| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków

Obowiązkiem pracodawcy jako płatnika jest nie tylko dokonywanie potrąceń ustawowych z wynagrodzenia pracownika, ale również tych, które wynikają z działań komorniczych i administracyjnych. Aby prawidłowo dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę, należy pamiętać o ochronie, jaką to wynagrodzenie jest objęte przez przepisy Kodeksu pracy.

Po potrąceniu pracownik otrzyma ostatecznie: 1850 zł – 287 zł – 1110 zł = 453 zł.

Jeżeli okaże się, że kwota, jaką można potrącić z zasiłku, nie wystarcza na pokrycie wszystkich należności, gdy jednocześnie egzekwowane są należności na podstawie:

 • tytułów wykonawczych na rzecz więcej niż jednego wierzyciela na zaspokojenie należności alimentacyjnych albo na zaspokojenie należności innych niż alimentacyjne lub
 • tytułu wykonawczego na zaspokojenie należności alimentacyjnych oraz wniosku wierzyciela i przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego dotyczącego należności alimentacyjnych w ramach potrąceń bezegzekucyjnych,
 • kwotę zasiłku podlegającą egzekucji oddział ZUS pozostawia w depozycie do czasu rozstrzygnięcia przez organ egzekucyjny podziału wyegzekwowanej należności (art. 140 ust. 2–3 ustawy emerytalnej). Należy uznać, że w takim przypadku pracodawca powinien dokonać potrącenia w ramach obowiązujących limitów i kwotę tę przekazać do depozytu ZUS.

Potrącenia za zgodą pracownika

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS wymienia, jakie konkretnie należności mogą być potrącane z zasiłków. Można potrącać również inne należności, ale pod warunkiem, że istnieje tytuł wykonawczy. Jeżeli więc pracodawca miałby dokonać potrącenia bez takiego tytułu, np. pożyczkę udzieloną pracownikowi z własnych środków, musiałby uzyskać od niego pisemną zgodę na takie potrącenie. Wówczas żadne kwoty wolne ani granice potrąceń nie występują, gdyż nie ma w tym przypadku podstawy prawnej. Ustawa emerytalna przewiduje kwoty wolne i granice potrąceń w przypadku oznaczonych należności i tych ściągalnych na podstawie tytułu wykonawczego. Bez zgody pracownika potrącenie byłoby bezpodstawne.

PRZYKŁAD

Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim wyraziła zgodę na piśmie na potrącanie z zasiłku macierzyńskiego rat pożyczki zaciągniętej od pracodawcy, w wysokości po 300 zł miesięcznie. Pracownicy przysługuje za maj br. zasiłek macierzyński w wysokości 2500 zł. Z przysługującego zasiłku pracodawca potrącił zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 404 zł (2500 x 18% – 46,33 zł = 403,67 zł; po zaokrągleniu 404 zł). Ponadto z zasiłku ma potrącić należności niealimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na 1210 zł. Jednak potrącenie na spłatę należności niealimantacyjnych może być dokonane w maksymalnej wysokości 25% kwoty zasiłku, czyli w tym przypadku pracodawca może potrącić nie więcej niż 625 zł (2500 zł x 25%). Wolna od potrąceń jest kwota 399,59 zł (50% najniższej emerytury). Z przysługującej do wypłaty kwoty zasiłku pracodawca może potrącić 625 zł (2500 zł – 404 zł – 399,59 zł = 1696,41 zł > 625 zł). Ostatecznie pracownica otrzyma: 2500 zł – 404 zł – 625 zł – 300 zł = 1171 zł.

Podstawy prawne:

 • art. 22, art. 80, art. 82, art. 84, art. 87, art. 871, art. 88, art. 90, art. 91, art. 100, art. 108, art. 282 § 1 Kodeksu pracy,
 • art. 498, art. 505 Kodeksu cywilnego,
 • art. 758, art. 759, art. 760, art. 761, art. 773 § 1, art. 831, art. 832, art. 881, art. 883, art. 884, art. 886 Kodeksu postępowania cywilnego,
 • § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.),
 • art. 331 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.),
 • art. 7, art. 32, art. 33 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • art. 139, art. 140, art. 141 ustawy z o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
 • art. 62 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK