| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Czy od zasądzonego przez sąd zaległego wynagrodzenia trzeba potrącić podatek i składki ZUS

Czy od zasądzonego przez sąd zaległego wynagrodzenia trzeba potrącić podatek i składki ZUS

Dostaliśmy wyrok, zgodnie z którym mamy zapłacić naszemu pracownikowi 5000 zł z tytułu zaległego wynagrodzenia. Zgodnie z nim zapłaciliśmy byłemu pracownikowi zasądzoną kwotę pomniejszając ją o podatek i należne składki. Pracownik żąda od nas uzupełnienia wypłaconego wynagrodzenia do kwoty z wyroku - bez potrąceń podatku i składek. Czy ma rację?

PRZYKŁAD

Sąd rejonowy wydał 20 grudnia 2008 r. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym zaległego wynagrodzenia byłemu pracownikowi firmy ZODIAK Sp. z o.o. Januszowi Z. w kwocie 5000 zł za przepracowany okres od czerwca do lipca 2007 r. W związku z otrzymanym nakazem zapłaty, 2 stycznia 2009 r. wypłacono pracownikowi zasądzoną kwotę. Płatnik wyliczył poszczególne elementy wynagrodzenia i zobowiązań podatkowo-składkowych w następujący sposób:

 • przychód: 5000 zł,
 • podstawa składki na ub. społeczne: 5000 zł,
 • składki na ub. społeczne płacone przez ubezpieczonego:

5000 zł × 9,76% = 488 zł - emerytalna,
5000 zł × 1,5% = 75 zł - rentowa,
5000 zł × 2,45% = 122,50 zł - chorobowa,
łącznie: 685,50 zł,

 • podstawa składki na ub. zdrowotne: 5000 zł - 685,50 zł = 4314,50 zł,
 • składka na ub. zdrowotne: 4314,50 zł × 9% = 388,31 zł,
 • składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy: 4314,50 zł × 7,75% = 334,37 zł,
 • koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł,
 • podstawa opodatkowania: 5000 zł - 685,50 zł - 111,25 zł = 4203,25 zł, po zaokrągleniu 4203 zł,
 • podatek: 4203 zł x 18% = 756,54 zł,
 • ulga podatkowa: 0 zł (nie można zastosować pomniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, ponieważ po rozwiązaniu umowy o pracę przestaje obowiązywać oświadczenie składane w ramach PIT-2),
 • podatek do odprowadzenia: 756,54 zł - 334,37 zł = 422,17 zł, po zaokrągleniu 422 zł,
 • razem potrącenia: 685, 50 zł + 388,31 zł + 422 zł = 1495,81 zł,
 • kwota netto (do wypłaty): 3504,19 zł (5000 zł - 1495,81 zł = 3504,19 zł).

Płatnik ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ponadto wykazuje byłego pracownika w deklaracji RCA z kodem 30 00 xx oraz przesyła mu druk ZUS RMUA za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia. Pracodawca ma także obowiązek wystawić PIT-11, w którym wykaże potrącone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jeżeli w danym miesiącu zaległe wynagrodzenie jest wypłacane za dwa lub więcej miesięcy, to podatkowo będzie to przychód z jednego miesiąca. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynoszą ryczałtowo 111,25 zł miesięcznie, a zatem tylko ta kwota może stanowić koszty uzyskania przychodu przy naliczaniu zaliczki na podatek za miesiąc, w którym wypłacono kilka wynagrodzeń.

Niezależnie od roszczenia głównego, jakim jest zaległe wynagrodzenie za pracę, pracownik może wystąpić z żądaniem wypłaty odsetek w wysokości odsetek ustawowych liczonych od dnia uchybienia terminu płatności wynagrodzenia za pracę. Nawet jeśli pracodawca w terminie regulował swoje zobowiązania wobec ZUS i US, ale nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia, pracownik ten ma roszczenie o odsetki. Istotne jest tu stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z 19 września 2002 r. (III PZP 18/02, OSNP 2003/9/214), zgodnie z którym odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę przysługują pracownikowi za czas opóźnienia także w części, od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W takiej sytuacji wierzytelność pracownika z tytułu wynagrodzenia za pracę wygaśnie w zakresie, w jakim pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (wyrok Sądu Najwyższego z 25 maja 2005 r., I PK 241/04, OSNP 2006/1-2/14).

WAŻNE!

Jeśli pracodawca nie wypłaci w terminie należnego pracownikowi wynagrodzenia, pracownik zawsze może wystąpić do pracodawcy o odsetki.

Odsetki, które przysługują z tytułu opóźnienia wypłaty należnego wynagrodzenia, są zwolnione z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o pdof). Ustawodawca zwolnił z podatku odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń, których źródłem przychodów jest stosunek pracy. Od odsetek, mimo ich związku z zatrudnieniem, nie naliczamy także składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych. Takie stanowisko zajął także Prezes ZUS w piśmie z 7 marca 2001 r. (znak: FUu 077-7/01) po uzgodnieniu stanowiska z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (pismo z 23 listopada 2000 r., znak: U.520-333/2000).

Podstawa prawna:

 • art. 85, art. 86 § 1, art. 94 pkt 5 Kodeksu pracy,
 • art. 21 ust. 1 pkt 95 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.),
 • art. 4, art. 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
 • art. 471, art. 481 Kodeksu cywilnego.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Dudkiewicz

Doradca podatkowy, agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »