| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak rozliczać honorarium autorskie wypłacone w ramach zatrudnienia na umowę o pracę oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej

Jak rozliczać honorarium autorskie wypłacone w ramach zatrudnienia na umowę o pracę oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej

Praca twórcza może być wykonywana w ramach różnych stosunków prawnych, w tym w ramach stosunku pracy, ale także w ramach umów cywilnoprawnych. W obu przypadkach należy dbać o to, aby do przychodu z tego tytułu zastosować właściwe koszty uzyskania.

  • stworzenie w ramach wykonywanej pracy utworu w rozumieniu ustawy i otrzymanie wynagrodzenia za powstały utwór (pod warunkiem możliwości ustalenia wysokości przychodu za pracę twórczą),
  • rozporządzenie przez twórcę majątkowymi prawami autorskimi do utworu lub udzielenie przez twórcę licencji na korzystanie z niego przez pracodawcę w określonym zakresie, co powinno wynikać z umowy zawartej między stronami,
  • dokonanie ustaleń w umowie o pracę, z których wynika, że pracownik w ramach umowy wykonuje prace twórcze, i jaka część wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu, a jaka jest ściśle związana z wykonywaniem pozostałych obowiązków pracowniczych.

Artykuł 12 ustawy przewiduje, że jeżeli ustawa albo umowa o pracę nie stanowi inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu zawartej umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. W efekcie, jeśli umowa o pracę nie stanowi inaczej, a obowiązki pracownika określone w umowie o pracę sprowadzają się do działalności twórczej lub ją obejmują, wówczas wynagrodzenie za pracę stanowi równocześnie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Odmiennie uregulowana została natomiast kwestia przejęcia majątkowych praw autorskich w przypadku programów komputerowych. Jak stanowi art. 74 ust. 3 ustawy, prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, jeżeli umowa nie stanowi inaczej. Oznacza to, że prawa majątkowe do programów komputerowych nie są przenoszone przez pracownika na pracodawcę, ponieważ z mocy prawa pracodawca jest ich właścicielem od chwili powstania.

WAŻNE

Prawa majątkowe do programów komputerowych powstałych w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy nie są przenoszone przez pracownika na pracodawcę, ponieważ z mocy prawa pracodawca jest ich właścicielem od chwili powstania.

Pracodawcy wielokrotnie zastanawiają się, w jaki sposób ustalić honorarium pracownika za pracę twórczą – czy można to zrobić ryczałtowo, czy honorarium powinno zostać ustalane sukcesywnie, np. po zakończeniu miesiąca, na podstawie analizy, jaka część pracy pracownika miała charakter twórczy. Z większości prezentowanych w tym zakresie poglądów wynika, że ryczałtowe ustalenie wysokości honorarium jest prawidłowym sposobem określenia wynagrodzenia za przeniesienie na pracodawcę praw autorskich do utworu. Pogląd taki został wyrażony m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 lipca 2011 r. (sygn. ILPB1/415–578/11–4/AP), w której organ podatkowy uznał, że „(...) podział określonego kwotowo wynagrodzenia z umów o pracę na wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych (określone w sposób ryczałtowy – jako stały procent ogólnego wynagrodzenia należnego pracownikowi) oraz wynagrodzenie ze stosunku pracy jest prawidłowy (...)”.

Warto jednak zwrócić uwagę, że poglądy w powyższej kwestii nie są jednolite, bowiem część organów podatkowych kwestionuje wprowadzenie jednej stałej kwoty ryczałtowej za przeniesienie przez pracownika na pracodawcę autorskich praw majątkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 kwietnia 2008 r. (sygn. IPPB2/415–200/08–2/MK), czytamy że „(...) niedopuszczalne jest ustalenie stałej kwoty przychodu z rozporządzania prawami autorskimi, do której znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Honorarium autorskie pracownika, tj. część wynagrodzenia za pracę, stanowiąca przychód z rozporządzenia prawami autorskimi winno odzwierciedlać w skali miesiąca rzeczywisty czas pracy i nakład pracy pracownika, poświęcony na stworzenie utworu. Nie należy tracić z pola widzenia okoliczności, że w opisanym przypadku honorarium autorskie cały czas pozostaje wynagrodzeniem za rzeczywiście wykonaną przez pracownika pracę i winno mieć charakter rzeczywisty (...)”.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK