| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny pracownika wykonującego pracę w Polsce i za granicą

Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny pracownika wykonującego pracę w Polsce i za granicą

Nasza firma świadczy usługi na terenie Polski i Francji. Od 1 czerwca br. zatrudniamy na pełny etat (w podstawowym systemie czasu pracy) pracownika na stanowisku specjalisty ds. jakości. Ponieważ pracownik świadczy pracę na terytorium kraju oraz we Francji, zapisaliśmy mu w umowie 2 różne stawki wynagrodzenia w zależności od miejsca wykonywania pracy. Za realizowanie zadań służbowych na terenie kraju pracownikowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5782 zł brutto oraz stały dodatek funkcyjny 450 zł brutto, zaś za pracę świadczoną na terytorium Francji – wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 1723 euro brutto. Wynagrodzenie za każdy miesiąc jest wypłacane 5. dnia następnego miesiąca, przy czym wynagrodzenie określone w euro jest wypłacane w złotych polskich. 14 czerwca br. pracownik, wykonując zadania służbowe we Francji, wypracował 3 nadgodziny, a 15 czerwca 4 nadgodziny. Ponadto po powrocie do Polski 21 czerwca przepracował jeszcze 4 godziny nadliczbowe. Jak obliczyć wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za pracę w nadgodzinach?

Natomiast dodatki za nadgodziny powinni Państwo obliczyć na podstawie tzw. stawki osobistego zaszeregowania, czyli jedynie na podstawie stawki miesięcznej pensji Wyrok SN z 22 czerwca 2011 r., sygn. akt II PK 3/11, M.P.Pr. 2011/12/649-653).

Dodatek za jedną godzinę pracy ponadwymiarowej dla pracowników otrzymujących wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

PRZYKŁAD

Przyjmując stan faktyczny przedstawiony w pytaniu, normalne wynagrodzenie oraz dodatek za 7 godzin wypracowanych we Francji, pracodawca powinien obliczyć, biorąc za podstawę wynagrodzenie w wysokości 1723 euro:

a) normalne wynagrodzenie:

1723 euro : 160 godz. = 10,77 euro

10,77 euro × 7 godz. nadliczbowych = 75,39 euro

b) dodatek 50%:

1723 euro : 160 godz. = 10,77 euro

(10,77 euro × 50%) = 5,39 euro; 5,39 euro × 7 godz. nadliczbowych = 37,73 euro

Następnie obliczone w euro wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pracodawca powinien przeliczyć na polskie złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Ponieważ w zakładzie pracy wynagrodzenie zostanie wypłacone 5 lipca br., pracodawca powinien przeliczyć wynagrodzenie pracownika według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym wypłatę, czyli z 4 lipca br.:

(75,39 euro + 37,73 euro) × 4,2046 zł (kurs euro z 4 lipca br.) = 475,62 zł

Z kolei normalne wynagrodzenie za 4 nadgodziny wypracowane w Polsce pracodawca powinien ustalić z wynagrodzenia zasadniczego 5782 zł wraz z dodatkiem funkcyjnym 450 zł. Natomiast dodatek za te godziny należy obliczyć, biorąc za podstawę wyłącznie wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej, tj. 5782 zł:

a) normalne wynagrodzenie:

(5782 zł + 450 zł) : 160 godz. = 38,95 zł

38,95 zł × 4 godz. nadliczbowe = 155,80 zł

b) dodatek 50%:

5782 zł : 160 godz. = 36,14 zł

(36,14 zł × 50%) = 18,07 zł; 18,07 zł × 4 godz. nadliczbowe = 72,28 zł

Za godziny nadliczbowe wypracowane w czerwcu br. w Polsce oraz we Francji pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w wysokości 703,70 zł.

Podstawy prawne:

  • art. 129 § 1, art. 130, art. 151, art. 1511, art. 1512 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378
  •  § 4, § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292
  • art. 11a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 769

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Hay Group Polska

firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »