| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Wynagrodzenie za część miesiąca pracownika przebywającego na urlopie i zwolnieniu chorobowym

Wynagrodzenie za część miesiąca pracownika przebywającego na urlopie i zwolnieniu chorobowym

Aby obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w sytuacji, gdy w jednym miesiącu pracy wystąpią dwie usprawiedliwione nieobecności, pracodawca powinien wyliczyć wynagrodzenie osobno dla każdego rodzaju nieobecności.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Często zdarza się tak, że pracownicy chorują lub przebywają na urlopie tylko przez jakąś część miesiąca, natomiast przez pozostały okres świadczą pracę. W związku z tym tryb naliczania wynagrodzenia za część miesiąca regulują przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (zwanego dalej rozporządzeniem).

Zgodnie z tym rozporządzeniem inaczej należy obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, jeżeli nieobecność była spowodowana chorobą, a inaczej inną usprawiedliwioną nieobecnością. Nieobecności, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, płatne przez pracodawcę bądź świadczone z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wymagają zastosowania dzielnika – 30 (średnia arytmetyczna dni kalendarzowych w miesiącu), natomiast nieobecności spowodowane innymi niż powyższe przyczynami powinny być rozliczane według roboczogodzin.

Aby obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, jeżeli pracownik za część miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 k.p., należy:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30,
  • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • obliczoną kwotę wynagrodzenia odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc (§ 11 rozporządzenia).

PRZYKŁAD

Pracownik w lipcu przez 8 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim. Wynagradzany jest stałą stawką miesięczną w wysokości 4200 zł. Aby ustalić pensję za część miesiąca, należy:

● miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30:

4200 zł : 30 dni = 140 zł,

● otrzymaną kwotę pomnożyć przez dni zwolnienia:

140 zł x 8 dni = 1120 zł,

● obliczoną kwotę odjąć od pensji przysługującej za cały miesiąc:

4200 zł – 1120 zł = 3080 zł.


Urlop i choroba w jednym miesiącu

Może się zdarzyć również i tak, że pracownik w jednym miesiącu będzie niezdolny do pracy z powodu choroby, a także będzie wykorzystywał urlop wypoczynkowy. W takim przypadku ustalenie wynagrodzenia za czas przepracowany polega na ustaleniu kwoty zmniejszenia miesięcznej pensji o czas zwolnienia lekarskiego, następnie na ustaleniu kwoty zmniejszenia miesięcznej pensji o czas urlopu wypoczynkowego bądź innej usprawiedliwionej nieobecności oraz na odjęciu ustalonych kwot od płacy przysługującej za cały miesiąc.

PRZYKŁAD

Pracownik w okresie od 1 do 11 czerwca 2010 r. (tj. 72 godziny) był na urlopie wypoczynkowym, a następnie w okresie od 21 do 25 czerwca (tj. 5 dni) na zwolnieniu lekarskim. Otrzymuje stałą pensję w wysokości 2800 zł.

Ustalenie kwoty zmniejszenia wynagrodzenia o czas urlopu:

● stawkę miesięczną wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w czerwcu:

2800 zł : 168 godz. = 16,67 zł/godz,

● otrzymaną kwotę zmniejszenia pensji za 1 godzinę urlopu wypoczynkowego trzeba pomnożyć przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego:

16,67 zł/godz. x 72 godz. = 1200,24 zł.

Ustalanie kwoty zmniejszenia wynagrodzenia o czas choroby:

● miesięczną stawkę należy podzielić przez 30:

2800 zł : 30 dni = 93,33 zł,

● uzyskaną kwotę pomnożyć przez dni zwolnienia

93,33 zł x 5 = 466,65 zł.

Obliczenie wynagrodzenia za czas przepracowany w czerwcu:

2800 – 1200,24 – 466,65 = 1133,06 zł.

Za czas przepracowany w czerwcu 2010 r. pracownik powinien otrzymać 1133,11 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 36, 41 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK