| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak rozliczać honorarium autorskie wypłacone w ramach zatrudnienia na umowę o pracę oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej

Jak rozliczać honorarium autorskie wypłacone w ramach zatrudnienia na umowę o pracę oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej

Praca twórcza może być wykonywana w ramach różnych stosunków prawnych, w tym w ramach stosunku pracy, ale także w ramach umów cywilnoprawnych. W obu przypadkach należy dbać o to, aby do przychodu z tego tytułu zastosować właściwe koszty uzyskania.

  • stworzenie w ramach wykonywanej pracy utworu w rozumieniu ustawy i otrzymanie wynagrodzenia za powstały utwór (pod warunkiem możliwości ustalenia wysokości przychodu za pracę twórczą),
  • rozporządzenie przez twórcę majątkowymi prawami autorskimi do utworu lub udzielenie przez twórcę licencji na korzystanie z niego przez pracodawcę w określonym zakresie, co powinno wynikać z umowy zawartej między stronami,
  • dokonanie ustaleń w umowie o pracę, z których wynika, że pracownik w ramach umowy wykonuje prace twórcze, i jaka część wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu, a jaka jest ściśle związana z wykonywaniem pozostałych obowiązków pracowniczych.

Artykuł 12 ustawy przewiduje, że jeżeli ustawa albo umowa o pracę nie stanowi inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu zawartej umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. W efekcie, jeśli umowa o pracę nie stanowi inaczej, a obowiązki pracownika określone w umowie o pracę sprowadzają się do działalności twórczej lub ją obejmują, wówczas wynagrodzenie za pracę stanowi równocześnie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Odmiennie uregulowana została natomiast kwestia przejęcia majątkowych praw autorskich w przypadku programów komputerowych. Jak stanowi art. 74 ust. 3 ustawy, prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, jeżeli umowa nie stanowi inaczej. Oznacza to, że prawa majątkowe do programów komputerowych nie są przenoszone przez pracownika na pracodawcę, ponieważ z mocy prawa pracodawca jest ich właścicielem od chwili powstania.

WAŻNE

Prawa majątkowe do programów komputerowych powstałych w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy nie są przenoszone przez pracownika na pracodawcę, ponieważ z mocy prawa pracodawca jest ich właścicielem od chwili powstania.

Pracodawcy wielokrotnie zastanawiają się, w jaki sposób ustalić honorarium pracownika za pracę twórczą – czy można to zrobić ryczałtowo, czy honorarium powinno zostać ustalane sukcesywnie, np. po zakończeniu miesiąca, na podstawie analizy, jaka część pracy pracownika miała charakter twórczy. Z większości prezentowanych w tym zakresie poglądów wynika, że ryczałtowe ustalenie wysokości honorarium jest prawidłowym sposobem określenia wynagrodzenia za przeniesienie na pracodawcę praw autorskich do utworu. Pogląd taki został wyrażony m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 lipca 2011 r. (sygn. ILPB1/415–578/11–4/AP), w której organ podatkowy uznał, że „(...) podział określonego kwotowo wynagrodzenia z umów o pracę na wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych (określone w sposób ryczałtowy – jako stały procent ogólnego wynagrodzenia należnego pracownikowi) oraz wynagrodzenie ze stosunku pracy jest prawidłowy (...)”.

Warto jednak zwrócić uwagę, że poglądy w powyższej kwestii nie są jednolite, bowiem część organów podatkowych kwestionuje wprowadzenie jednej stałej kwoty ryczałtowej za przeniesienie przez pracownika na pracodawcę autorskich praw majątkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 kwietnia 2008 r. (sygn. IPPB2/415–200/08–2/MK), czytamy że „(...) niedopuszczalne jest ustalenie stałej kwoty przychodu z rozporządzania prawami autorskimi, do której znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Honorarium autorskie pracownika, tj. część wynagrodzenia za pracę, stanowiąca przychód z rozporządzenia prawami autorskimi winno odzwierciedlać w skali miesiąca rzeczywisty czas pracy i nakład pracy pracownika, poświęcony na stworzenie utworu. Nie należy tracić z pola widzenia okoliczności, że w opisanym przypadku honorarium autorskie cały czas pozostaje wynagrodzeniem za rzeczywiście wykonaną przez pracownika pracę i winno mieć charakter rzeczywisty (...)”.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Donata Hermann-Marciniak

Specjalistka z zakresu Prawa Pracy. Absolwentka Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK