| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak ustalać zaliczkę na podatek dla matki samotnie wychowującej dziecko

Jak ustalać zaliczkę na podatek dla matki samotnie wychowującej dziecko

Jedna z naszych pracownic złożyła nam oświadczenie, że jest samotną matką i w podatkowym zeznaniu rocznym będzie rozliczać się z małoletnim dzieckiem. Czy w związku ze złożeniem takiego oświadczenia mamy jakieś szczególne obowiązki związane z obliczeniem podatku od wynagrodzenia tej pracownicy?

Należy przy tym pamiętać, że preferencyjny sposób opodatkowania nie ma zastosowania w przypadku osób stanu wolnego, które wychowując dzieci pozostają jednocześnie w nieformalnych związkach, a także w sytuacji, gdy do osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c updof (tj. o podatku liniowym), ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) lub ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1353 ze zm.). Nie pozbawia prawa do preferencyjnego opodatkowania uzyskiwanie przez podatnika przychodów z prywatnego najmu, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej).

Z możliwości preferencyjnego opodatkowania mogą skorzystać osoby samotnie wychowujące dzieci, jeżeli w roku podatkowym wychowują dzieci:

  • małoletnie,
  • pobierające zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek),
  • uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym albo w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli dzieci nie ukończyły 25. roku życia oraz nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 updof (według skali podatkowej) lub dochodów kapitałowych opodatkowanych na podstawie art. 30b updof, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę obliczoną jako iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (tj. kwoty 3089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.

Osoba, która spełnia warunki do rozliczenia się według zasad przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, z preferencyjnego sposobu rozliczenia może skorzystać w zeznaniu podatkowym rocznym, ale może również, przez złożenie stosownego oświadczenia płatnikowi, korzystać z niego już w trakcie roku podatkowego. W takim przypadku ostateczne rozliczenie nastąpi w zeznaniu rocznym składanym za dany rok podatkowy przez tę osobę, ale podatnik na bieżąco, w poszczególnych miesiącach może płacić niższy podatek. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

  • dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali tj. w 2012 r. – 85 528 zł, a dziecko lub dzieci nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (o dodatkową kwotę ulgi podatkowej), określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;
  • dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85 528 zł, a dziecko lub dzieci nie uzyskują żadnych dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu (art. 32 ust. 1a updof).

Na podstawie oświadczenia złożonego przez pracownicę powinni Państwo pobierać zaliczki na podatek według wyżej wskazanych zasad, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostało złożone. W razie faktycznej zmiany warunków upoważniających do obniżenia zaliczek lub utraty możliwości opodatkowania dochodów zgodnie z zasadami przewidzianymi dla osób samotnie wychowujących dzieci, pracownica ma obowiązek poinformować Państwa o tym. W takim przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżenia zaliczek na podatek, powinni Państwo pobierać je na ogólnych zasadach.

WAŻNE!

Zaliczkę na podatek na zasadach ogólnych należy pobierać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik przestał spełniać warunki do preferencyjnego opodatkowania.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kopczyńska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK