| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Wynagrodzenie za nadgodziny w systemie akordowym

Wynagrodzenie za nadgodziny w systemie akordowym

Wynagradzanie w systemie akordowym nie wyłącza możliwości pracy w nadgodzinach. Jeżeli taka praca wystąpi, pracodawca ma obowiązek zapłacić za normalną pracę oraz wypłacić dodatek za godziny nadliczbowe albo udzielić pracownikowi czasu wolnego.

Sąd Najwyższy orzekł w wyroku z 3 czerwca 1986 r., że normalne wynagrodzenie to takie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych pracownik ma prawo do takich dodatkowych składników (I PRN 40/86).

W związku z tym przy obliczaniu „normalnego” wynagrodzenia w systemie akordowym należy również wziąć pod uwagę nie tylko płacę zasadniczą, ale także przysługujące pracownikowi ewentualne dodatki.

Przykład

Pracownik wynagradzany jest w systemie akordowym. Za każdą złożoną klawiaturę dostaje 50 zł. W grudniu złożył ich 72. Dodatkowo pracownik otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 250 zł miesięcznie oraz premię w stałej wysokości 200 zł, jeżeli wykona ponad 50 klawiatur miesięcznie. Pracownik w grudniu 2010 r. wypracował 12 godzin nadliczbowych.

Nie został mu udzielony czas wolny, a zatem w ramach rekompensaty pracodawca wypłaci mu normalne wynagrodzenie wraz z 50% dodatkiem. Ponieważ pracownik w grudniu był najlepszym pracownikiem, otrzymał także nagrodę w wysokości 300 zł.

Przy obliczaniu normalnego wynagrodzenia za nadgodziny należy uwzględnić wszystkie powyższe składniki wynagrodzenia, oprócz nagrody, gdyż nie ma ona charakteru stałego, lecz jest świadczeniem wypłacanym w zależności od decyzji pracodawcy.

Krok 1.

Obliczamy normalne wynagrodzenie za godzinę pracy w grudniu 2010 r.:

•  [(50 zł x 72) + 250 zł + 200 zł] : 188 (godziny pracy w grudniu – 176 + 12) = 4050 zł : 188 = 21,54 zł.

Krok 2.

Następnie pomnożymy wynagrodzenie za godzinę pracy przez liczbę nadgodzin:

•  21,54 zł x 12 = 258,48 zł.

Za 12 nadgodzin w grudniu pracownik powinien otrzymać 258,48 zł normalnego wynagrodzenia.


Dodatek za pracę w nadgodzinach

Inne zasady obowiązują natomiast przy obliczaniu dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Niezależnie od systemu wynagradzania wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku za nadgodziny obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia (art. 1511 § 3 k.p.).

W przypadku pracownika wynagradzanego stawką akordową przeważnie nie mamy wyodrębnionej stawki godzinowej lub miesięcznej, a więc będziemy musieli ustalić 60% wynagrodzenia, liczonego przy zastosowaniu zasad, takich jak przy wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy.

Przykład

Pracownik w grudniu 2010 r. wypracował 8 godzin nadliczbowych. Część z nich była nadgodzinami nocnymi. W związku z tym pracownikowi za 3 godziny należy się 100% dodatek, a za 5 godzin 50% dodatek. Pracownik wynagradzany jest w systemie akordowym i otrzymuje 32 zł za każde wyprodukowane krzesło obrotowe.

Aby obliczyć wysokość dodatku za pracę w nadgodzinach, należy:

•  obliczyć średnie wynagrodzenie z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiły nadgodziny:

– listopad 2010 r. – wynagrodzenie 2800 zł, 160 godzin pracy,

– październik 2010 r. – wynagrodzenie 3250 zł, 168 godzin pracy,

– wrzesień 2010 r. – wynagrodzenie 3560 zł, 176 godzin pracy;

2800 zł + 3250 zł + 3560 zł = 9610 zł.

•  obliczyć liczbę godzin pracy z ostatnich 3 miesięcy:

– listopad 2010 r. – 160 godz.,

– październik 2010 r. – 168 godz.,

– wrzesień 2010 r. – 176 godz.;

160 + 168 + 176 = 504 godz.


•  obliczyć stawkę za godzinę pracy:

9610 zł : 504 = 19,07 zł.

•  ustalić 60% tej stawki:

60% x 19,07 zł = 11,44 zł.

pomnożyć przez liczbę nadgodzin:

(11,44 zł x 50%) x 5 nadgodzin = 5,72 x 5 nadgodzin = 28,60 zł,

(11,44 zł x 100%) x 3 nadgodziny = 11,44 zł x 3 nadgodziny = 34,32 zł.

Za pracę w nadgodzinach pracownik powinien otrzymać 62,92 zł dodatku.

Dłuższy okres rozliczeniowy

Pracownicy często pracują w dłuższym niż 1-miesięczny okres rozliczeniowy. Powstaje wtedy pytanie, z którego miesiąca brać pod uwagę wymiar czasu pracy w celu obliczenia stawki godzinowej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uznało, że powstanie nadgodzin można stwierdzić w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego. W związku z tym przy dłuższych okresach rozliczeniowych wymiar czasu pracy należy wziąć z miesiąca, który kończy dany okres rozliczeniowy (stanowisko Departamentu Prawa Pracy MPiPS z 20 sierpnia 2008 r., DPR-III-079-475/ZN/08).

Podstawa prawna:

  • art. 129 § 1, art. 131, art. 1511 Kodeksu pracy,
  • § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.).

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 3 czerwca 1986 r. (I PRN 40/86, OSNC 1987/9/140).
reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »