| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków

Obowiązkiem pracodawcy jako płatnika jest nie tylko dokonywanie potrąceń ustawowych z wynagrodzenia pracownika, ale również tych, które wynikają z działań komorniczych i administracyjnych. Aby prawidłowo dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę, należy pamiętać o ochronie, jaką to wynagrodzenie jest objęte przez przepisy Kodeksu pracy.

W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego administracyjny organ egzekucyjny i komornik wstrzymują czynności egzekucyjne na wniosek:

 • wierzyciela,
 • dłużnika lub
 • z urzędu

i mają obowiązek przekazać akta egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej sądowi rejonowemu, w którego okręgu wszczęto egzekucję. Sąd rejonowy rozstrzyga, który organ egzekucyjny – sądowy czy administracyjny – ma dalej prowadzić łącznie egzekucję w trybie właściwym dla danego organu. Wyznaczony organ jest zobowiązany prowadzić obie egzekucje jako jedno postępowanie.

Sąd po otrzymaniu akt egzekucyjnych wydaje orzeczenie w terminie 14 dni. Przy rozpatrywaniu sąd bierze pod uwagę stan każdego z postępowań egzekucyjnych, a jeżeli są one w równym stopniu zaawansowane – wysokość egzekwowanych należności i kolejność ich zaspokojenia. Równocześnie sąd postanawia, które z dokonanych czynności egzekucyjnych pozostają w mocy.

Wstrzymanie czynności egzekucyjnych nie oznacza zawieszenia postępowania egzekucyjnego, lecz jedynie niedokonywanie czynności w razie ujawnienia zbiegu egzekucji. Pracodawca powinien wówczas dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika, ale wstrzymać się z przekazaniem zajętego wynagrodzenia do czasu rozstrzygnięcia przez sąd, który organ przejmie łączną egzekucję. Potrąceń powinien dokonywać w granicach określonych w Kodeksie pracy, w dalszym ciągu jest to bowiem egzekucja z wynagrodzenia za pracę.

X. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia społecznego

Należności podlegające potrąceniom

Pracodawca/zleceniodawca, który jest uprawniony do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego, powinien pamiętać, że te świadczenia również podlegają potrąceniom i egzekucji na podstawie tego samego tytułu wykonawczego. Oznacza to, że tytuł wykonawczy otrzymany od komornika jest podstawą do dokonywania potrąceń zarówno z wynagrodzenia, jak i z zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Potrąceń należy jednak dokonywać na innej podstawie prawnej niż potrąceń z wynagrodzenia za pracę, tj. na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 139 ustawy o FUS).

Z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku mogą być potrącane m.in.:

 • świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej,
 • kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego (za okres poprzedzający 1999 r.) albo z tytułu ubezpieczeń społecznych (za okres przypadający po 1998 r.) wraz z odsetkami,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych,
 • należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego (tryb bezegzekucyjny),
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,
 • kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę,
 • zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty.

Kwotę podlegającą potrąceniu należy obliczać procentowo od kwoty brutto zasiłku. Jednak samego potrącenia należy dokonywać od kwoty zasiłku po odliczeniu zaliczki na podatek (art. 139 ust. 1 ustawy emerytalnej).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK