| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak ustalać zaliczkę na podatek dla matki samotnie wychowującej dziecko

Jak ustalać zaliczkę na podatek dla matki samotnie wychowującej dziecko

Jedna z naszych pracownic złożyła nam oświadczenie, że jest samotną matką i w podatkowym zeznaniu rocznym będzie rozliczać się z małoletnim dzieckiem. Czy w związku ze złożeniem takiego oświadczenia mamy jakieś szczególne obowiązki związane z obliczeniem podatku od wynagrodzenia tej pracownicy?

Ustawodawca nie określił wzoru oświadczenia, jaki powinien złożyć podatnik, który ubiega się o ulgowy sposób obliczania zaliczki na podatek w trakcie roku podatkowego. Należy zatem uznać, że oświadczenie może zostać opracowane w dowolny sposób, niepowodujący jednak wątpliwości w zakresie uprawnienia przysługującego pracownikowi.

PRZYKŁAD

Pracownica złożyła 30 grudnia 2011 r. oświadczenie, z którego wynika, że za 2012 r. zamierza opodatkować dochody na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Ponadto oświadczyła, że za 2012 r. jej przewidywane dochody nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. kwoty 85 528 zł), a jej dziecko nie uzyskuje żadnych dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej. Pracownica otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 2600 zł, jest uprawniona do podstawowych kosztów uzyskania przychodów i złożyła oświadczenie PIT-2. Wynagrodzenia są wypłacane ostatniego dnia miesiąca.

W tej sytuacji ustalając zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia za styczeń br. pracodawca powinien za wszystkie miesiące roku podatkowego naliczać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i dodatkowo pomniejszać je za każdy miesiąc o dodatkową kwotę ulgi podatkowej, tj. o kwotę 92,66 zł (46,33 zł x 2).

Lista płac – styczeń 2012 r.

1

Wynagrodzenie za pracę

2600,00

2

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

2600,00

3

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe

2600,00

4

Składka na ubezpieczenie emerytalne pracownik – 9,76%

253,76

5

Składka na ubezpieczenia rentowe pracownik – 1,5%

39,00

6

Składka na ubezpieczenie chorobowe pracownik – 2,45%

63,70

7

Razem składki ZUS pracownik

356,46

8

Koszty uzyskania przychodów (111,25 zł)

111,25

9

Ulga podatkowa (46,33 zł x 2)

92,66

10

Podstawa opodatkowania

2132,00

11

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

2243,54

12

Podatek dochodowy – 18%

291,10

13

Składka zdrowotna – 7,75% (do odliczenia z podatku)

173,87

14

Składka zdrowotna – 9%

201,92

15

Zaliczka na podatek do US

117,00

16

Do wypłaty

1924,62

17

Składka na ubezpieczenie emerytalne pracodawca – 9,76%

253,76

18

Składka na ubezpieczenia rentowe pracodawca – 4,5%

117,00

19

Składka na ubezpieczenie wypadkowe pracodawca – 1,80%*

46,80

20

Fundusz Pracy – 2,45%

63,70

21

FGŚP – 0,10%

2,60

22

Razem ZUS pracodawca

483,86

* przykładowa stopa procentowa.

Wypłacając wynagrodzenie za styczeń br. należy dokonać następujących wyliczeń:

 • obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika od podstawy wymiaru 2600 zł: [(2600 zł x 9,76%) + (2600 zł x 1,5%) + (2600 zł x 2,45%)] = 356,46 zł,
 • ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2600 zł – 356,46 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika) = 2243,54 zł,
 • obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 2243,54 zł x 9% = 201,92 zł (z czego odliczeniu od podatku podlega składka w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, tj. 173,87 zł),
 • ustalić przychód, a następnie podstawę opodatkowania i obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy:
  – przychód: 2600 zł (wynagrodzenie),
  – podstawa opodatkowania: 2600 zł (przychód) – 111,25 zł (koszty uzyskania przychodów) – 356,46 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika) = 2132 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
  – zaliczka na podatek: 2132 zł (podstawa opodatkowania) x 18% (stopa procentowa podatku) – 92,66 zł (podwójna ulga podatkowa) = 291,10 zł,
 • obliczyć zaliczkę na podatek do urzędu skarbowego: 291,10 zł (podatek dochodowy) – 173,87 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru) =  117 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
 • ustalić kwotę do wypłaty: 2600 zł (wynagrodzenie) – 356,46 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego) – 201,92 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne 9%) – 117 zł (podatek do US) = 1924,62 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 6 ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 1, art. 27 ust. 1, art. 27b ust. 2, art. 30c, art. 32 ust. 1a–1c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • art. 79, art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • art. 16 ust. 1b, art. 22 ust. 1–2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patentowy.com

Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej w Krakowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK