| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Wypłata trzynastek za 2010 rok

Wypłata trzynastek za 2010 rok

Wypłata tzw. trzynastki jest obowiązkiem pracodawców sfery budżetowej i samorządowej. Inni pracodawcy mogą to robić z własnej woli. Zasadą jest, że trzynasta pensja za dany rok powinna być wypłacona do końca pierwszego kwartału następnego roku. Jest to przychód pracownika, od którego należy rozliczyć podatek dochodowy według zasad obowiązujących w bieżącym roku, gdyż został uzyskany w 2011 r.

Podatek i składki

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy w momencie jego wypłaty, nawet jeżeli jest należne za okresy wcześniejsze. Przychodami są bowiem pieniądze i wartości pieniężne (a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń), otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym. Przychodami ze stosunku służbowego, stosunku pracy i stosunków pokrewnych są m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Dotyczy to w szczególności: wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatków, nagród, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i wszelkich innych kwot niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczeń pieniężnych ponoszonych za pracownika, jak również wartości innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przykładowo, trzynastka należna za 2010 r., a wypłacona w marcu 2011 r., jest przychodem pracownika za marzec 2011 r. Dlatego podlega ona rozliczeniom podatkowym (a także jest objęta składkami z ubezpieczeń społecznych) zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2011 r.

Termin wypłaty

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który wynagrodzenie to przysługuje. Wyjątkowo inny jest termin wypłaty trzynastki dla pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy. W takim przypadku uprawniony pracownik otrzymuje trzynastkę w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Termin wypłaty pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie musi się pokrywać z terminem wypłaty wynagrodzenia za pracę. Musi jednak przypadać najpóźniej na 31 marca danego roku kalendarzowego. Niedochowanie tego terminu przez pracodawcę będzie skutkować powstaniem roszczenia po stronie uprawnionych pracowników o wypłatę trzynastki wraz z odsetkami za zwłokę. Dodatkowo pracodawca może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł, na podstawie art. 282 k.p.

PRZYKŁAD 1: Trzy miesiące na chorobowym

Pracownik jednostki samorządowej jest zatrudniony od 2005 r. na podstawie umowy na czas nieokreślony. W 2010 r. przez miesiąc przebywał na zwolnieniu lekarskim, a przez kolejne dwa miesiące na zasiłku chorobowym. Według interpretacji resortu pracy pracownik ten nabył prawo do trzynastej pensji w pełnej wysokości, gdyż przez cały 2010 r. pozostawał w stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Tym samym spełnił warunek przepracowania całego roku kalendarzowego uprawniający go do pełnej trzynastki. Jednak pomimo uzyskania prawa do niej, wypłata będzie niższa niż gdyby pracownik ten faktycznie przepracował 12 miesięcy. Wysokość trzynastki zależy bowiem od otrzymanego w danym roku wynagrodzenia.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK