust. 1 updof. Z przepisu tego wynika, że dokonując wypłat należności z tytułu umów cywilnoprawnych są Państwo zobowiązani do pobrania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18% należności pomniejszonej o kup, jak również o ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne potrącone zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Wysokość kup wynika z art. 22 ust. 9 updof i wynosi:

  • 20% uzyskanego przychodu w przypadku umów zlecenia i o dzieło,
  • 50% uzyskanego przychodu w przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, albo rozporządzania przez nich tymi prawami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.

Jeżeli napisanie artykułu spełnia przesłanki utworu, obliczając zaliczkę na podatek dochodowy powinni Państwo zastosować 50% kup.

Poniżej prawidłowo rozliczone honorarium:

LISTA PŁAC – UMOWA O DZIEŁO z przeniesieniem praw autorskich

1

Honorarium za napisanie artykułu

1200,00

2

Przychód

1200,00

3

Koszty uzyskania przychodu (50%)

600,00

4

Podstawa opodatkowania

600,00

5

Zaliczka na podatek dochodowy (18%) do US

108,00

6

Do wypłaty

1092,00

Wypłacając twórcy honorarium, powinni Państwo dokonać następujących wyliczeń:

● ustalić przychód: 1200 zł
● obliczyć kup: 1200 zł x 50% = 600 zł
● ustalić podstawę opodatkowania: 1200 zł (przychód) – 600 zł (koszty uzyskania przychodów) = 600 zł
● obliczyć zaliczkę na podatek: 600 zł x 18% = 108 zł
● obliczyć kwotę do wypłaty: 1200 zł – 108 zł (zaliczka na podatek) = 1092 zł.

Podobnie jak w przypadku wynagrodzenia ze stosunku pracy wypłacanego twórcy, do wynagrodzenia wypłacanego w ramach umowy cywilnoprawnej konieczne jest zastosowanie dwóch różnych stawek kup. Przykładem może być zawarcie umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na wygłoszenie autorskiego wykładu, a jednocześnie na przeprowadzenie egzaminu kończącego kurs. Ponieważ wykładowca ma realizować zarówno prace twórcze, jak i nietwórcze (przygotować i wygłosić wykład autorski oraz brać udział w egzaminie), ze względów rozliczeniowych rekomendowanym rozwiązaniem w takim przypadku jest zawarcie z nim dwóch umów – na prace twórcze, do których można zastosować 50% kup i na prace nietwórcze, dla których właściwa będzie 20% stawka kup. Nie można bowiem w takim przypadku do całości wypłaconego wynagrodzenia zastosować autorskich 50% kosztów uzyskania.

Podstawa prawna:

  • art. 1 ust. 1, art. 4, art. 12, art. 17, art. 53, art. 67 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.),
  • art. 22 ust. 9 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 poz. 361 ze zm.)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK