| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Czy urlop wychowawczy wpływa na wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych

Czy urlop wychowawczy wpływa na wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych

Jesteśmy prywatnym pracodawcą zatrudniającym ponad 60 osób. Jedna z pracownic, której łączny staż pracy w naszej firmie wynosi 7 lat, do końca listopada 2011 r. przebywała na urlopie wychowawczym. W grudniu br. z powodu likwidacji części etatów wręczyliśmy jej pismo o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w czasie którego zwolnimy ją ze świadczenia pracy. W jakiej wysokości będzie przysługiwać tej pracownicy odprawa i czy po ustaniu zatrudnienia może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Do okresu 365 dni wlicza się również okres urlopu wychowawczego. Do ustalenia prawa do zasiłku dla osoby korzystającej podczas zatrudnienia z tego urlopu bez znaczenia pozostaje, że za ten okres nie otrzymała wynagrodzenia.

WAŻNE!

Do okresu 365 dni, od przepracowania którego w ciągu 18 miesięcy zależy prawo do zasiłku dla bezrobotnych, wlicza się okres urlopu wychowawczego.

Należy przy tym pamiętać, że na prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie wpływa, wynikający z art. 104a–104b ustawy o promocji zatrudnienia..., brak obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy:

  • przez okres 36 miesięcy – za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego,
  • przez okres 12 miesięcy – za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy,
  • bezterminowo – za osoby które osiągnęły odpowiednio 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni.

W niektórych przypadkach bezrobotny może otrzymać zasiłek, ale na niepełny okres, tj.:

  • po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy (rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracodawcy),
  • po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia,
  • po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie, jeżeli otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej i/lub otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 75 ust. 1 pkt 2–5 i ust. 2 pkt 2–4 ustawy o promocji zatrudnienia...).

Podstawa prawna:

  • art. 231, art. 186, art. 1865 Kodeksu pracy,
  • § 14–17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.),
  • art. 1 ust. 1, art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.),
  • art. 71 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 2–5, ust. 2 pkt 2–4, art. 104a–104b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK