| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Czy urlop wychowawczy wpływa na wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych

Czy urlop wychowawczy wpływa na wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych

Jesteśmy prywatnym pracodawcą zatrudniającym ponad 60 osób. Jedna z pracownic, której łączny staż pracy w naszej firmie wynosi 7 lat, do końca listopada 2011 r. przebywała na urlopie wychowawczym. W grudniu br. z powodu likwidacji części etatów wręczyliśmy jej pismo o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w czasie którego zwolnimy ją ze świadczenia pracy. W jakiej wysokości będzie przysługiwać tej pracownicy odprawa i czy po ustaniu zatrudnienia może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Do okresu 365 dni wlicza się również okres urlopu wychowawczego. Do ustalenia prawa do zasiłku dla osoby korzystającej podczas zatrudnienia z tego urlopu bez znaczenia pozostaje, że za ten okres nie otrzymała wynagrodzenia.

WAŻNE!

Do okresu 365 dni, od przepracowania którego w ciągu 18 miesięcy zależy prawo do zasiłku dla bezrobotnych, wlicza się okres urlopu wychowawczego.

Należy przy tym pamiętać, że na prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie wpływa, wynikający z art. 104a–104b ustawy o promocji zatrudnienia..., brak obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy:

  • przez okres 36 miesięcy – za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego,
  • przez okres 12 miesięcy – za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy,
  • bezterminowo – za osoby które osiągnęły odpowiednio 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni.

W niektórych przypadkach bezrobotny może otrzymać zasiłek, ale na niepełny okres, tj.:

  • po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy (rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracodawcy),
  • po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia,
  • po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie, jeżeli otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej i/lub otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 75 ust. 1 pkt 2–5 i ust. 2 pkt 2–4 ustawy o promocji zatrudnienia...).

Podstawa prawna:

  • art. 231, art. 186, art. 1865 Kodeksu pracy,
  • § 14–17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.),
  • art. 1 ust. 1, art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.),
  • art. 71 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 2–5, ust. 2 pkt 2–4, art. 104a–104b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK