| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Czy prezes firmy ma roszczenie o wypłatę świadczeń uregulowanych regulaminem wynagradzania

Czy prezes firmy ma roszczenie o wypłatę świadczeń uregulowanych regulaminem wynagradzania

Zatrudniamy w naszej spółce 20 pracowników. Posiadamy regulamin wynagradzania, który stanowi, że raz na 5 lat pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa (wiemy, że jest tylko opodatkowana, wolna od składek ZUS) i naliczamy mu dodatek stażowy w zależności od lat pracy. Zdarzyło się, że prezes zarządu nie otrzymał nagrody jubileuszowej ani nie naliczano mu dodatku stażowego. Przyczyną było jego niskie wynagrodzenie (1/10 etatu, w kwocie 1/10 najniższego wynagrodzenia krajowego). Jednak jest pracownikiem tak jak pozostali i w regulaminie nie wspomniano o tym, że prezesowi nie przysługują takie prawa jak innym pracownikom. Obecnie prezes wystąpił o wypłatę zaległych nagród jubileuszowych i dodatków stażowych. Co zrobić w tej sytuacji, czy naliczyć mu teraz dwie nagrody jubileuszowe (za 5 i 10 lat pracy) i obliczyć dodatki stażowe za te wszystkie lata?

Wynagrodzenie prezesa firmy – zarówno w zakresie wysokości, jak i poszczególnych jego składników – nie może być regulowane regulaminem wynagradzania. Obowiązujące u Państwa przepisy wewnątrzzakładowe w zakresie wynagradzania nie odnoszą się zatem do prezesa zarządu, a tym samym nie ma on prawa do nagrody jubileuszowej i dodatku stażowego. Należy podkreślić, że w orzecznictwie na temat charakteru nagród jubileuszowych są rozbieżne poglądy. Spór dotyczy problemu, czy nagroda jubileuszowa jest elementem (składnikiem) wynagrodzenia za pracę, a zatem czy jest objęta regulacją art. 24126 § 2 Kodeksu pracy. Ostatecznie jednak w ostatnich latach przeważył pogląd, że nagroda ta rozumiana jako premia (gratyfikacja) jubileuszowa jest składnikiem wynagrodzenia za pracę. Jest to pogląd przeważający w doktrynie prawa pracy.

UZASADNIENIE

 Zakładowy układ zbiorowy pracy nie może określać wynagrodzenia osób zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy (art. 24126 § 2 Kodeksu pracy). Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy są to pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy lub pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz główni księgowi.

Wynagrodzenie prezesa zarządu firmy nie może być objęte postanowieniami regulaminu wynagradzania. Jakiekolwiek zawarte tam regulacje i przysługujące na tej podstawie świadczenia nie odnoszą się do prezesa.

Zatrudnienie prezesa zarządu na podstawie stosunku pracy wiąże się z bezwzględną wypłatą wynagrodzenia za świadczoną przez niego pracę. Wynika to z jednej z podstawowych zasad prawa pracy – odpłatności jako cechy stosunku pracy. Nie oznacza to jednak, że automatycznie będą mu przysługiwać wskazane w pytaniu świadczenia (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa). Skoro do prezesa nie ma zastosowania regulamin wynagradzania, to ewentualnego prawa do tego rodzaju świadczeń dodatkowych należy szukać w umowie o pracę lub w decyzjach organu, który powołał prezesa. Sąd Najwyższy w wyroku z 9 września 2004 r. (I PK 423/03; OSNP 2005/6/83) stwierdził, że gratyfikacja jubileuszowa jest objęta regulacją art. 24126 § 2 k.p., co wyklucza możliwość jej przyznania w zakładowym układzie zbiorowym pracy osobom zarządzającym zakładem pracy w imieniu pracodawcy.

Podstawa prawna

  • art. 772, art. 128 § 2 pkt 2, art. 24126 § 2 Kodeksu pracy.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »