| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków

Obowiązkiem pracodawcy jako płatnika jest nie tylko dokonywanie potrąceń ustawowych z wynagrodzenia pracownika, ale również tych, które wynikają z działań komorniczych i administracyjnych. Aby prawidłowo dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę, należy pamiętać o ochronie, jaką to wynagrodzenie jest objęte przez przepisy Kodeksu pracy.

Po potrąceniu pracownik otrzyma ostatecznie: 1850 zł – 287 zł – 1110 zł = 453 zł.

Jeżeli okaże się, że kwota, jaką można potrącić z zasiłku, nie wystarcza na pokrycie wszystkich należności, gdy jednocześnie egzekwowane są należności na podstawie:

 • tytułów wykonawczych na rzecz więcej niż jednego wierzyciela na zaspokojenie należności alimentacyjnych albo na zaspokojenie należności innych niż alimentacyjne lub
 • tytułu wykonawczego na zaspokojenie należności alimentacyjnych oraz wniosku wierzyciela i przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego dotyczącego należności alimentacyjnych w ramach potrąceń bezegzekucyjnych,
 • kwotę zasiłku podlegającą egzekucji oddział ZUS pozostawia w depozycie do czasu rozstrzygnięcia przez organ egzekucyjny podziału wyegzekwowanej należności (art. 140 ust. 2–3 ustawy emerytalnej). Należy uznać, że w takim przypadku pracodawca powinien dokonać potrącenia w ramach obowiązujących limitów i kwotę tę przekazać do depozytu ZUS.

Potrącenia za zgodą pracownika

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS wymienia, jakie konkretnie należności mogą być potrącane z zasiłków. Można potrącać również inne należności, ale pod warunkiem, że istnieje tytuł wykonawczy. Jeżeli więc pracodawca miałby dokonać potrącenia bez takiego tytułu, np. pożyczkę udzieloną pracownikowi z własnych środków, musiałby uzyskać od niego pisemną zgodę na takie potrącenie. Wówczas żadne kwoty wolne ani granice potrąceń nie występują, gdyż nie ma w tym przypadku podstawy prawnej. Ustawa emerytalna przewiduje kwoty wolne i granice potrąceń w przypadku oznaczonych należności i tych ściągalnych na podstawie tytułu wykonawczego. Bez zgody pracownika potrącenie byłoby bezpodstawne.

PRZYKŁAD

Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim wyraziła zgodę na piśmie na potrącanie z zasiłku macierzyńskiego rat pożyczki zaciągniętej od pracodawcy, w wysokości po 300 zł miesięcznie. Pracownicy przysługuje za maj br. zasiłek macierzyński w wysokości 2500 zł. Z przysługującego zasiłku pracodawca potrącił zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 404 zł (2500 x 18% – 46,33 zł = 403,67 zł; po zaokrągleniu 404 zł). Ponadto z zasiłku ma potrącić należności niealimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na 1210 zł. Jednak potrącenie na spłatę należności niealimantacyjnych może być dokonane w maksymalnej wysokości 25% kwoty zasiłku, czyli w tym przypadku pracodawca może potrącić nie więcej niż 625 zł (2500 zł x 25%). Wolna od potrąceń jest kwota 399,59 zł (50% najniższej emerytury). Z przysługującej do wypłaty kwoty zasiłku pracodawca może potrącić 625 zł (2500 zł – 404 zł – 399,59 zł = 1696,41 zł > 625 zł). Ostatecznie pracownica otrzyma: 2500 zł – 404 zł – 625 zł – 300 zł = 1171 zł.

Podstawy prawne:

 • art. 22, art. 80, art. 82, art. 84, art. 87, art. 871, art. 88, art. 90, art. 91, art. 100, art. 108, art. 282 § 1 Kodeksu pracy,
 • art. 498, art. 505 Kodeksu cywilnego,
 • art. 758, art. 759, art. 760, art. 761, art. 773 § 1, art. 831, art. 832, art. 881, art. 883, art. 884, art. 886 Kodeksu postępowania cywilnego,
 • § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.),
 • art. 331 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.),
 • art. 7, art. 32, art. 33 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • art. 139, art. 140, art. 141 ustawy z o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
 • art. 62 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK