| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak dokonać potrącenia z odszkodowania za zakaz konkurencji

Jak dokonać potrącenia z odszkodowania za zakaz konkurencji

Pracownik, któremu pracodawca wypłaca odszkodowanie z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, osiąga przychód ze stosunku pracy. Nie jest to jednak wynagrodzenie za pracę, a w razie konieczności dokonania potrącenia z takiej wypłaty, podlega ono zajęciu w całości.

Od odszkodowania za zakaz konkurencji nie należy pobierać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia składkowego), ale stanowi ono opodatkowany przychód ze stosunku pracy (art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i mimo ustania zatrudnienia, od tej wypłaty były pracodawca jako płatnik pobiera i odprowadza zaliczkę na podatek. Zaliczkę należy pobrać według ogólnych zasad, tzn. stosując odpowiednią stawkę podatku i pracownicze, zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. Większość organów podatkowych stoi na stanowisku, że w przypadku wypłaty należności ze stosunku pracy po ustaniu zatrudnienia przy obliczaniu zaliczki płatnik nie powinien stosować miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek. Złożone oświadczenie PIT-2 traci bowiem ważność po zakończeniu zatrudnienia. Warto jednak przywołać interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 grudnia 2011 r. (sygn. IPTPB1/415–197/11–4/AG), który wyraził pogląd, że jeżeli PIT-2 został złożony płatnikowi prawidłowo, tzn. w terminie przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym i stan faktyczny z niego wynikający nie zmienił się również po ustaniu zatrudnienia, kwotę obniżenia należy zastosować. Zakład pracy nie zmniejsza bowiem zaliczki, jeżeli podatnik powiadomił go o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia. Zatem bez znaczenia pozostaje, czy wynagrodzenie jest wypłacane w trakcie trwania stosunku pracy, czy po jego zakończeniu.

Ważne jest, aby w momencie wypłaty wynagrodzenia były spełnione warunki, od których ustawodawca uzależnia prawo do zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Płatnik, który zastosuje kwotę zmniejszającą podatek, jeżeli dysponuje informacją od byłego pracownika, że ten nadal spełnia warunki zawarte w PIT-2, nie postąpi zatem nieprawidłowo.

PRZYKŁAD

Pracownik, o którym mowa w analizowanym przypadku, ma prawo do odszkodowania w wysokości 15 000 zł, co stanowi 25% łącznego wynagrodzenia, jakie otrzymywał przez 6 ostatnich miesięcy zatrudnienia. Strony umówiły się, że odszkodowanie będzie wypłacane miesięcznie po 2500 zł.

Przy założeniu, że pracownik podjął inne zatrudnienie i nie ma prawa do kwoty zmniejszającej podatek u byłego pracodawcy, zaliczka na podatek wyniesie:

  • podstawa opodatkowania: 2500 zł – 111,25 zł = 2388,75 zł; 2389 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
  • zaliczka należna do urzędu skarbowego: 2389 zł x 18% = 430,02 zł; 430 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

Miesięczna kwota odszkodowania należna pracownikowi wynosi 2070 zł (2 500 zł – 430 zł).

Jeśli komornik przyśle zajęcie tej wierzytelności, całą kwotę odszkodowania, tj. 2070 zł pracodawca powinien przekazać na poczet spłaty zadłużenia pracownika.

Podstawa prawna:

  • art. 1012 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
  • art. 21, art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361)
  • art. 884, art. 886 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)
  • § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK