| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak wynagradzać za pracę w dniu harmonogramowo wolnym od pracy

Jak wynagradzać za pracę w dniu harmonogramowo wolnym od pracy

Kilku naszych pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy świadczy pracę w równoważnym systemie czasu pracy (po 12 godzin) w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, który odpowiada poszczególnym miesiącom kalendarzowym. Jeden z nich 31 maja br., który był dla niego dniem wolnym od pracy wynikającym z harmonogramu, został wezwany do pracy i pracował przez 12 godzin, przy czym nie był to dzień wolny wynikający z 5-dniowego tygodnia pracy. Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za ten czas?

Zatem płaca za pracę w godzinach nadliczbowych składa się z 2 elementów:

  • normalnego wynagrodzenia, przez które należy rozumieć takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych pracownik ma do nich prawo (wyrok Sądu Najwyższego z 3 czerwca 1986 r., I PRN 40/86, OSNC 1987/9/140),
  • dodatku, przy wyliczaniu którego uwzględniamy wynagrodzenie pracownika wynikające wyłącznie z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a więc jedynie płacę zasadniczą (wyrok Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2007 r., II PZP 4/07, OSNP 2007/21–22/307).

Jeżeli przy określaniu warunków płacowych nie wyodrębniono płacy zasadniczej (np. w przypadku pracowników wynagradzanych akordowo), za podstawę wyliczeń dodatku za pracę nadliczbową należy przyjąć 60% wynagrodzenia obliczanego zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (art. 1511 § 3 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD

Michał W. pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy po 12 godzin w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Z powodu choroby zmiennika pracodawca nakazał pracownikowi przyjście do pracy 31 maja br. na 12 godzin (od 7.00 do 19.00) w dniu harmonogramowo wolnym. Uwzględniając fakt, że Michał W. otrzymuje miesięcznie stałą pensję zasadniczą 3000 zł brutto, wyliczenie należnej płacy za pracę w dniu harmonogramowo wolnym powinno wyglądać następująco:

Krok 1. Obliczenie stawki godzinowej:

3000 zł : 168 godz. (nominalny czas pracy w maju br.) = 17,86 zł.

Krok 2. Obliczenie normalnego wynagrodzenia za 12 godzin pracy:

17,86 zł x 12 godz. = 214,32 zł.

Krok 3. Obliczenie dodatku za pierwszych 8 godzin pracy (od 7.00 do 15.00):

17,86 zł x 8 godz. = 142,88 zł.

Krok 4. Obliczenie dodatku za 4 kolejne godziny pracy (od 15.00 do 19.00):

17,86 zł x 4 godz. x 50% = 35,72 zł.

Za pracę 31 maja br. pracownik powinien otrzymać normalne wynagrodzenie, tj. 214,32 zł i dodatek w wysokości 178,60 zł (142,88 zł + 35,72 zł).

Zatem jeżeli nie mogą Państwo oddać pracownikowi czasu wolnego za pracę w dniu wolnym harmonogramowo, to oprócz normalnego wynagrodzenia należy zapłacić mu za pierwsze 8 godzin tej pracy dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia (doszło bowiem w tym przypadku do przekroczenia normy średniotygodniowej) oraz za pozostałe 4 godziny dodatek w wysokości 50% (nastąpiło bowiem przekroczenie normy dobowej).

Podstawa prawna

  • art. 135 § 1, art. 1511–1513 Kodeksu pracy,
  • § 4–4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.).

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

LingoLab.pl

Internetowa Szkoła Językowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »