| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Nieobecności w pracy powodujące zmniejszenie wynagrodzenia

Nieobecności w pracy powodujące zmniejszenie wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia pracownika jest uzależniona od czasu przepracowanego w danym miesiącu. Przepisy stanowią bowiem, że za czas niewykonywania pracy, poza pewnymi wyjątkami, wynagrodzenie nie przysługuje.

Przykład

Pracownik wynagradzany stawką zasadniczą w wysokości 2400 zł oraz dodatkiem stażowym w wysokości 240 zł w czerwcu 2012 r. korzystał z 3 godzin wyjścia prywatnego. Ponieważ za czas takiej nieobecności nie przysługuje wynagrodzenie, za ten miesiąc pracownik otrzymał pensję w wysokości 2590,50 zł:

(2400 zł + 240 zł) : 160 godz. = 16,50 zł, – wynagrodzenie za jedną godzinę pracy,

16,50 zł x 3 godz. = 49,50 zł – równowartość wynagrodzenia za godziny nieprzepracowane,

2640 zł – 49,50 zł = 2590,50 zł.

Jeśli pracownik odpracuje udzielone mu zwolnienie z części dnia pracy na załatwienie spraw prywatnych w tym samym miesiącu, jego wynagrodzenie nie ulegnie obniżeniu. Czas zwolnienia „zbilansuje się” z czasem jego odpracowywania. Należy jednak pamiętać, że odpracowanie wyjścia prywatnego powinno być tak zorganizowane, aby nie powodowało przekroczenia obowiązujących pracownika norm czasu pracy, czyli de facto powstania pracy nadliczbowej.

Inne nieobecności bez wynagrodzenia

Nieobecnościami, które powodują obniżenie wynagrodzenia, są zwolnienia pracownika:

  • na czas niezbędny do stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony,
  • na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia,
  • wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń (na nie więcej niż 6 dni w roku kalendarzowym),
  • będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej – na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu oraz w wymiarze do 6 dni w roku kalendarzowym – na szkolenia pożarnicze.

Powyższe zwolnienia powodują obniżenie wynagrodzenia za czas ich trwania. Nie są one bowiem wliczane do czasu pracy i żaden przepis szczególny nie nakłada na pracodawcę obowiązku ich wynagradzania. W takich jednak przypadkach pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi zaświadczenie o wysokości utraconego wynagrodzenia, na podstawie którego pracownik może uzyskać od właściwego organu odpowiednią rekompensatę pieniężną – w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy na skutek choroby również powoduje obniżenie jego wynagrodzenia. W tym przypadku sytuacja jest jednak nieco inna niż w przypadkach wskazanych powyżej. Za czas zwolnienia lekarskiego (przez 33 dni, a w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat – 14 dni zwolnienia w roku kalendarzowym) pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, tzw. wynagrodzenie chorobowe, lecz jest ono co do zasady niższe od wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymałby za czas przepracowany – stanowi bowiem 80% podstawy ustalonej jako średnie miesięczne wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik korzystał z takiego zwolnienia.

Podstawa prawna:

  • § 16 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281 ze zm.),
  • art. 37 § 1, art. 80, art. 92, art. 188 Kodeksu pracy,
  • § 5 rozporządzenia MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.),
  • § 7–8 rozporządzenia MPiPS z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK