| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Obliczanie dodatku nocnego niepełnoetatowca

Obliczanie dodatku nocnego niepełnoetatowca

Pracownik niepełnoetatowy wykonujący pracę w porze nocnej ma prawo do dodatkowej rekompensaty w postaci 20% dodatku liczonego od płacy minimalnej. Kwotę dodatku oblicza się tak jak dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godziną 21.00 a 7.00 (art. 1517 k.p.). Wskazany przedział czasowy obejmuje aż 10 godzin. Do wyboru konkretnych 8 godzin, które będą stanowić porę nocną w danym zakładzie pracy, zobowiązany jest pracodawca. Porę nocną ustala się bowiem co do zasady w regulaminie pracy. Jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do tworzenia regulaminu – porę nocną podaje pracownikom w informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3, art. 1041 §1 pkt 4 k.p.).

Pora nocna może więc przypadać w następujących przedziałach czasowych:

  • 21.00 – 5.00,
  • 22.00 – 6.00,
  • 23.00 – 7.00.

Konkretne godziny pory nocnej warto dostosować do organizacji czasu pracy obowiązującej u danego pracodawcy.

Przykład

Pracownicy wytwórni wykonują pracę w 3-zmianowej organizacji czasu pracy. I zmiana przypada w godzinach od 6.00 do 14.00, druga – od 14.00 do 22.00, trzecia zaś w godzinach od 22.00 do 6.00. Aby uprościć rozliczanie czasu pracy, pracodawca ustanowił porę nocną w godzinach od 22.00 do 6.00, by w całości przypadała na trzecią zmianę pracowniczą.

Prawo do dodatku

Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia minimalnego. Przysługuje on za każdą godzinę pracy w porze nocnej, bez względu na to, ile godzin w tej porze pracownik przepracował.

Przykład

Pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy dopuszczającym pracę do 12 godzin na dobę ma w danym dniu zaplanowaną pracę w godzinach od 12.00 do 24.00. Pora nocna obowiązująca w zakładzie pracy przypada na godziny od 23.00 do 7.00. Pracownik za jedną godzinę pracy od 23.00 do 24.00 dostanie dodatek z tytułu pracy w porze nocnej.

Dodatek 20% z tytułu pracy w porze nocnej liczony jest od wynagrodzenia minimalnego. Konkretne składniki wynagrodzenia oraz ich wysokość pozostają bez wpływu na wysokość tego dodatku.

Przykład

Pracownik wynagradzany miesięczną stawką wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3000 zł oraz premią regulaminową w wysokości 300 zł i dodatkiem stażowym – 600 zł wykonuje stale pracę w porze nocnej. Z tego tytułu za każdą godzinę pracy w tej porze pracownik ma prawo do dodatku. Jego wysokość liczona jest każdorazowo od kwoty minimalnego wynagrodzenia.


Obliczanie wysokości dodatku

Wysokość dodatku z tytułu pracy w porze nocnej uzależniona jest w każdym roku kalendarzowym od wysokości ustalonej kwoty minimalnego wynagrodzenia, np. w 2009 r. jest ona liczona od 1276 zł. Na wysokość dodatku ma wpływ również wymiar czasu pracy ustalony dla danego miesiąca, w którym praca w porze nocnej jest wykonywana. Aby ustalić kwotę 20% dodatku, minimalne wynagrodzenie należy podzielić przez wymiar czasu pracy obowiązujący w danym miesiącu i następnie pomnożyć przez 0,2 (20%).

Przykład

Pracownik zatrudniony w miesięcznym okresie rozliczeniowym we wrześniu 2009 r. wykonywał pracę w porze nocnej w wymiarze 46 godzin. Dodatek z tytułu pracy w porze nocnej należy obliczyć w następujący sposób:

● 1276 zł : 176 x 0,2 = 1,45 zł – dodatek za 1 godzinę pracy w porze nocnej,

(minimalne wynagrodzenie: wymiar czasu pracy x 20%)

● 1,45 zł x 46 = 66,70 zł – dodatek za 46 godzin pracy w porze nocnej

(dodatek za 1 godzinę pracy w porze nocnej x x liczba godzin pracy w porze nocnej).

Dodatek pracownika niepełnoetatowego

Dodatek z tytułu pracy w porze nocnej pracownika niepełnoetatowego obliczany jest w taki sam sposób jak dodatek przysługujący pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku kwotę minimalnego wynagrodzenia należy podzielić przez wymiar czasu pracy obowiązujący w danym miesiącu kalendarzowym, bez uzależniania go od wielkości etatu, na jaki pracownik został zatrudniony. Zawsze chodzi o wymiar pełnoetatowca.

Na wysokość dodatku z tytułu pracy w porze nocnej pracownika niepełnoetatowego nie ma wpływu również długość okresu rozliczeniowego ani zaplanowana na dany miesiąc liczba godzin pracy. Obliczając ten dodatek, zawsze kwotę minimalnego wynagrodzenia dzielimy przez wymiar z danego miesiąca ustalony dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przykład

Pracownik zatrudniony w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym na 1/2 etatu ma w okresie od października do grudnia 2009 r. przepracować 252 godziny (tyle wynosi jego wymiar czasu pracy w tym okresie) w następujący sposób:

● październik – 100 godzin,

● listopad – 100 godzin,

● grudzień – 52 godziny.

W każdym z tych miesięcy 10 godzin z zaplanowanego czasu pracy przypada na porę nocną. Dodatki z tego tytułu w poszczególnych miesiącach obliczymy w następujący sposób:

● październik – 1276/176 x 0,2 x 10 = 14,50 zł,

● listopad – 1276/160 x 0,2 x 10 = 15,95 zł,

● grudzień – 1276/168 x 0,2 x 10 = 15,20 zł.

(minimalne wynagrodzenie/wymiar czasu pracy w danym miesiącu x 20% x liczba godzin pracy w porze nocnej).

Dodatek od wynagrodzenia zasadniczego

W niektórych zakładach pracy regulaminy pracy, układy zbiorowe pracy czy same umowy o pracę przewidują, że dodatek z tytułu pracy w porze nocnej liczony jest od kwoty wynagrodzenia zasadniczego. Takie rozwiązanie jest prawnie dopuszczalne, pod warunkiem że wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracownika nie jest niższa od wysokości wynagrodzenia minimalnego. W takim przypadku sam sposób liczenia dodatku z tytułu pracy w porze nocnej jest taki sam. Różnicą jest to, że jego wysokość liczona jest nie od wynagrodzenia minimalnego, lecz od kwoty przysługującego pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego.

Przykład

Pracownik zatrudniony na 1/4 etatu ma zapisane w umowie, że za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje mu 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Pracownik wynagradzany jest stawką 3000 zł oraz dodatkiem funkcyjnym w wysokości 500 zł. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przypadającej we wrześniu 2009 r. pracownik otrzyma zatem:

3000 zł : 176 godz. x 0,2 = 3,41zł

(wynagrodzenie zasadnicze: wymiar czasu pracy we wrześniu x 20%).

Podstawa prawna:

  • art. 29 § 3, art. 1041 § 1 pkt 4, art. 1517, art. 1518 Kodeksu pracy.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patentowy.com

Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej w Krakowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK