| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Podwyżki wynagrodzeń dla służby zdrowia

Podwyżki wynagrodzeń dla służby zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest już zobowiązany do wydzielania środków na podwyżki dla pracowników zoz, mimo to obowiązek taki spoczywa wciąż na pracodawcach. Zakłady opieki zdrowotnej muszą przeznaczyć co najmniej 40% kwoty zwiększenia kontraktu na wynagrodzenia.

Tryb podwyższania wynagrodzeń

Dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową decyduje o wzroście wynagrodzeń pracowników oraz o sposobie przeprowadzenia tych podwyżek. W przypadku gdy w zakładzie opieki zdrowotnej działa więcej niż jedna organizacja związkowa, wówczas organizacje te wspólnie uzgadniają z pracodawcą zasady wzrostu wynagrodzeń. Jeżeli w zakładzie nie działają związki zawodowe, to pracodawca uzgadnia wzrost wynagrodzeń z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Gdyby strony nie uzgodniły zasad wzrostu wynagrodzeń, w terminie 30 dni od dnia przekazania propozycji sposobu jego wykonania, decyzję podejmuje samodzielnie dyrektor zakładu.

Przykład

W publicznym szpitalu działają cztery zakładowe organizacje związkowe, które uczestniczą w negocjacjach z dyrektorem szpitala w sprawie podziału kwoty wzrostu zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec ich placówki. Strony pomimo prowadzonych rozmów nie doszły do porozumienia, co do wysokości wzrostu wynagrodzeń poszczególnych grup zatrudnionych pracowników. Dlatego dyrektor, gdy upłynął 30-dniowy okres negocjacji, samodzielnie zdecydował o wzroście wynagrodzeń.

Strony w porozumieniu mogą ustalić, że zostanie podwyższone wynagrodzenie zasadnicze pracowników bądź kwota wzrostu zostanie im wypłacona w innej formie, np. jako premia czy nagroda, jeśli takie formy wynagradzania przewidują przepisy regulaminu wynagradzania obowiązujące u danego pracodawcy.

WAŻNE!

Przewidziane prawem podwyżki wynagrodzeń, powinny objąć wszystkich pracowników zakładu, nie muszą być one jednak przyznane w jednakowej wysokości.


Termin wzrostu wynagrodzeń

Dyrektor może przeznaczyć 40% kwoty wzrostu zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawcy wynikającej z umowy na wzrost wynagrodzeń zaraz po jej podpisaniu. Jednakże w przypadku niezrealizowania umowy w całości ponosi on ryzyko przekazania kwoty większej niż otrzymał na ten cel z funduszu, narażając tym samym płynność finansową zakładu. Dlatego też racjonalne jest przyjęcie założenia, że momentem ustalenia rzeczywistego wzrostu kwoty zobowiązania jest moment rozliczania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dopiero wówczas znana jest realna kwota wzrostu zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawcy i możliwe jest ustalenie i przekazanie kwoty 40% na wzrost wynagrodzeń bez uszczerbku dla kondycji finansowej zakładu.

Odpowiedzialność za niewprowadzenie podwyżki

Ustawodawca wprowadził przepisy umożliwiające kontrolę wykonania obowiązku przekazania co najmniej 40% kwoty wzrostu na wynagrodzenia pracowników.

Kontrolę wykonania tego obowiązku sprawują:

  • podmiot, który utworzył zakład,
  • Państwowa Inspekcja Pracy.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli okaże się, że kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie przekazał środków na podwyżki płac, wówczas organ założycielski może rozwiązać z nim bez wypowiedzenia umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną albo odwołać go ze stanowiska. Oczywiście zwolnienie dyscyplinarne jest najbardziej dotkliwą sankcją, organ ten może rozwiązać umowę z kierownikiem w trybie wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez PIP i stwierdzeniu nieprawidłowości przy wprowadzaniu podwyżki wynagrodzeń pracowników inspektor wyda nakaz usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie na zasadach określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (DzU nr 149, poz. 1076 ze zm.),
  • art. 59a ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK