| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak rozliczać honorarium autorskie wypłacone w ramach zatrudnienia na umowę o pracę oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej

Jak rozliczać honorarium autorskie wypłacone w ramach zatrudnienia na umowę o pracę oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej

Praca twórcza może być wykonywana w ramach różnych stosunków prawnych, w tym w ramach stosunku pracy, ale także w ramach umów cywilnoprawnych. W obu przypadkach należy dbać o to, aby do przychodu z tego tytułu zastosować właściwe koszty uzyskania.

PRZYKŁAD

Jesteśmy firmą wydawniczą i zawieramy umowy cywilnoprawne – umowy o dzieło z przeniesieniem praw majątkowych, z autorami naszych publikacji (książek, artykułów), którymi są specjaliści, a zarazem praktycy zatrudnieni w różnych instytucjach, m.in. w ministerstwach, na uczelniach, w organach kontroli i nadzoru (PIP, ZUS), jak również w firmach sektora prywatnego. W zawieranych umowach honorarium określamy ryczałtowo i wypłacamy je po oddaniu i zaakceptowaniu utworu. W jaki sposób powinniśmy dokonać rozliczenia składkowo-podatkowego wynagrodzenia–honorarium za napisanie artykułu, który spełnia przesłanki utworu, jeżeli jego wysokość wynosi 1200 zł?

Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpieczenia zdrowotnego, zatem nie powinni Państwo zgłaszać tej osoby do ubezpieczeń. Od wypłaconego wynagrodzenia powinni Państwo naliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy, stosując 50% kup. W zakresie obliczenia zaliczki na podatek dochodowy zastosowanie znajdzie art. 41 ust. 1 updof. Z przepisu tego wynika, że dokonując wypłat należności z tytułu umów cywilnoprawnych są Państwo zobowiązani do pobrania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18% należności pomniejszonej o kup, jak również o ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne potrącone zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Wysokość kup wynika z art. 22 ust. 9 updof i wynosi:

  • 20% uzyskanego przychodu w przypadku umów zlecenia i o dzieło,
  • 50% uzyskanego przychodu w przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, albo rozporządzania przez nich tymi prawami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.

Jeżeli napisanie artykułu spełnia przesłanki utworu, obliczając zaliczkę na podatek dochodowy powinni Państwo zastosować 50% kup.

Poniżej prawidłowo rozliczone honorarium:

LISTA PŁAC – UMOWA O DZIEŁO z przeniesieniem praw autorskich

1

Honorarium za napisanie artykułu

1200,00

2

Przychód

1200,00

3

Koszty uzyskania przychodu (50%)

600,00

4

Podstawa opodatkowania

600,00

5

Zaliczka na podatek dochodowy (18%) do US

108,00

6

Do wypłaty

1092,00

Wypłacając twórcy honorarium, powinni Państwo dokonać następujących wyliczeń:

● ustalić przychód: 1200 zł
● obliczyć kup: 1200 zł x 50% = 600 zł
● ustalić podstawę opodatkowania: 1200 zł (przychód) – 600 zł (koszty uzyskania przychodów) = 600 zł
● obliczyć zaliczkę na podatek: 600 zł x 18% = 108 zł
● obliczyć kwotę do wypłaty: 1200 zł – 108 zł (zaliczka na podatek) = 1092 zł.

Podobnie jak w przypadku wynagrodzenia ze stosunku pracy wypłacanego twórcy, do wynagrodzenia wypłacanego w ramach umowy cywilnoprawnej konieczne jest zastosowanie dwóch różnych stawek kup. Przykładem może być zawarcie umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na wygłoszenie autorskiego wykładu, a jednocześnie na przeprowadzenie egzaminu kończącego kurs. Ponieważ wykładowca ma realizować zarówno prace twórcze, jak i nietwórcze (przygotować i wygłosić wykład autorski oraz brać udział w egzaminie), ze względów rozliczeniowych rekomendowanym rozwiązaniem w takim przypadku jest zawarcie z nim dwóch umów – na prace twórcze, do których można zastosować 50% kup i na prace nietwórcze, dla których właściwa będzie 20% stawka kup. Nie można bowiem w takim przypadku do całości wypłaconego wynagrodzenia zastosować autorskich 50% kosztów uzyskania.

Podstawa prawna:

  • art. 1 ust. 1, art. 4, art. 12, art. 17, art. 53, art. 67 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.),
  • art. 22 ust. 9 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 poz. 361 ze zm.)

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »