| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Czy od zasądzonego przez sąd zaległego wynagrodzenia trzeba potrącić podatek i składki ZUS

Czy od zasądzonego przez sąd zaległego wynagrodzenia trzeba potrącić podatek i składki ZUS

Dostaliśmy wyrok, zgodnie z którym mamy zapłacić naszemu pracownikowi 5000 zł z tytułu zaległego wynagrodzenia. Zgodnie z nim zapłaciliśmy byłemu pracownikowi zasądzoną kwotę pomniejszając ją o podatek i należne składki. Pracownik żąda od nas uzupełnienia wypłaconego wynagrodzenia do kwoty z wyroku - bez potrąceń podatku i składek. Czy ma rację?

PRZYKŁAD

Sąd rejonowy wydał 20 grudnia 2008 r. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym zaległego wynagrodzenia byłemu pracownikowi firmy ZODIAK Sp. z o.o. Januszowi Z. w kwocie 5000 zł za przepracowany okres od czerwca do lipca 2007 r. W związku z otrzymanym nakazem zapłaty, 2 stycznia 2009 r. wypłacono pracownikowi zasądzoną kwotę. Płatnik wyliczył poszczególne elementy wynagrodzenia i zobowiązań podatkowo-składkowych w następujący sposób:

 • przychód: 5000 zł,
 • podstawa składki na ub. społeczne: 5000 zł,
 • składki na ub. społeczne płacone przez ubezpieczonego:

5000 zł × 9,76% = 488 zł - emerytalna,
5000 zł × 1,5% = 75 zł - rentowa,
5000 zł × 2,45% = 122,50 zł - chorobowa,
łącznie: 685,50 zł,

 • podstawa składki na ub. zdrowotne: 5000 zł - 685,50 zł = 4314,50 zł,
 • składka na ub. zdrowotne: 4314,50 zł × 9% = 388,31 zł,
 • składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy: 4314,50 zł × 7,75% = 334,37 zł,
 • koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł,
 • podstawa opodatkowania: 5000 zł - 685,50 zł - 111,25 zł = 4203,25 zł, po zaokrągleniu 4203 zł,
 • podatek: 4203 zł x 18% = 756,54 zł,
 • ulga podatkowa: 0 zł (nie można zastosować pomniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, ponieważ po rozwiązaniu umowy o pracę przestaje obowiązywać oświadczenie składane w ramach PIT-2),
 • podatek do odprowadzenia: 756,54 zł - 334,37 zł = 422,17 zł, po zaokrągleniu 422 zł,
 • razem potrącenia: 685, 50 zł + 388,31 zł + 422 zł = 1495,81 zł,
 • kwota netto (do wypłaty): 3504,19 zł (5000 zł - 1495,81 zł = 3504,19 zł).

Płatnik ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ponadto wykazuje byłego pracownika w deklaracji RCA z kodem 30 00 xx oraz przesyła mu druk ZUS RMUA za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia. Pracodawca ma także obowiązek wystawić PIT-11, w którym wykaże potrącone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jeżeli w danym miesiącu zaległe wynagrodzenie jest wypłacane za dwa lub więcej miesięcy, to podatkowo będzie to przychód z jednego miesiąca. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynoszą ryczałtowo 111,25 zł miesięcznie, a zatem tylko ta kwota może stanowić koszty uzyskania przychodu przy naliczaniu zaliczki na podatek za miesiąc, w którym wypłacono kilka wynagrodzeń.

Niezależnie od roszczenia głównego, jakim jest zaległe wynagrodzenie za pracę, pracownik może wystąpić z żądaniem wypłaty odsetek w wysokości odsetek ustawowych liczonych od dnia uchybienia terminu płatności wynagrodzenia za pracę. Nawet jeśli pracodawca w terminie regulował swoje zobowiązania wobec ZUS i US, ale nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia, pracownik ten ma roszczenie o odsetki. Istotne jest tu stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z 19 września 2002 r. (III PZP 18/02, OSNP 2003/9/214), zgodnie z którym odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę przysługują pracownikowi za czas opóźnienia także w części, od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W takiej sytuacji wierzytelność pracownika z tytułu wynagrodzenia za pracę wygaśnie w zakresie, w jakim pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (wyrok Sądu Najwyższego z 25 maja 2005 r., I PK 241/04, OSNP 2006/1-2/14).

WAŻNE!

Jeśli pracodawca nie wypłaci w terminie należnego pracownikowi wynagrodzenia, pracownik zawsze może wystąpić do pracodawcy o odsetki.

Odsetki, które przysługują z tytułu opóźnienia wypłaty należnego wynagrodzenia, są zwolnione z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o pdof). Ustawodawca zwolnił z podatku odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń, których źródłem przychodów jest stosunek pracy. Od odsetek, mimo ich związku z zatrudnieniem, nie naliczamy także składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych. Takie stanowisko zajął także Prezes ZUS w piśmie z 7 marca 2001 r. (znak: FUu 077-7/01) po uzgodnieniu stanowiska z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (pismo z 23 listopada 2000 r., znak: U.520-333/2000).

Podstawa prawna:

 • art. 85, art. 86 § 1, art. 94 pkt 5 Kodeksu pracy,
 • art. 21 ust. 1 pkt 95 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.),
 • art. 4, art. 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
 • art. 471, art. 481 Kodeksu cywilnego.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK