| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Wynagradzanie kierowców - aspekty praktyczne

Wynagradzanie kierowców - aspekty praktyczne

Wynagrodzenie kierowcy musi zostać tak ustalone, aby w szczególności nie było uzależnione od kwestii, o których sam może zdecydować, np. liczbie przejechanych kilometrów.

Dodatkowymi składnikami wynagrodzenia mogą być różnego rodzaju premie, które mają charakter:

  • obligatoryjny (w przypadku spełnienia określonych warunków przewidzianych w umowie pracodawca jest zobowiązany do jej wypłaty, a pracownik ma roszczenie o wypłatę) lub
  • nagrody uznaniowej (jej wypłata zależy od woli pracodawcy i pracownik nie może się jej domagać).

Wypłata dodatkowych składników wynagrodzenia może zależeć np. od zaangażowania w pracę danego kierowcy, terminowości dostaw, dbania o powierzony sprzęt i ładunek, znajomości topografii terenu, po jakim się porusza, czy przestrzegania norm zużycia paliwa.

WAŻNE!

Wynagrodzenie przysługuje kierowcy bez względu na liczbę wykonanych kursów w danym miesiącu. Istotna jest tutaj gotowość kierowcy do świadczenia pracy, o której mowa w art. 81 § 1 k.p.

Ustalanie wynagrodzenia

Podstawową zasadą przy ustalaniu wynagrodzenia kierowcy jest to, że jego wynagrodzenie nie może być uzależnione od przebytej odległości lub ilości przewiezionego ładunku, chyba że nie spowoduje to zagrożenia na drodze lub nie będzie zachęcać do zbyt długiego prowadzenia pojazdu.

Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od „wyjeżdżonych” kilometrów to tzw. kilometrówka, która była najczęściej stosowanym przez firmy przewozowe sposobem ustalania wysokości wynagrodzenia.

Jednak ustawodawca w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców wprowadził pewne ograniczenia w tym sposobie wynagradzania, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo na drogach i niedopuszczenie do sytuacji, w której kierowcy, chcąc osiągnąć jak najwyższe zarobki, jeździliby bez wymaganych przerw.

Przykład

Umowa o pracę kierowcy nie może być tak skonstruowana, że w przypadku gdy w ciągu miesiąca zrealizuje on 25 kursów na określonej trasie, to jego wynagrodzenie wyniesie 2500 zł, natomiast w przypadku zrealizowania 30 kursów – wynagrodzenie wyniesie 3000 zł.


Wyżej wymieniona ustawa w art. 26, która ma zastosowanie do kierowców wykonujących przewóz drogowy zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, stanowi, że warunki wynagradzania kierowców nie mogą przewidywać składników wynagrodzenia, których wysokość jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów lub ilości przewiezionego ładunku, jeśli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszania przepisów rozporządzenia 561/2006/WE.

Rozporządzenie, o którym mowa powyżej, to rozporządzenie PE i Rady UE z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, które w kwestii wynagradzania kierowców przewiduje podobne uregulowania jak ustawa o czasie pracy kierowców. Przedsiębiorstwo transportowe nie może wypłacać kierowcom zatrudnionym lub pozostającym w jego dyspozycji żadnych składników wynagrodzenia, nawet w formie premii czy dodatku do wynagrodzenia, uzależnionych od przebytej odległości i/lub ilości przewożonych rzeczy, jeżeli ich stosowanie może zagrażać bezpieczeństwu drogowemu lub zachęcać do naruszeń przepisów rozporządzenia (art. 10 ww. rozporządzenia). Rozporządzenie stosowane jest również do kierowców, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Należy jednak podkreślić, że obowiązujące przepisy nie przewidują bezwzględnego zakazu wynagradzania kierowców za liczbę przebytych kilometrów lub ilość przewiezionych towarów, a jedynie określają, że nie wolno wynagradzać kierowców za te przejechane kilometry i przewiezione towary, które byłyby zrealizowane po przekroczeniu norm rozporządzenia 561/2006/WE i ustawy o czasie pracy kierowców.

Przykład

Wynagrodzenie zasadnicze kierowcy w firmie X ustalone w umowie o pracę wynosi 2500 zł. Umowa przewiduje również premię w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego za przejechanie w ciągu miesiąca 2500 kilometrów lub przewiezienie 300 ton ładunku. Osiągnięcie takiego wyniku – przy stosowaniu się do przepisów o czasie pracy kierowców – jest nierealne. Taki sposób ustalenia premii jest niezgodny z obowiązującymi przepisami, gdyż pracownik, chcąc osiągnąć wskazaną w umowie premię, mógłby zagrozić przez swoje działanie bezpieczeństwu na drogach. Premia powinna zależeć od innych czynników, takich jak: jakości pracy danego kierowcy, dbanie o powierzony sprzęt i ładunek czy terminowość dostaw.

Podstawa prawna:

  • art. 81 § 1 Kodeksu pracy,
  • art. 26 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (DzU nr 92, poz. 879 ze zm.),
  • rozporządzenie nr 561/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i 2135/98/WE, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (tekst mający znaczenie dla EOG) – deklaracja (DzUrz L 102 z 11.04.2006 r.).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK