| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Czy wynagrodzenie członka zarządu zależy od wymiaru etatu

Czy wynagrodzenie członka zarządu zależy od wymiaru etatu

Jeżeli członek zarządu spółki został zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu, to jego wynagrodzenie powinno wynosić połowę wynagrodzenia pełnoetatowych członków zarządu, określonego w uchwale walnego zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy (wyrok Sądu Najwyższego z 9 czerwca 2009 r., II PK 7/09).

Tomasz Ł. był zatrudniony na stanowisku członka zarządu Zespołu Elektrociepłowni B. S.A. Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy, miał otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia wspomnianej funkcji, będące równowartością 5,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w IV kwartale poprzedniego roku, ogłaszanego przez Prezesa ZUS do celów emerytalno-rentowych. Tomaszowi Ł. nie powierzono żadnych funkcji operacyjnych, nie odpowiadał więc za konkretny pion działalności spółki. Miał jedynie pełnić obowiązki członka zarządu i ponosić z tego tytułu odpowiedzialność przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy (WZA).

Problem pojawił się po odwołaniu Tomasza Ł. z funkcji. Umowa o pracę na stanowisku członka zarządu, która ustalała jego konkretne uprawnienia i obowiązki, przewidywała bowiem, że zostanie on zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu. W związku z tym spółka wypłacała mu tylko połowę kwoty wynagrodzenia określonego dla członków zarządu w uchwale WZA. Podobnie skalkulowano kwotę odprawy przewidzianej dla odwoływanych członków zarządu we wspomnianej uchwale płacowej WZA (odprawę tę Tomasz Ł. otrzymał po odwołaniu i następnie rozwiązaniu umowy o pracę).

Tomasz Ł. pozwał spółkę do sądu, domagając się wypłaty „brakującego” wynagrodzenia i odprawy. Argumentował, że z racji zakresu odpowiedzialności określonego m.in. w przepisach Kodeksu spółek handlowych (niezależnego od wymiaru etatu) i faktycznie nienormowanego czasu pracy (jako członek zarządu, czyli osoba zarządzająca zakładem pracy w imieniu pracodawcy, miał obowiązek wykonywać pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do należności z tytułu nadgodzin) powinien otrzymywać wynagrodzenie w pełnej kwocie, wskazanej w opisanej wyżej uchwale WZA.

Opinii tej nie podzieliły jednak sądy I i II instancji, które oddaliły kolejno pozew i apelację. Podobny wyrok wydał też Sąd Najwyższy, który oddalił skargę kasacyjną Tomasza Ł. w całości.

Uzasadniając wyrok Sąd Najwyższy wskazał, że o wysokości etatu decydują w umowie strony stosunku pracy. Istnieje w tym względzie pełna swoboda kształtowania stosunku pracy. Ponadto przepisy Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu pracy nie przewidują konieczności zawierania umów o pracę na stanowiskach członków zarządów spółek kapitałowych. Co więcej, z tytułu pełnienia funkcji tylko członka zarządu wynagrodzenie nie przysługuje, może je określić dopiero stosowna umowa. Skoro więc powód zgodził się na zawarcie umowy o pracę na 1/2 etatu, to normalnym następstwem jest, że należne wynagrodzenie powinno wynosić 1/2 kwoty określonej w uchwale WZA.

reklama

Autor:

specjalista ds. pracowniczych

Źródło:

INFOR

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »